PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده می باشد و در این حالت شما تصویری را مشاهده نمی کنید برای مشاهده کامل متن و تصویرها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : سيمان كارون ( سكارون )صفحه ها : [1] 2

vet
۱۳۹۰/۰۴/۲۹, ۰۹:۴۴
موقعیت خرید سکارون باز داره جور میشه
دوستان نظر بدن

vet
۱۳۹۰/۰۴/۲۹, ۱۶:۱۸
این هم تحلیل بورس نیوز از سکارون


http://www.boursenews.ir/fa/pages/?cid=51437

وحید 20
۱۳۹۱/۰۴/۱۳, ۱۲:۱۷
شرکت پيشبيني سود هر سهم سال مالي منتهي به 29/12/90 را در تاريخ 17/12/89 مبلغ 624 ريال و در تاريخ هاي 10/01/90 (حسابرسي شده)،30/04/90 ،30/07/90 ، 01/11/90 و 27/12/90 مبلغ 640 ريال اعلام نموده است که مطابق صورتهاي مالي حسابرسي نشده مبلغ 697 ريال و صورتهاي مالي حسابرسي شده مبلغ 741 تحقق يافته است.

سال قبلش 635ریال پوشش داده بود که روند افزایش سود رو نشون میده.

برای سال 91 هم اولین پیش بینی 763ریاله که نسبت به پیشبینی اولیه سال 90 که 640ریال بود افزایش داشته.

21 تیر هم مجمعشه احتمالا 50 60 تومان تقسیم کنه ولی سودشو دیر پرداخت میکنه

بابک 52
۱۳۹۱/۰۶/۲۹, ۱۰:۱۹
ﺟﺬاﺑﯿﺖ ھﺎی ﺳﮑﺎرون

ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪه در ﭘﯽ طﺮح ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﻋﺮﺿﻪ ﻗﺮﯾﺐ اﻟﻮﻗﻮع ﺳﯿﻤﺎن در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ و اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ 10 ﺗﺎ 20 درﺻﺪی ﻧﺮخ ﺳﯿﻤﺎن در ﮐﺸﻮر،ﺳﯿﻤﺎن ﮐﺎرون ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 20 درﺻﺪي ﺳﻮد ﺳﺎل ﺟﺎری ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﮫﻤﺮاه ﺻﻮرﺗﮫﺎی ﻣﺎﻟﯽ 6 ﻣﺎھﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎﻟﺠﺎری ﺑﻪ ﺑﺎزار اﻋﻼم ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.

اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪآﺧﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ درآﻣﺪ ﺳﺎل 91 ﺳﮑﺎرون ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 787 رﯾﺎل ﺑﻮده و ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ ھﺎ از اﻋﻼم ﺣﺪاﻗﻞ 944 رﯾﺎل ﺳﻮدﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ازای ھﺮ ﺳﮫﻢ در ﮔﺰارش ﺟﺪﯾﺪ دارد. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺳﮫﻢ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 2480 رﯾﺎل –اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ p ﺑﺮ e ﻣﻌﺎدل 3 ﻣﺮﺗﺒﻪ ای را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﺬاﺑﯿﺘﮫﺎی ﺧﺮﯾﺪ و ﻧﮕﮫﺪاری آن ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ.

اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖﺣﺪود ﻳﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺳﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺑﺖ درآﻣﺪ ﺳﯿﻤﺎن ﻻرﺳﺘﺎن و ﺳﻮد اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﺎل 91 در ﺑﻮدﺟﺔ ﺳﺎل ﺟﺎری دﻳﺪه اﺳﺖ

rajabnejad
۱۳۹۱/۰۸/۱۰, ۱۰:۲۷
عملکرد سیمان کارون در شش ماهه

سیمان کارون در شش ماهه ابتدای سال 284 ریال به ازای هر سهم اعلام کرده است( پوشش 30 درصدی)سود هر سهم شرکت نیز از 787 ریال به 958 ریال رسیده است.تعدیل حدودا 22 درصدی شرکت به دلیل افزایش نرخ فروش از نیمه دوم سال به میزان حدود 25 درصد بوده است.پوشش پایین شرکت در شش ماهه ابتدایی سال نیز به دلیل تعمیرات اساسی کارخانه و کاهش تولید بوده است.شایان ذکر است تولید این شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل 19 درصد کاهش داشته است.18 درصد فروش شش ماهه اولی نیز صادراتی بوده که با دلار 1226 تومان انجام شده است

بابک 52
۱۳۹۱/۰۸/۲۱, ۱۰:۳۵
حسابدار ارشد شرکت سیمان کارون عنوان کرد:

توقف اجرای طرح توسعه ای در پی عدم دریافت تسهیلات


در پیش بینی های فعلی شرکت بازپرداخت این وام ارزی با نرخ ارز مرجع در نظر گرفته شده است، در حالی که با توجه به مصوبه جدید بانک مرکزی مبنی بر بازپرداخت وام های دریافتی از صندوق ذخیره ارزی به نرخ ارز مبادله ای، افزایش هزینه های مالی پیش بینی شده شرکت در گزارش و صورت های مالی سال های آتی محتمل خواهد بود.

شرکت سیمان کارون پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 91 را با سرمایه 20 میلیارد و 883 میلیون تومان، مبلغ 958 ریال سود برآورد کرده که در مقایسه با سود محقق شده 8 سال قبل حدود 30 درصد افزایش یافته است .

شرکت با توجه به عملکرد شش ماهه نخست سال جاری 30 درصد از سود پیش بینی شده سال مالی 91 را پوشش داده است. همچنین نکته قابل توجه اینکه در دوره شش ماهه ابتدای سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب فروش شرکت حدود 9 درصد کاهش ، بهای تمام شده حدود 3 درصد کاهش، سود عملیاتی شرکت 13 درصد کاهش و سود و زیان خالص پس از کسر مالیات 20 درصد کاهش داشته است که به نظر می رسد کاهش 18 درصدی تولید در دوره مذکور می تواند یکی از دلایل افت سودآوری شرکت در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل باشد.

در همین رابطه محمدرضا نادری فرد، حسابدار ارشد شرکت سیمان کارون در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اذعان داشت : با توجه به تعمیرات آسیاب مواد در ماه های فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری، تولید شرکت در نیمه اول امسال در مقایسه با سال گذشته با کاهش مواجه بود که بعد از پایان فرآیند تعمیرات، خط تولید شرکت دوباره با ظرفیت سابق اقدام به تولید محصولات کرده است. به گونه ای که می توان گفت کاهش تولید صورت گرفته در نیمه دوم سال جاری جبران خواهد شد و هم اکنون هیچ گونه مشکلی در خطوط تولید وجود ندارد.
وی همچنین درباره وضعیت نرخ خرید مواد اولیه و علت افزایش بهای تمام شده محصولات تصریح کرد: در سیمان کارون مواد اولیه مورد نیاز تولید به صورت داخلی فراهم می شود به این ترتیب که عمده ای از این مواد از معادن شرکت تأمین شده و بخش دیگری از روند تأمین مواد اولیه که بیشتر مربوط به سنگ آهن مصرفی است، از اراک و ملایر تهیه می گردد که با توجه به طولانی بودن بعد مسافت، هزینه های حمل این مواد قابل توجه است.

مضاف بر اینکه در سال جاری، کلیه شرکت های سیمانی با دو برابر شدن نرخ خرید پاکت و در نتیجه افزایش بهای تمام شده محصولات خود مواجه هستند که در نهایت همه این موارد دست به دست هم می دهند تا پیش بینی بهای تمام شده در سال جاری نسبت به سال گذشته با افزایش همراه باشد.

این مقام مسئول در ادامه گفتگو درباره وضعیت فروش اظهار کرد : حدود 80 درصد فروش محصولات شرکت سیمان کارون داخلی و مابقی آن به صورت خارجی انجام می شود. البته مقدار فروش صادراتی شرکت که به طور کلی به کشور عراق است ، به میزان سفارش مشتری بستگی داشته و ممکن است در ماه های مختلف سال متفاوت باشد.

وی همچنین یادآور شد: در پی افزایش 22.5 درصدی نرخ فروش محصولات سیمانی که از تاریخ 91.7.2 اجرایی شده، پیش بینی فروش شرکت برای سال مالی جاری نسبت به سال گذشته نیز افزایش یافته است.

نادری فرد در خصوص وضعیت طرح توسعه 3500 تنی تولید سیمان در شرکت سیمان کارون به خبرنگار ما گفت: تمامی ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز این طرح وارد کشور شده و این طرح از نظر فیزیکی حدود 40 درصد پیشرفت داشته ، اما متأسفانه به دلیل عدم پرداخت تسهیلات درخواستی از سوی بانک و در نتیجه عدم تأمین منابع مالی مورد نیاز، این پروژه، متوقف شده است.
وی درباره جزییات تسهیلات دریافتی این چنین بیان کرد: شرکت برای تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح مذکور، اقدام به گرفتن 40 میلیارد تومان وام از صندوق ذخیره ارزی و بانک صادرات به عنوان بانک عامل کرد که تاکنون هیچ مبلغ قابل توجهی از این تسهیلات رد اختیار شرکت قرار نگرفته است و مدیران مربوطه برای رفع این مشکل کماکان پیگیر این موضوع هستند. البته مبلغ کل وام های ارزی "سکارون" بالغ بر 40 میلیون یورو می باشد.

حسابدار ارشد شرکت سیمان کارون همچنین در ارتباط با نحوه بازپرداخت این وام ارزی اذعان داشت: بازپرداخت این وام پس از به بهره برداری رسیدن طرح توسعه ای مذکور و طی کردن یک دوره تنفس آغاز خواهد شد.

اما نکته مهم این است که در پیش بینی های فعلی شرکت بازپرداخت این وام ارزی با نرخ ارز مرجع در نظر گرفته شده است، در حالی که با توجه به مصوبه جدید بانک مرکزی مبنی بر بازپرداخت وام های دریافتی از صندوق ذخیره ارزی به نرخ ارز مبادله ای، افزایش هزینه های مالی پیش بینی شده شرکت در گزارش و صورت های مالی سال های آتی محتمل خواهد بود.

وی در خاتمه تصریح کرد: البته تمام اثرات افزایش هزینه بازپرداخت تسهیلات، در بخش هزینه های مالی صورت مالی اعمال نخواهد شد و بخشی از آن نیز به عنوان هزینه طرح های توسعه ای ثبت می شود.

وحید 20
۱۳۹۱/۰۸/۲۵, ۰۱:۴۰
پوشش 30 درصدی سود هر سهم «سکارون»

گروه بنگاهها- شرکت سیمان کارون طی نیمه نخست امسال مبلغ 284 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.

براساس اطلاعیه سازمان بورس، این شرکت سود هر سهم سال جاری را مبلغ 958 ریال پیشبینی کرده که طی دوره 6 ماهه معادل 30 درصد از این رقم را نسبت به بودجه پوشش داد.
«سکارون» پیشبینی فروش سال مالی 91 را بیش از 623 میلیارد ریال اعلام کرده که در همین دوره از فروش محصولات خود مبلغ 241 میلیارد ریال درآمد کسب کرد.
شرکت پیشبینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 30 اسفندماه 91 را در تاریخ 28 اسفندماه 90 مبلغ 790 ریال، در تاریخ 27 اسفندماه 90 (حسابرسی شده) مبلغ 763 ریال و در تاریخ چهارم مردادماه 91 مبلغ 787 ریال اعلام کرده که دلایل تعدیل پیشبینی اخیر را کاهش مقدار تولید در 6 ماهه اول سال 91 به دلیل تعمیرات اساسی و افزایش نرخ فروش سیمان از نیمه دوم سالجاری عنوان کرده است.

وحید 20
۱۳۹۱/۱۲/۱۴, ۱۱:۰۶
تسویه تسهیلات به نرخ ارز مرجع

تسهیلات ارزی دریافتی برای اجرای خط دوم طرح توسعه شرکت، با نرخ مرجع تسویه می شود، مگر اینکه دستور نهایی بانک مرکزی مبنی بر تسویه وام های ارزی با نرخ ارز مبادله ای ابلاغ گردد که در این صورت بهای تمام شده پروژه مذکور افزایش یافته و مشکلاتی در زمینه ادامه روند اجرای آن بروز می کند
جهت تأمین هزینه های برآوردی 1287 میلیون ریالی برای اجرای خط دوم طرح توسعه 3500 تنی، سیمان کارون تسهیلات ارزی با نرخ مرجع دریافت کرده که با همین نرخ نیز تسویه خواهد شد.

مدیر امور سهام شرکت سیمان کارون در همین ارتباط در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز، بیان کرد: تسهیلات ارزی دریافتی برای اجرای خط دوم طرح توسعه شرکت، با نرخ مرجع تسویه می شود، مگر اینکه دستور نهایی بانک مرکزی مبنی بر تسویه وام های ارزی با نرخ ارز مبادله ای ابلاغ گردد که در این صورت بهای تمام شده پروژه مذکور افزایش یافته و مشکلاتی در زمینه ادامه روند اجرای آن بروز می کند که جبران این موضوع و تداوم روند اجرای طرح مذکور، نیز بستگی به رشد نرخ فروش در آینده دارد.

نادری فرد افزود: قسمتی از هزینه های این طرح از سوی شرکت پرداخت شده و جهت تکمیل و بهره برداری آن نیازمند دریافت تسهیلات ریالی هستیم که به همین منظور درصدد انجام توافقاتی با بانک ها می باشیم.

این مقام مسئول پیرامون تسهیلات ارزی این شرکت نیز ابراز داشت: نرخ تسعیر ارز در نظر گرفته شده برای بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی به منظور اجرای خط دوم طرح توسعه 3500 تنی در صورت های مالی دوره 9 ماهه امسال نرخ مرجع بوده که در صورت ابلاغ دستور بانک مرکزی، با نرخ ارز مبادله ای تسویه خواهد شد در صورت اعمال این ابلاغیه، تغییرات لازم در گزارش عملکردی 12 ماهه سال جاری لحاظ می شود.

وی در ارتباط با تفویض اختیار مدیریت فروش محصولات تولیدی شرکت های سیمانی به انجمن صنفی کارفرمایان و نیز در دست گرفتن صادرات آن توسط این انجمن افزود: به نظر می رسد اجرایی شدن این موضوع به نفع شرکت های فعال در گروه سیمان باشد، چراکه نرخ فروش صادراتی توسط این شرکت ها عادلانه تر خواهد بود و موجب کاهش رقابت منفی میان تولیدکنندگان می شود، مضاف برآنکه این امر به طور حتم موجب افزایش نرخ های فروش محصولات شده و وضعیت شرکت های این صنعت رو به بهبود می گذارد.

وی در ارتباط با فروش صادراتی 18 درصدی "سکارون" بیان کرد: فروش صادراتی از طریق انعقاد قراردادی با کارگزار انجام می پذیرد که به موجب آن درآمد حاصل از فروش به صورت ریالی دریافت می شود.

وی در پایان عنوان کرد: گزارش و صورت های مالی عملکرد 9 ماهه سال جاری طی روزهای آینده جاری منتشر خواهد شد.

rajabnejad
۱۳۹۲/۰۳/۱۱, ۲۲:۲۰
سیمان کارون در 12 ماهه واقعی سال 91 902 ریال محقق کرده است که نسبت به آخرین پیش بینی ( 844 ریال ) با رشد جزئی روبرو شده است

superior
۱۳۹۲/۰۳/۱۲, ۲۱:۴۵
آینده خوبی فکر نکنم داشته باشه خوب حمایت نمیشه

rajabnejad
۱۳۹۲/۰۳/۲۱, ۰۹:۱۷
سیمان کارون در اولین پیش بینی سود سال مالی جاری مبلغ 1608 ریال محقق کرده است که نسبت به سال مالی 91 با رشد 78 درصدی روبرو شده است. مبلغ فروش شرکت نسبت به سال 91 با رشد 54 درصدی روبرو شده است که به علت افزایش مقدار و نرخ فروش می باشد.افزایش 37 درصدی بهای تمام شده نیز بدليل افزايش قيمت مواد اوليه ، دستمزد و نيز افزايش مقدار توليد پيش بيني شده می باشد.

شایان ذکر است مبلغ بدهي ارزي در پايان سال مالي 91 براي شرکت اصلي و گروه به ترتيب معادل 729ر106ر25 و 675ر071ر48 يورو ميباشد که با نرخ ارز مرجع به مبلغ 817ر15 ريال به ازاي هر يورو تسعير گرديده است

وحید 20
۱۳۹۲/۰۳/۲۹, ۱۰:۵۹
خرید سکارون
هرچند در قیمتهای زیر 300همواره مد نظرش داشتم ولی بازهم خوبه
هنوز مجمع نرفته و ماه بعد مجمعشه که با لحاظ سود تقسیمی مجمع پی بر ای حدود 3داره که از همه گروهش کمتره

وحید 20
۱۳۹۲/۰۳/۲۹, ۱۲:۰۱
حقوقی از 1.6میلیون معامله 1.2میلیونشو داده
که اگر نبود امروز صف خرید میشد

"heydar"
۱۳۹۲/۰۳/۲۹, ۱۲:۰۴
سلام آقا وحید
بنده هم امروز وارد سکارون شدم..

وحید 20
۱۳۹۲/۰۳/۲۹, ۱۲:۱۷
سلام آقا وحید
بنده هم امروز وارد سکارون شدم..
بنظرم با دید مجمع مناسب هست

راد
۱۳۹۲/۰۳/۲۹, ۱۵:۰۶
امروز سهم داشت داد میزد که منو بخر

منم خریدم

مطمئنم که یه سود درست و حسابی خواهد رسوند

بسیار بودن سهامدارای عمده که در گروه سیمان عرضه کردن ولی حالا ............

bahmaei.m
۱۳۹۲/۰۳/۳۰, ۱۷:۱۳
با سلام
این سهم در بین گروه سیمانی پایین ترین pe را دارد وحداقل قیمت آن 850 تومان با این سود بوده که باز جایی تعدیل مثبت دارد پس منتظر یک صعود دیگر در این سهم ارزنده باشید

وحید 20
۱۳۹۲/۰۳/۳۱, ۲۰:۳۴
در حال حاضر کمترین پی بر ای در بین سیمانی ها متعلق به سکارون هست و جالب اینکه مجمع هم نرفته که در همین تیر ماه مجمع خواهد داشت.

علت صف نشدن چهارشنبه علارغم جو مثبت گروه عرضه های حقوقی بود ولی با دید میان مدت همچنان ارزندست(با وجود 2برابر شدن)

m.r_moradi
۱۳۹۲/۰۳/۳۱, ۲۱:۲۰
در حال حاضر کمترین پی بر ای در بین سیمانی ها متعلق به سکارون هست و جالب اینکه مجمع هم نرفته که در همین تیر ماه مجمع خواهد داشت.

علت صف نشدن چهارشنبه علارغم جو مثبت گروه عرضه های حقوقی بود ولی با دید میان مدت همچنان ارزندست(با وجود 2برابر شدن)

اوه اوه اوه!!!این چرا اینقدر پی بر ای پایین داره وحید جان؟!

نکته ی منفی سهم کجاست؟!بدهی ارزی چیزی داره؟!واقعا عجیبه!

وحید 20
۱۳۹۲/۰۳/۳۱, ۲۳:۵۷
اوه اوه اوه!!!این چرا اینقدر پی بر ای پایین داره وحید جان؟!

نکته ی منفی سهم کجاست؟!بدهی ارزی چیزی داره؟!واقعا عجیبه!
بله نکته منفی داره!ولی مخصوص این سیمانی نیست
با عنايت به اظهارات شرکت (فايل پيوست)، مبلغ بدهي ارزي در پايان سال مالي 91 براي شرکت اصلي و گروه به ترتيب معادل 729ر106ر25 و 675ر071ر48 يورو ميباشد که با نرخ ارز مرجع به مبلغ 817ر15 ريال به ازاي هر يورو تسعير گرديده است.
البته هنوز نمیشه با قطعیت گفت چطور میشه و باید دولت جدید بیاد ولی در کل این بدهی رو یکبار پرداخت کنه و از شرش خلاص بشه برای سالهای بعدش راحت میشه!

اینم فایل پیوست گزارش

http://images.boursy.com/imported/2013/06/484.png (http://upload.tehran98.com/)

m.r_moradi
۱۳۹۲/۰۴/۰۱, ۰۰:۲۵
بله نکته منفی داره!ولی مخصوص این سیمانی نیست
با عنايت به اظهارات شرکت (فايل پيوست)، مبلغ بدهي ارزي در پايان سال مالي 91 براي شرکت اصلي و گروه به ترتيب معادل 729ر106ر25 و 675ر071ر48 يورو ميباشد که با نرخ ارز مرجع به مبلغ 817ر15 ريال به ازاي هر يورو تسعير گرديده است.
البته هنوز نمیشه با قطعیت گفت چطور میشه و باید دولت جدید بیاد ولی در کل این بدهی رو یکبار پرداخت کنه و از شرش خلاص بشه برای سالهای بعدش راحت میشه!

اینم فایل پیوست گزارش

[

وحید جان ممون،فارغ از بحث سکارون یه سوالی برام پیش اومده راجع به کل سیمانیها،ممنون میشم پاسخ بدی...

بر فرض که اینها مجبور بشن با ارز مبادلاتی تسعیر کنن!چه اتفاقی میوفته براشون؟!مثلا همین سکارون باید 80 میلیارد تومن زیان شناسایی کنه!درسته؟!

اگه بخوان با ارز آزاد تسعیر کنن که کلا فکر کنم نابود بشن!

در کل به نظرت این ریسک سیمانیها و حالا علی الخصوص سکارون تا چه حد جدیه؟!

bahmaei.m
۱۳۹۲/۰۴/۰۱, ۰۰:۲۷
با سلام
عرضه سهم توسط حقوقی ها بسیا مثبت بوده بعلت اینکه سهام شناور بسیار پایینی دارد که می بایست سهم توسط حقوقی ها عرضه شود واین زمان بسیار خوبی برای خرید بوده pe این سهم در حال حاضر از pe بعد از مجمع نیز پایین تر می باشد

"heydar"
۱۳۹۲/۰۴/۰۱, ۰۰:۳۴
وحید جان ممون،فارغ از بحث سکارون یه سوالی برام پیش اومده راجع به کل سیمانیها،ممنون میشم پاسخ بدی...

بر فرض که اینها مجبور بشن با ارز مبادلاتی تسعیر کنن!چه اتفاقی میوفته براشون؟!مثلا همین سکارون باید 80 میلیارد تومن زیان شناسایی کنه!درسته؟!

اگه بخوان با ارز آزاد تسعیر کنن که کلا فکر کنم نابود بشن!

در کل به نظرت این ریسک سیمانیها و حالا علی الخصوص سکارون تا چه حد جدیه؟!

سلام مرادی جان
به نظر میرسه سدور بدون بدهی بهترین سیمانی برای میان مدت خواهد بود
نظرت چیه؟

آریو
۱۳۹۲/۰۴/۰۱, ۰۰:۳۸
وحید جان ممون،فارغ از بحث سکارون یه سوالی برام پیش اومده راجع به کل سیمانیها،ممنون میشم پاسخ بدی...

بر فرض که اینها مجبور بشن با ارز مبادلاتی تسعیر کنن!چه اتفاقی میوفته براشون؟!مثلا همین سکارون باید 80 میلیارد تومن زیان شناسایی کنه!درسته؟!

اگه بخوان با ارز آزاد تسعیر کنن که کلا فکر کنم نابود بشن!

در کل به نظرت این ریسک سیمانیها و حالا علی الخصوص سکارون تا چه حد جدیه؟!


با سلام
نرخ ارز مبادلاتی در اولویت هست که تسعیر بشه

باید ببینید طی چند سال قراره بدهی ارزی پرداخت بشه
بعد اون 80 میلیارد تومن رو به تعداد سال تقسیم کن هر سال اونقدر از سود شرکت کم میشه

m.r_moradi
۱۳۹۲/۰۴/۰۱, ۰۰:۴۴
سلام مرادی جان
به نظر میرسه سدور بدون بدهی بهترین سیمانی برای میان مدت خواهد بود
نظرت چیه؟

حقیقتش یه رالی 40 درصدی قبلا با سدور داشتم(حوالی 500 تا 700)برا همین الان یه کم چشمم میترسه ازش!:D

با سلام
نرخ ارز مبادلاتی در اولویت هست که تسعیر بشه

باید ببینید طی چند سال قراره بدهی ارزی پرداخت بشه
بعد اون 80 میلیارد تومن رو به تعداد سال تقسیم کن هر سال اونقدر از سود شرکت کم میشه

ممنونم جواد جان،لطف کردی

حالا به نظر خودت مثلا برای همین سکارون چه اتفاقی میافته؟!فرض کنیم فردا یه خبر بیاد که سیمانیها باید با ارز مبادلاتی تسعیر کنن!چقدر رو سود 92 تاثیر داره؟

وحید 20
۱۳۹۲/۰۴/۰۱, ۰۰:۵۴
وحید جان ممون،فارغ از بحث سکارون یه سوالی برام پیش اومده راجع به کل سیمانیها،ممنون میشم پاسخ بدی...

بر فرض که اینها مجبور بشن با ارز مبادلاتی تسعیر کنن!چه اتفاقی میوفته براشون؟!مثلا همین سکارون باید 80 میلیارد تومن زیان شناسایی کنه!درسته؟!

اگه بخوان با ارز آزاد تسعیر کنن که کلا فکر کنم نابود بشن!

در کل به نظرت این ریسک سیمانیها و حالا علی الخصوص سکارون تا چه حد جدیه؟!
آریو جان پاسخ رو دادن
هنوز موضوع شفاف نیست که با چه ارزی پرداخت کنند و شرکت در گزارشی که جدیدا در کدال اورده بود همچنان ارز مرجع رو لحاظ کرده!شاید با اومدن دولت جدید برای حمایت از تولید همون نرخی که وام رو گرفتن پرداخت کردن ولی هنوز چیزی معلوم نیست.
به هرصورت باید محتاط بود

وحید 20
۱۳۹۲/۰۴/۰۱, ۰۰:۵۹
این خبر هم در مورد سکارون مربوط به 14 اسفند 91 هست
http://www.boursenews.ir/fa/pages/?cid=90182

sourena
۱۳۹۲/۰۴/۰۱, ۰۱:۰۱
حقیقتش یه رالی 40 درصدی قبلا با سدور داشتم(حوالی 500 تا 700)برا همین الان یه کم چشمم میترسه ازش!:D
جناب مرادی شک نکنید سدور اگر بهترین سیمانی نباشه که بنظرم هست ، در بدترین حالت بین سه تای اوله
میفهمم چی میگی شما 500 خریدی 700 فروختی فکر میکنی الان زیاد رشد کرده و خونه پرشه
اما بواقع اینطور نیست.سدور 1000 تومنی هم مفت بود نگاهی به سرمایه کم ظرفیت تولید نداشتن بدهی ارزی طرح توسعه صادرات بودجه بدبینانه ارزش بازار و تعدیل آتی
آن بیندازید و با همگروهیها مقایسه کنید.سدور حداقل 40 درصد 2 ماهه و تا 100 درصد تا پایان سال جای رشد داره انشالله

b1saeed
۱۳۹۲/۰۴/۰۱, ۰۱:۱۴
ممنوعیت ورود سیمان به عراق

123
۱۳۹۲/۰۴/۰۱, ۲۲:۵۹
عرضه های خوارزمی و سیمان سپاهان در این سهم فزصت بسیار خوبی برای خرید هست. حجم معاملات سهام بعد از بازگشایی هم نشون دهنده ارزندگی سهم هست و قابل قیاس با حجمهای گذشته سهم نیست

راد
۱۳۹۲/۰۴/۰۲, ۰۸:۳۱
این سهم مجمعش هم پیش روشه

البته اثبات شده سهامی که بعد از بسته بودن موقع بازگشایی یه رشد بالا رو شاهد بودن پس از مدتی تعادل با توجه به p/e حرکت قدرتمندی رو شروع کردن

بماند که میشه روزهایی رو متصور بود که درآرزوی عرضه های قطره ای خواهیم بود فارغ از عرضه های سیل آسای این روزهای س خوارزمی و سیمان سپاهان

bahmaei.m
۱۳۹۲/۰۴/۰۳, ۱۵:۴۸
با سلام
دوستان این سهم در گروه سیمانی جز بهترین ها می باشد علت اینکه در این مدت رشد نکرده کم بود سهم شناور آن می باشد سهم خود را مفت نفروشید

"heydar"
۱۳۹۲/۰۴/۰۷, ۲۲:۰۹
با حجمی که در روز گذشته خورد فکر کنم
روند صعودی قدرتمندی خواهد گرفت

"heydar"
۱۳۹۲/۰۴/۰۸, ۰۹:۴۷
خوب بعد از حجم 6میلیونی امروز صفش مستحکم تر شد
فععلا جو گروه مناسبه باید دید تا گجا خواهد رفت;)

راد
۱۳۹۲/۰۴/۰۸, ۱۰:۲۵
خوب بعد از حجم 6میلیونی امروز صفش مستحکم تر شد
فععلا جو گروه مناسبه باید دید تا گجا خواهد رفت;)

تا بالا بالاها;)

وحید 20
۱۳۹۲/۰۴/۰۸, ۱۱:۳۴
تا چند روز پیش میلیونی عرضه میشد از سوی حقوقی و الان حجم مبا داده شده اونم توسط حقیقی!

Hamid Broker
۱۳۹۲/۰۴/۰۸, ۱۴:۱۵
سکارون عجب جیگری شده! دست عرضه کنندش درد نکنه که مستفیض شدم:)

وحید 20
۱۳۹۲/۰۴/۰۹, ۱۲:۵۰
مدیر امور سهام شرکت سیمان کارون عنوان کرد:
تفاوت ارزش جایگزینی وبازاری،دلیل اقبال به سیمانی ها

با توجه به تفاوت قابل ملاحظه میان ارزش جایگزینی و ارزش بازار شرکت های سیمانی و نیز برخورداری از دستگاه ها و تجهیزات با توان تولید بیشتر، پیش از اینها انتظار افزایش استقبال معامله گران بورسی از سهام این شرکت ها می رفت، حال آنکه این اقبال پس از رشد نرخ فروش محصولات سیمانی بروز کرد.
بازار بورس طی روزهای اخیر در حالی شاهد رشد قیمت سهام شرکت های سیمانی بوده که به نظر می رسد افزایش قیمت فروش محصولات تولیدی فعالان این گروه از سوی انجمن صنفی صنعت سیمان و در پی آن تعدیل مثبت سود هر سهم سال مالی جاری آنها، اثر با اهمیتی در اقبال سرمایه گذاران به سهام این صنعت را در پی داشته است.

در همین ارتباط مدیر امور سهام شرکت سیمان کارون در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: با توجه به تفاوت قابل ملاحظه میان ارزش جایگزینی و ارزش بازار شرکت های سیمانی و نیز برخورداری از دستگاه ها و تجهیزات با توان تولید بیشتر، پیش از اینها انتظار افزایش استقبال معامله گران بورسی از سهام این شرکت ها می رفت، حال آنکه این اقبال پس از رشد نرخ فروش محصولات سیمانی بروز کرد.

نادری فرد پیرامون وضعیت سودآوری "سکارون" و عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 91 این مجموعه سیمانی ابراز داشت: توقف کوتاه مدت و غیر منتظره کوره یکی از واحدهای تولیدی در مقطعی طی سال مالی اخیر موجب تحقق سود 902 ریالی و پوشش 94 درصدی آن طی این دوره عملکردی شد، حال آنکه چنین اتفاقی طی سال های قبل رخ نداده و "سکارون" سود برآوردی خود را به طور کامل پوشش می داد.

وی پیرامون صادرات محصولات تولیدی شرکت تصریح کرد: محصولات تولیدی سیمان کارون در سال گذشته با نرخ فروش 10 درصد بیش از قیمت های فروش داخلی از طریق مرز شلمچه به کشور عراق صادر شد و نرخ ارز مرجع در حالی به عنوان نرخ تسعیر درآمدهای ارزی سال های مالی 91 و 92 در نظر گرفته شده که "سکارون" نیز همانند سایر شرکت های این گروه درآمدهای حاصل از صادرات محصولات خود را به صورت ریالی دریافت می کند.

این مقام مسئول افزود: در صورت تصویب جامعه حسابداران رسمی مبنی بر تسعیر درآمدهای ارزی با ارز مبادله ای، نرخ مذکور در بودجه سال 92 در نظر گرفته خواهد شد.

مدیر امور سهام "سکارون" پیرامون پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 92 نیز اظهار داشت: برای سال مالی جاری به ازای هر سهم سود 160 تومانی برآورد شده که با توجه به رشد 14 تا 21.5 درصدی نرخ فروش سیمان از سوی انجمن کارفرمایان گروه سیمانی شاهد افزایش 78 درصدی این رقم نسبت به سود هر سهم سال مالی گذشته هستیم.

نادری فرد در ارتباط با احتمال رشد مجدد نرخ فروش سیمان در سال جاری بیان کرد: اگرچه رشد نرخ فروش محصولات در اختیار انجمن قرار گرفته، اما شاهد مداخله دولت در این خصوص هستیم. با این وجود به نظر می رسد تنها در صورت اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، قیمت محصولات تولیدی فعالان صنعت سیمان با افزایش مجدد همراه شود.

این مقام مسئول در خصوص اجرای طرح توسعه ای شرکت نیز بیان کرد: اجرای پروژه راه اندازی خط دوم تولید به ظرفیت 3500 تن مراحل پایانی خود را طی می کند، بطوریکه طرح مذکور با دریافت وام 85 میلیارد تومانی از بانک صادرات تکمیل شده و به بهره برداری خواهد رسید.

مدیر امور سهام "سکارون" در خاتمه پیرامون نحوه تأمین مالی این طرح توسعه گفت: طی سال های گذشته، از صندوق ذخیره ارزی تسهیلات ارزی دریافت شده، به گونه ای که در حال حاضر مانده این بدهی بیش از 25 میلیون یورو بوده که شرکت نرخ ارز مرجع را مبنای تسعیر و تسویه آن طی سال جاری قرار داده است.

"heydar"
۱۳۹۲/۰۴/۰۹, ۱۲:۵۴
امروز حجم مبنا را هم ندادند

123
۱۳۹۲/۰۴/۰۹, ۱۵:۰۴
امروز حجم مبنا را هم ندادند

سهامداران عمده تا چند روز پیش آتیش زده بودن به مالشون الان بازار بهشون فهمونده سهمشون ارزشمنده

hamh
۱۳۹۲/۰۴/۰۹, ۲۰:۵۳
دوستان این سهم را قبل از مجمع از دست ندهید به دلایل ذیل:
1- تقسیم سود نزدیک 90 تومان در مجمع 91
2- پیش بینی سود 160 تومانی در سال 92
3- p/e=4 که کمترین در بین سیمانی ها است
4- راه اندازی طرح توسعه در سال جاری
5- فروش 30 درصد سیمان بصورت صادراتی به عراق
6- کمترین افزایش قیمت در گروه سیمانی ها در سه ماه گذشته
7- افزایش تولید و فروش در سال 92 به میزان 12 درصد

hamh
۱۳۹۲/۰۴/۰۹, ۲۰:۵۵
این شرکت هدف قیمتی 1100 تومان را در کوتاه مدت دارد

hamh
۱۳۹۲/۰۴/۰۹, ۲۳:۴۵
این سهم بهترین سیمانی در حال حاضر می باشد که بزودی به بالای 1000 پرواز خواهد کرد. پرواز را به خاطر بسپار

"heydar"
۱۳۹۲/۰۴/۱۲, ۱۰:۵۲
خوب چند روزیه حقوقی حجم مبنا را داره میده...
خیالمون از بابت حجم مبنا راحت شده فعلا

hamh
۱۳۹۲/۰۴/۱۵, ۰۰:۰۸
صادرات سه ماهه امسال نسبت به پارسال 107 درصد رشته داشته است و امسال نیز خط تولید جدید 3500 تنی خود را راه اندازی خواهد کرد این سهم محکوم به صعود قیمت به بالای 1000 می باشد

hamh
۱۳۹۲/۰۴/۱۷, ۰۰:۰۷
امروز فرصت ورود مناسبی برای خریداران بصیر ایجاد کرد این سهم با p/e=4.6 در حال معامله است و هنوز مجمع سال 91 را برگزار نکرده است و نزدیک به 90 تومان نیز در مجمع پیش رو تقسیم خواهد کرد به خریداران امروز سهم تبریک می گویم چرا که شاید تا 1000 فرصت ورود مجدد را به آسانی ندهد.

hamh
۱۳۹۲/۰۴/۲۰, ۱۵:۳۶
در هفته گذشته با توجه به عرضه تاپیکو فرصت مناسبی برای خرید ایجاد کرد که 100000 سهم در قیمت 7350 خرید شد و در گزارش هیئت مدیره سود محقق شده از 90 به 100 تومان افزایش یافته است با توجه به پیش بینی 160 تومانی برای سال بعد و تقسیم 80 تومان در مجمع 29/4 در واقع p/e=3.2 در حال معامله است که یک فرصت خرید ناب می باشد وبا توجه بهp/e همگروه ها که بالای 7 می باشد و همگی مجمع و تقسیم سود را نیز پشت سر گذاشته انددر واقع این سهم در این قیمتها یک زیر خاکی ناب می باشد

hamh
۱۳۹۲/۰۴/۲۱, ۱۳:۴۳
تحلیل شرکت سکارون را در این وبلاگ ملاحظه نمایید.http://hamid-broker.blogfa.com (http://hamid-broker.blogfa.com/)

alijavid
۱۳۹۲/۰۴/۲۱, ۱۴:۰۶
دوستان نظرشون راجب بدهی سنگین شرکت چی هست؟

hamh
۱۳۹۲/۰۴/۲۱, ۱۵:۲۴
دوستان نظرشون راجب بدهی سنگین شرکت چی هست؟

دوست عزیز در جواب سوال شما باید عرض کنم که درسته که سیمان کارون بدهی ارزی در حدود 25 میلیون یورو دارد اما به دلایل ذیل مشکلی برای شرکت بوجود نمی آورد:
1- تا سال گذشته که فروش صادراتی شرکت با مبلغ ارز مرجع تسعیر می شد پرداخت اقساط وام نیز با ارز مرجع تسعیر شده است
2- از سال جدید که ارز مرجه از 12260 به 2450 افزایش یافته است مبلغ اقساط نیز با قیمت جدید تسعیر خواهد شد که شرکت دقیقا در گزارش پیش بینی سال 92 خود آن را لحاظ کرده و اگر در این گزارش دقت کنید ودر سطر هزینه های مالی شرکت مبلغ 16121یلیون ریال را لحاظ کرده که دو برابر مبلغ 8409 میلیون ریال می باشد.
3- در ضمن اقساط دریافت وام در طی چندین سال پرداخت خواهد شد و تسعیر دوبرابری آن تاثیر چندانی در حسابهای یکسال شرکت نخواهد داشت.
4- به این نکته توجه نمایید که تجهیزات و دستگاههایی که در طی سالیان گذشته خریداری شده است اگر در حال حاضر و با این نرخ ارز و تحریم شرکت میخرید چند برابر قیمت برای شرکت تمام می شد در حالیکه نصف وام دریافتی را تاکنون با نرخ ارز قدیم پرداخت کرده است.
5- بنابراین گرفتن و داشتن وام ارزی برای شرکتها یک مزیت است مثال این مورد را می توان برای شرکت غذایی غپینو زد که شرکتی است که دارای وام ارزی بسیاری می باشد ولی با توجه به اینکه این وام را صرف خرید تجهیزات و دستگاههایی کرده است که شرکتهای دیگر در حال حاضر می بایست برای ی خرید آن با سه برابر قیمت از بازار آزاد و به نرخ 3300 تومان تهیه کنند و حتی نه به مبلغ 2450 تومان
6- با راه اندازی خط توسعه شرکت که ظرفیت شرکت را به بیش از 2 برابر فعلی می رساند .

3yh
۱۳۹۲/۰۴/۲۳, ۱۴:۲۰
سود سال 91 شرکت در گزارش حسابرسی شده 10% افزایش داده شد و به مبلغ 993 ریال رسید.
البته امیدوارم در بازاری مثبت بازگشایی بشه

وحید 20
۱۳۹۲/۰۴/۲۹, ۱۳:۵۰
مصوبات مجمع شرکت سیمان کارون

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام "سکارون" طی روز جاری با حضور بیش از 82 درصد سهامداران رسمیت یافت.

براساس گزارش بورس نیوز، هیأت رییسه مجمع تقسیم 550 ریال سود نقدی به ازای هر سهم را به تصویب رساند.

همچنین انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه رسمی و مؤسسه حسابرسی بهمند به عنوان حسابرس قانونی شرکت سیمان کارون از دیگر مصوبات مجمع بود.

MHMN
۱۳۹۲/۰۶/۰۱, ۱۷:۵۶
باسلام و احترام
دوستان خبری از سکاون ندارید
کی بازش میکنند

rajabnejad
۱۳۹۲/۰۶/۲۰, ۰۹:۵۵
عملکرد دوره 3 ماهه"سکارون"شرکت سيمان کارون با 20 میلیارد و 883 میلیون و 300 تومان سرمایه برای هر سهم در سال مالی منتهی به اسفند 92 براساس عملکرد واقعی دوهر 3 ماهه مبلغ 1562 ریال سود خالص پیش بینی کرده که نسبت به گزارش قبلی بال تعدیل منفی 2.8 درصدی روبرو بوده است و دلیل این تغییرات را تغيير در ترکيب فروش صادراتي اعلام نموده است.

عملکرد این شرکت در دوره 3 ماهه نخست خبر از تحقق 24 درصدی فروش، 25 درصدی بهای تمام شده، 22 درصدی سود ناخالص و عملیاتی و 23 درصدی سود خالص هر سهم داده و این در حالی است که در دوره 3 ماهه نخست 34 درصد از فروش محصولات این شرکت بصورت صادراتی و با دلار 2450 تومانی و به صورت ریالی انجام شده است.

گفتنی است مانده تسهيلات ارزي گروه به ميزان حدود 48.9 ميليون يورو (25.5 ميليون يورو شرکت اصلي) با نرخ ارز مرجع در پايان سال مالي تسعير گرديده است. در اين خصوص، اگرچه باتوجه به بخشنامه شماره 60.1038 مورخ 3 اسفند 91 بانک مرکزي تسهيلات ارزي گروه که درارتباط با طرح توسعه شرکت هاي سيمان لارستان و سيمان کارون در سنوات قبل اخذ گرديده، بايستي با نرخ ارز مبادلهاي تسويه گردد، معهذا با توجه به نامشخص بودن نرخ ارز قابل دسترس براي تسويه تسهيلات در زمان پرداخت اقساط و اقدامات در دست انجام دررابطه با تسويه تعهدات با نرخ ارز مرجع، که تاکنون منجر به نتيجه نگرديده، از پيامدهاي ناشي از تسويه تسهيلات گروه با نرخي متفاوت از نرخ ارز مرجع اعمال شده در حساب ها، که موجب افزايش در دارایي هاي طرح توسعه و متقابلاً مانده تسهيلات مالي گروه مي گردد، اطلاعي حاصل نشده است.

MHMN
۱۳۹۲/۰۸/۱۲, ۲۱:۳۸
سلام دوستان
کسی خبر نداره ای سهم لعنتی رو کی باز میکنند
خدا لعنتت کنه مالگیر

MHMN
۱۳۹۲/۰۸/۱۶, ۱۹:۴۵
سلام دوستان
کسی خبر نداره ای سهم لعنتی رو کی باز میکنند
خدا لعنتت کنه مالگیر

هیچکی ابنجا نیست
دیروز زنگ زدم گفتند دوماه دیگه احتمالا بازگشایی بشه
دوستان پیگیری بفرماید شماره تماس 22220314 و 22276307 021

MHMN
۱۳۹۲/۰۸/۲۷, ۲۱:۳۱
چقدر این تایپیک فعاله.....................................
دوستان یه زنگی بزنید امور سهام یه حرکتی بفرمایید
یه مطلبی بگید.......................................... ..............................................

mostafa62
۱۳۹۲/۰۹/۱۱, ۱۹:۱۹
من ديروز زنگ زدم به امور سهام گفتن حد اكثر تا آخر ماه جاري نماد باز ميشه

mostafa62
۱۳۹۲/۰۹/۱۱, ۱۹:۲۵
با توجه به اوضاع خوب سيماني ها در حال حاضر و با توجه به اعلام نرخ ارز 26000 ريالي اوضاع خوبي رو براي اين سهم پيش بيني ميكنم

mostafa90
۱۳۹۲/۰۹/۱۱, ۲۰:۵۰
منم شکایت کردم. shekayat.seo.ir
خدا ازشون نگذره که با سرمایه مردم بازی میکنن.

البته تقصیر خودمه. اگه سابقه نماد رو میدیدم هیچ وقت نمیخریدم. چون همیشه نماد برای مدت طولانی بسته بوده.

mostafa90
۱۳۹۲/۰۹/۲۱, ۰۲:۱۳
اقدامات انجام شده و در حال انجام جهت رفع توقف :
مطابق بند 3 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت درخصوص اطلاعات و صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 30/12/91، حسابرس به دلیل ابهام اساسی توصیف شده در بند مبانی عدم اظهارنظر قادر به اظهارنظر نسبت به ترازنامه تلفیقی گروه و شرکت اصلی نمی‌باشد.
در همین خصوص نماد شرکت در تاریخ 22/04/92 ، مطابق مفاد بند 1 ماده 17 دستورالعمل نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران (مصوب مورخ 13/09/1389 هيئت مديره سازمان بورس‌ و اوراق‌ بهادار) با توجه به نوع اظهار نظر حسابرس و بازرس قانوني نسبت به صورت‌هاي مالي 12 ماهه منتهي به 30/12/1391(حسابرسي شده) (ارائه عدم اظهارنظر حسابرس و بازرس قانوني شرکت نسبت به ترازنامه سال مالي منتهي به 30/12/1391) متوقف گردید.
با توجه به طولانی شدن تعلیق نماد معاملاتی شرکت، ضمن پیگیری‌های مکرر کارشناس، طی نامه‌ شماره‌های 125842 مورخ 24/04/92، شماره 130344 مورخ 29/05/92 ، شماره 131110 مورخ 05/06/92 و شماره 133567 مورخ 06/07/92 درخواست ارائه اقدامات صورت گرفته توسط شرکت درخصوص رفع موارد مورد نظر حسابرس و تغيير گزارش عدم اظهارنظر به اظهار نظر مقبول يا مشروط جهت فراهم نمودن مقدمات بازگشايي نماد معاملاتي شرکت به سازمان شد، که تا این تاریخ از سوی شرکت اقدامی که منجر به رفع توقف نماد گردد صورت نپذیرفته است.
همچنین مقرر گردید تا جلسه‌ای رأس ساعت 14 صبح روز شنبه مورخ 23/09/92 در محل این سازمان تنظيم گردد و از اعضاي هيئت مديره، نمايندگان سهامدار عمده، اعضاي هيئت رئيسه مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي 91 و حسابرس و بازرس قانوني شرکت دعوت به عمل آمده تا به همراه مدارک و مستندات مربوطه جهت رفع مشکل و امکان تسریع در بازگشایی نماد، حضور بهم رسانند.


گل بگیرن در اون شرکت رو که نمیتونن 4 تا گزارش صحیح به بورس ارسال کنن.
همچنین گل بگیرن در اون سازمان بورس رو که 4 تا قانون درست حسابی نداره که شرکت نتونه جولان بده.

mostafa90
۱۳۹۲/۱۰/۰۱, ۱۳:۰۰
سکارون هم بعد از 5 ماه بازگشایی شد.
30 درصد مثبت خورد، الان هم صف خرید خوبی داره.
550 ریال سود هم تقسیم کردن.
تبریک به سهامداران

MHMN
۱۳۹۲/۱۰/۰۱, ۱۶:۴۰
ما که فروختیم رفت

DJANGO
۱۳۹۲/۱۰/۰۲, ۰۰:۵۷
ما که فروختیم رفت
ماهم سنگین خریدیم اومد.نمیدونم با این پی بر ای انگیزتون از فروش چی بوده؟

MHMN
۱۳۹۲/۱۰/۰۲, ۱۷:۳۷
ماهم سنگین خریدیم اومد.نمیدونم با این پی بر ای انگیزتون از فروش چی بوده؟

بعد چند ماه بسته بودن بدجوری پول لازم بودم
بعدش میخواستم میانگین پالایشگاه شیرازو کم کنم
دلیل بعدی هم اینکه من اصلا شانس ندارم هر سهمی که خریدم اگه بسته شده و بعد چند ماه باز میشدحتما منفی میشد این یکی منو شکوکه کرد اگه باهش میموندم حتما از فردا منفی میشد. به همین اندازه سود راضیم انشالله هرکی خریده سوده تپلی کنه

meysam_sh_2020
۱۳۹۲/۱۲/۱۰, ۲۱:۴۷
امروز پله اول سکارون خرید شد .... در حد یک پنجم سرمایه.........کم کم اضافه میکنم ....پی بر ای پایین و طرح توسعه ای که بیش از 120 میلیارد از هزینه هاش انجام شده از مزایای این سهم است ...

افزایش نرخ سیمان هم در راهه گویا و هدفمندی هم اونجوری که من فکر می کردم گویا شیبش تند نیست:D

حمید89
۱۳۹۲/۱۲/۱۰, ۲۲:۵۶
امروز پله اول سکارون خرید شد .... در حد یک پنجم سرمایه.........کم کم اضافه میکنم ....پی بر ای پایین و طرح توسعه ای که بیش از 120 میلیارد از هزینه هاش انجام شده از مزایای این سهم است ...

افزایش نرخ سیمان هم در راهه گویا و هدفمندی هم اونجوری که من فکر می کردم گویا شیبش تند نیست:D

امروز زوری رو به پائین نداشت به نظر میرسه آخرای اصلاحه.
بعد از اون معامله بلوکی چند روزی هم هست که حقوقی داره میخره.

meysam_sh_2020
۱۳۹۲/۱۲/۱۱, ۲۱:۱۷
سهم با 170-180 تومن سود تلفیقی!! 600 تومن ....:D ببینیم در بد ترین بازار این سهم چقدر دیگه افت میکنه...

مفاخر با 27 تومن سود >> 718 تومن !!

مات
۱۳۹۲/۱۲/۱۱, ۲۲:۱۵
مفاخر سودش 27 تومن نیست 57 تومن هست
بازار اینده رو میبینه نه گذشته رو
مفاخر ریسک طرح تحول رو نداره
مفاخر ریسک قیمت گذاری محصولات رو نداره

ائلچی
۱۳۹۲/۱۲/۱۱, ۲۲:۴۱
مفاخر سودش 27 تومن نیست 57 تومن هست
بازار اینده رو میبینه نه گذشته رو
مفاخر ریسک طرح تحول رو نداره
مفاخر ریسک قیمت گذاری محصولات رو نداره
پیشنهاد میدم اسم کاربری مات به جمعه تغییر کنه ! سیمان به مفاخر مثل ماست خیار به روزنامه کیهانه( البته اینا باز با هم شباهتی دارن).

meysam_sh_2020
۱۳۹۲/۱۲/۱۱, ۲۳:۳۸
مفاخر سودش 27 تومن نیست 57 تومن هست
بازار اینده رو میبینه نه گذشته رو
مفاخر ریسک طرح تحول رو نداره
مفاخر ریسک قیمت گذاری محصولات رو نداره


سکارون با طرح توسعه 3500 تنی اصلا اینده ای نداره (-: وقتی 300 و بالای 300 ساخت در اینده و یه 200 درصد هم افزایش سرمایه داد مشخص میشه این سهم چی هست

البته در یک بازه 3 ساله میتونیم بازدهی مفاخر و سکارون رو بعدا با هم مقایسه کنیم .....الان زوده برای قضاوت

mohsen68
۱۳۹۲/۱۲/۱۱, ۲۳:۵۶
ولی به نظرم دیگه آخراشه.پولی نیست که بازم خرید کنم میانگین رو پایین بیارم.بدجور سهم خشکه فقط یه تنگر حقوقی میخواد که بره بالا بالاها.
یه نکته اینکه از گزارش 3 و 6 و 9 ماهه بررسی کردم دیدم طرح توسعه تکون نخورده!!یعنی متوقف شده؟

meysam_sh_2020
۱۳۹۲/۱۲/۱۲, ۰۰:۴۴
ولی به نظرم دیگه آخراشه.پولی نیست که بازم خرید کنم میانگین رو پایین بیارم.بدجور سهم خشکه فقط یه تنگر حقوقی میخواد که بره بالا بالاها.
یه نکته اینکه از گزارش 3 و 6 و 9 ماهه بررسی کردم دیدم طرح توسعه تکون نخورده!!یعنی متوقف شده؟

در گزارش 3 ماه هزینه های طرح توسعه 90 میلیارد
در گزارش 6 ماهه 135 میلیارد
در گزارش 9 ماهه نزدیک 137 میلیارد اورده شده و این مقدار (در حد 7 برابر سرمایه فعلی) فعلا هزینه شده .....
======

به هر حال باید در سهام سیمانی بلند مدت بود و زیر 6 ماه انتظار معجزه نداشت

Armen
۱۳۹۲/۱۲/۱۴, ۲۲:۲۰
من ٦٨٤ خريدم ولي دلم نمياد بفروشم تو اولين فرصت اوريجمو پايين ميارم

meysam_sh_2020
۱۳۹۲/۱۲/۱۵, ۱۷:۵۰
http://forums.boursy.com/imported/2014/03/7c68c374972f2c961-1.png (http://upload.tehran98.com/upme/)

سکارون:

سود قابل تخصیص این سهم تا سال مالی 91 برای هر سهم 2418 ریال بوده..

رفت مجمع 550 ریال تقسیم کرد در نتیجه انباشته سهم 1868 ریاله.

امسال 150 تومن بسازه با انباشته قبلی 336 تومن سود قابل تخصیص داره اون وقت قیمت سهم 600 تومنه !!!

البرز
۱۳۹۲/۱۲/۲۶, ۱۳:۰۹
سکارون با توجه به ظرفیت خالی که داره قابلیت رشد تولید خوبی داره همچنین تو بین سیمانیها یکی از کمترین نسبت های هزینه سربار رو داره و یه نکته مثبت دیگه ای که داره برعکس خیلی از سیمانیهای دیگه که افت مقداری فروش تو پاییز به دلیل سرما و افت تقاضا داشتن این شرکت رشد فروش هم داشته نزدیکی به مرز و همچنین پروژه های پارس جنوبی از مزایای و نقات قوت سهم هست همچنین همون طور که علیرضا گفت طرح توسعه خوبی هم داره که 65 درصد پیشرفت کار داشت روزی 3500 تن به ظرفت تولیدی شرکت اضافه میکنه که اگر 220 روز کاری برای شرکت در نظر بگیریم 770 هزارتن به تولید اضافه میشه میزات تولید امسال رو شرکت 858 هزا تن در نظر گرفته در صورت بهره برداری بدبینانه هم بگیم تا 70 درصد به سود عملیاتی شرکت اضافه میشه افت قیمتی بالا پ ب ای پایین 230 تومان سود انباشته تقسیم حداقل 50 درصد سود و همچنین احتمال تعدیل مثبت سود سال 93 از پتانسیل های این سهم ارزنده هست( شرکت هنوز گزارش 93 رو ارسال نکرده)

البرز
۱۳۹۲/۱۲/۲۶, ۱۳:۱۱
دیروز حقوقی 1.750 میلیون خرید رو 630 داشت

البرز
۱۳۹۲/۱۲/۲۷, ۲۰:۲۱
شرکت سود سال بعدشو 14 درصد تعدیل مثبت داد و 151 تومان اعلام کرد
7 درصد افزایش در تولید و فروش
12 درصد افزایش در مبلغ فروش پیش بینی کرده
شرکت تو گزارشش گفته 50 تومان برای 92 تقسیم سود میکنه در صورتی که طی سال های قبل بالای 50 درصد از سود رو تقسیم کرده که 65تومان هم حداقل از سود 92 رو تقسیم میکنه
الان این شرکت با پ ب ای 4 یکی از پایین ترین پ ب ای های گروه سیمانی رو داره این سهم به اهداف 900 تا 1000 تو بازه 2 تا 3 ماهه خواهد رسید

البرز
۱۳۹۳/۰۱/۲۲, ۲۳:۴۵
این سهم یه کله از 580 خودشو رسوند به 720 موج بعدی خودش به 900 خواهد رسوند و قابلیت رشد در صورت جو مثبت گروه تا 1200 رو هم داراست شرکت تو گزارش 93 تاثیر افزایش نرخ حامل های انرژی و افزایش نرخ سیمان رو در نظر نگرفته که اگر مطابق بودجه بندی بقیه سیمانیها ارایه میداد باید 190 تومان سود اعلام میکرد سهمی با این سود انباشته طرح های توسعه ای قرارگیری در منطقه ای مناسب چه از باب فروش داخلی و چه خارجی باید پ ب ای بالاتر از میانگین گروه رو بگیره نه پایین تر!!

Tehrani
۱۳۹۳/۰۲/۰۵, ۲۱:۳۰
با عرض ادب و احترام


سیمان کارون در نماد سکارون در موقعیت عالی خرید تکنیکال و بنیادی قرار دارد

اولیت پیش بینی ۹۳ سهم ۱۵۳۳ ریال است====>> به این معنا که پی بر ای کنونی سهم ۴٫۵ است

سهم سود انباشته ی خوبی به ازای هر سهام دارد.

با چشم انداز سود ۹۳ سهم و تعدیل سود قیمت های خوبی به انتظار سهم نشته است

افزایش قیمت سیمان این سهم زیرخاکی را به آسمان خواهد برد

لینک افزایش قیمت پیش رو

حمایت تکینکال قوی سهم را در چارت زیر میبینید
از سایت bourse21.com

javad.ghaderi
۱۳۹۳/۰۳/۱۳, ۱۰:۰۰
دیروز پله اول سکارون خرید شد .کم کم اضافه میکنم ....پی بر ای پایین و طرح توسعه ای که بیش از 120 میلیارد از هزینه هاش انجام شده از مزایای این سهم است .

Tehrani
۱۳۹۳/۰۴/۲۱, ۱۲:۳۹
این سهم ارزان ترین سیمانی است
و سیمانی ها آخرین منفی را دیدند
سهم تنها سیمانی است که تعدیل بابت افزایش نرخ را نداده است
من الله التوفیق
تهرانی

axy
۱۳۹۳/۰۶/۰۳, ۱۱:۰۸
پی به ئی سهم شده 3.5 !!!

با بررسی فروش و صادرات سیمانی ها هم سکارون هیچ مشکلی نداره و صادراتش فراتر از بودجه هست .

چه کنیم از بی تحلیلی بازار . ~X(

axy
۱۳۹۳/۰۶/۰۸, ۱۱:۴۲
سهم دیگه فروشنده نداره و حقوقی به ارزنده بودن سهم پی برده .

ولی معلومه که دنبال بز خریه و از رنج کشیذن خبری نیست .

با خبر های مثبت از عراق اقبال به سیمانی ها بر میگرده و بهترینشون یعنی سکارون بیشترین رشد رو خواهد داشت .

axy
۱۳۹۳/۰۶/۱۸, ۱۱:۵۶
صف خرید سکارون مبارک باشه .

خوب خریداری پشت این سهم بنیادی بازار اومده و تا قیمتای خیلی بالاتر هم خریدار هست .

در عجبم از فروشنده ها که با وجود این عطش کاملا واضح خریدار انقدر تمایل به فروش بالاست .

این سهم 180 تومن حداقل سود داره .

با خبر ساختن جاده های روستایی خوزستان از بتن این سهم باید پرواز کنه .

اسمان
۱۳۹۳/۰۸/۰۳, ۲۱:۱۰
این سهم و برای خرید فردا بررسی و در نظر داشته باشین...
ای پی اس 171.7....
پی به ای 3/77.....!!!!!
شناور سهم 19%.....
بنیادعالی به همراه فاند فوق العاده
نوبتی هم که باشه نوبت حرکت سیمانی هاست ;)

اسمان
۱۳۹۳/۰۸/۰۳, ۲۱:۴۲
برداشت شده از سایت همسایه

گروه سیمان به زودی در جایگاه موج 3 صعودی
---شاخص سیمانی در تایم فریم روزانه

2458

اسمان
۱۳۹۳/۰۸/۰۳, ۲۱:۴۹
برداشت شده از سایت همسایه:

--شاخص سیمانی در تایم فریم هفتگی

https://charts.mql5.com/6/46/53-6-w1-mofid-securities-co-temp-file-screenshot-35576-png.png

اسمان
۱۳۹۳/۰۸/۰۴, ۰۹:۵۴
این سهم و برای خرید فردا بررسی و در نظر داشته باشین...
ای پی اس 171.7....
پی به ای 3/77.....!!!!!
شناور سهم 19%.....
بنیادعالی به همراه فاند فوق العاده
نوبتی هم که باشه نوبت حرکت سیمانی هاست ;)


......

اسمان
۱۳۹۳/۰۸/۰۴, ۱۰:۲۵
در حال. صف خرید ;)

اسمان
۱۳۹۳/۰۸/۰۴, ۱۰:۳۴
تو این قیمتا واقعامفته ...
یک زمانی هم برای خبهمن 140 گفتیم ولی کو گوش شنوا;)

اسمان
۱۳۹۳/۰۸/۰۴, ۲۲:۰۰
این سهم و برای خرید فردا بررسی و در نظر داشته باشین...
ای پی اس 171.7....
پی به ای 3/77.....!!!!!
شناور سهم 19%.....
بنیادعالی به همراه فاند فوق العاده
نوبتی هم که باشه نوبت حرکت سیمانی هاست ;)

هر منفی فرصت خریده اول بررسی کنید سپس اقدام

اسمان
۱۳۹۳/۰۸/۰۵, ۱۱:۱۳
تو این قیمتا واقعامفته ...
یک زمانی هم برای خبهمن 140 گفتیم ولی کو گوش شنوا;)

با توجه به بنیاد و فاند عالی همراه با ای پی اس و پی به ای بسیار پایین واقعا خرید در این قیمتا اکازیون هست ...
سکارون من و یاد کهمدای 450 میندازه که تا 1350 صعود کرد ;)
بررسی کنید و بعد اقدام به خرید

اسمان
۱۳۹۳/۰۸/۰۵, ۱۹:۲۸
مدیر عامل کارگزاری بانک سامان

عزم دولت،بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی حمایت از بازار سرمایه است
عزم دولت، بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی در شرایط فعلی حمایت از بازار سرمایه است بطوریکه نهادهای مذکور، تمایل دارند اقتصاد بر روی ریل اصلی خود قرار گیرد.بنابراین هیچ عامل بازدارنده و مانعی بر سر راه رشد قیمت سهام در بازار سرمایه طی مقطع کنونی وجود ندارد

اسمان
۱۳۹۳/۰۸/۰۶, ۰۹:۳۰
نوشته اصلی سایت همسایه


http://8pic.ir/images/q8balxjv5p7l9lk98jto.jpg

اسمان
۱۳۹۳/۰۸/۰۶, ۱۰:۳۶
اقبال بازار مجدد برگشت به سهم های کوچک سود ساز با حجم مبنای پایین ;)

اسمان
۱۳۹۳/۰۸/۰۷, ۱۱:۲۵
شاید اخرین فرصتها برای خرید زیر 700 باشد ...
بررسی کنید

masoud ramezani
۱۳۹۳/۰۸/۰۷, ۱۱:۳۱
شاید اخرین فرصتها برای خرید زیر 700 باشد ...
بررسی کنید

چند روز گذشته سشرق و سپاها رو به پرتفوی اضافه کردم
سکارون سهم خوبیست

اسمان
۱۳۹۳/۰۸/۱۰, ۰۹:۲۹
نقل و قول سایت همسایه.

سیمان کارون در بین سیمانیها شگفتی آفرید !!!!!
رشد 30 درصدی تولید کلینكر در 6 ماهه 93 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل
رشد 81 درصدی صادرات سیمان و کلینكر در 6 ماهه 93 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل

منبع : سایت انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان

اسمان
۱۳۹۳/۰۸/۱۰, ۱۰:۳۲
سهمی که حدود 260 تومن سود انباشته داره ....;)

اسمان
۱۳۹۳/۰۸/۱۰, ۱۶:۰۳
شاور وزیر راه به بورس پرس خبر داد:
وزارت راه با بتنی شدن ۱۰درصد جاده ها موافقت کرد/دلایل جایگزینی قیر بجای سیمان
مشاور وزیر راه و شهرسازی با اعلام دلایل اصلی جایگزینی قیر بجای سیمان از موافقت وزارت راه با بتنی شدن ۱۰ درصد جاده های کشور تا پایان سال ۱۴۰۰ خبر داد.

حسین عبده تبریزی در گفت وگو با پایگاه خبری بورس پرس، در رابطه با شروع برنامه جایگزینی بتن به جای قیر درجاده های کشور و آغاز این تحول با 80 کیلومتر جاده قائن به بیرجند، اظهار داشت: کشور ما و صنعت سیمان مشكل مازاد تولید سیمان دارد که درحال حاضر حدود 30 میلیون تن است. این حجم از سیمان با قیمت های پایین و به ثمن بخس و 35 دلار صادر می شود. در حالی که با در نظرگرفتن قیمت های جهانی انرژی، سیمان با قیمت های پایین تر از قیمت تمام شده تولید و صادر می شود.

وی با بیان اینكه دلیلی برای ادامه این روند وجود ندارد، خاطر نشان کرد: برهمین اساس باید مصرف سرانه سیمان را از دو طریق افزایش داد. روش اول جایگزینی بتن به جای قیر در جاده های آسفالت شده کشور است که با توجه به عمرطولانی سیمان از یک طرف و امكان پذیرشدن صادرات بیشتر و آسان قیر از طرف دیگر، توجیه پذیر است. بنابراین جایگزین شدن صادرات قیر به جای سیمان رویدادی مثبت برای صنعت و اقتصاد کشور محسوب می شود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مدیریت و تامین مالی ادامه داد: روش دوم بالا بردن مصرف سرانه سیمان ، جایگزینی این محصول به جای سازه های فلزی است . در این صورت علاوه بر کاهش واردات انواع محصولات فولادی، هم صرفه جویی اقتصادی رخ خواهد داد و هم اینكه سیمان با قیمت های پایین صادر نخواهد شد.

عبده تبریزی در پاسخ به این سئوال بورس پرس که با این اوصاف، آیا بین وزارت راه وشهر سازی و شركت های سیمانی و نهادهای مرتبط توافقی برای تبدیل جاده های کشور از قیر به بتن به عمل آمده یا خیر؟ توضیح داد: بله. وزارت راه و شهرسازی قبول کرده 10 درصد از جاده های کشور تا پایان سال 1400 بتنی شوند.

براساس این گزارش، عبدالرضا شیخان رئیس انجمن صنفی سیمان درباره جایگزینی سیمان به جای قیر درجاده های کشور به بورس پرس گفته است: خوشبختانه این موضوع مدتی است که جدی تر شده است. چون علاوه بر تولید مازاد برمصرف سیمان که با در6 ماهه اول سال با صادرات بیش از10 میلیون تن همراه شده، قیمت قیرهم گران و صادرات آن مناسب شده است.به همین دلیل و به صرفه بودن جایگزینی روكش بتن به جای قیر موجب شده تا دولت به طور جدی تری وارد این موضوع شود. به طوریکه هم اكنون دو پیمانكار در جاده 80 کیلومتری قائن به بیرجند درحال انجام کار هستند. بنابراین از نظر ما این طرح مهم، شروع شده است.

اسمان
۱۳۹۳/۰۸/۱۰, ۱۶:۱۵
طرح انجمن سیمان به زودی روی میز وزیر صنعت می رود؛


http://www.sena.ir/Sena__22779__صادرات-سیمان-خارج-از-کانال-بورس-کالا-ممنوع-شود.Se

اسمان
۱۳۹۳/۰۸/۱۰, ۱۶:۲۱
قیمت سیمان پس از 80 سال آزاد می شود :

1393/08/09 :

http://www.irancement.com/news_view.php?id=4263

اسمان
۱۳۹۳/۰۸/۱۱, ۰۹:۳۲
نقل و قول از سایت همسایه

شاخص گروه سیمانی خط روند نزولی را شكست چنانچه فردا گروه مثبت باشد میتوان گفت موج 3صعودی شاخص گروه اغاز شده است
همچنین روند قیمتی اكثر سهام سیمانی در تایم روزانه از نزولی به صعودی تغییر فاز داده است


http://8pic.ir/images/oeo6efuvfu6mz85915k0.png

اسمان
۱۳۹۳/۰۸/۱۱, ۰۹:۴۲
بعضی از بازیا دیگه قدیمی شده ، اینو نوشتم بازیگر سهم تا اخرش میخونه;)

اسمان
۱۳۹۳/۰۸/۱۱, ۱۰:۰۹
از فرصت به وجود اومده حداکثر استفاده را ببرین ;)

اسمان
۱۳۹۳/۰۸/۱۱, ۱۱:۲۸
از فرصت به وجود اومده حداکثر استفاده را ببرین ;)

گفتنیها در مورد سکارون گفته شد، بیش از این دوستان برداشت دیگری میکنن

اسمان
۱۳۹۳/۰۸/۱۱, ۱۲:۲۸
از فرصت به وجود اومده حداکثر استفاده را ببرین ;)

بدون شرح.....

اسمان
۱۳۹۳/۰۸/۱۲, ۱۶:۱۱
لاريجاني: موضوع هسته اي در مسير روشني قرار گرفته است

http://www.asriran.com/fa/news/364017/%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

اسمان
۱۳۹۳/۰۸/۱۴, ۱۰:۱۶
شاید اخرین فرصتها برای خرید زیر 700 باشد ...
بررسی کنید


هنوز هم برای خرید فرصت بررسی هست این نوشته برای زمانی هست که سهم در 640 تا 650 معامله میشد

این سهم اهداف بالایی در سر داره ، یررسی کنید سپس اقدام

http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=151311&i=23742726069035026#

اسمان
۱۳۹۳/۰۸/۱۷, ۱۰:۰۶
تا هدف اول 1000 سهامداری کنین.....:x

اسمان
۱۳۹۳/۰۸/۱۷, ۱۰:۲۶
@};-ببخشید تکراری ....

اسمان
۱۳۹۳/۰۸/۱۷, ۱۱:۴۴
خریدار تعداد 5 :::حجم خرید تا این لحظه 188 هزار

فروشنده تعداد 16:::: حجم فروش تا این لحضه 188 هزار

تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل;)

اسمان
۱۳۹۳/۰۸/۱۷, ۱۳:۰۲
آلمان: توافق نهايي با ايران بايد حاصل شود

سخنگوي وزارت امور خارجه آلمان افزود: پس از حصول توافق اوليه ژنو بخشي از تحريم‌هاي غرب عليه ايران لغو شد و ما انتظار داريم که دو طرف در اين مرحله نيز به يک توافق نهايي دست پيدا کنند.
سخنگوي وزارت امور خارجه آلمان با اشاره به فرصت زمان کم باقي‌مانده تا ضرب‌الأجل 24 نوامبر گفت: ما در مرحله بسيار حساسي قرار داريم و توافق هسته‌اي نهايي با ايران بايد حاصل شود.

اسمان
۱۳۹۳/۰۸/۱۷, ۱۵:۳۶
پیش بینی "نکو" عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از اتفاقات نیکو :

تافروردین 94 شاهد رشد و شکوفایی بورس خواهیم بود

با توجه به اتفاقات مثبت در فضای کلان اقتصادی، تا فروردین ماه شاهد ثبات و شکوفایی بیشتری در بورس خواهیم بود همچنین انتظار می رود در صورت حصول توافقات هسته ای، شاهد ورود سرمایه گذاران خارجی به بازار سرمایه نیز باشیم.

اسمان
۱۳۹۳/۰۸/۱۸, ۱۰:۲۳
از این فرصت خریدی که داده بررسی کنید و استفاده لازم را ببرید ....
شاید دیگه زیر 800 گیر نیاد;)

اسمان
۱۳۹۳/۰۸/۱۸, ۱۱:۰۳
امروز نوسانگیرا را خوب پیدا کردن
سهامداری سکارون تو این قیمتا فقط سهامداری کنین که بهزودی این قیمتا رویا میشه
اونایی هم که سهامدار نیستن و قصد خرید دارن فقط با برررسی کامل خرید کنن

اسمان
۱۳۹۳/۰۸/۱۹, ۰۰:۴۷
عمان: در مذاكرات هسته‌اي ايران با 1+5 پيشرفت حاصل شده است

وزير امور خارجه عمان اعلام کرد که در مذاكرات هسته‌اي ميان ايران و گروه 1+5 پيشرفت حاصل شده است.

به گزارش گروه بين الملل خبرگزاري تسنيم به نقل از پايگاه خبري "تايمز عمان"، مذاكرات هسته‌اي ايران در مسقط، پايتخت عمان، امروز با ديدار بين وزراي خارجه ايران و آمريكا و نيز هماهنگ کننده گروه 1+5 آغاز شد. ديپلمات‌ها در اين ديدار سعي کردند که شكاف‌ها در مسائل عمده به مانند ظرفيت غني‌سازي اورانيوم و نيز جدول زماني و چگونگي رفع تحريم‌هاي ايران برطرف سازند.
"يوسف بن علوي" وزير امور خارجه عمان پس از پايان گفت‌وگوهاي امروز، گفت: نشست‌هايي که امروز برگزار شده نتيجه 5 سال تلاش سلطنت عمان براي کاهش فاصله ميان ايران و غرب و گرد آوردن تمامي طرف‌ها بر روي ميز و يافتن راه حل مسالمت‌آميز براي شرايط هسته‌اي ايران است.
وي افزود که اين گفت‌وگوها که بخشي از نهمين دور مذاكرات هسته‌اي است تنها 2 هفته پيش از ضرب الاجل 24 نوامبر بوده اين در حالي است که در مذاكرات امروز پيشرفت حاصل شده و انتظار مي‌رود پيشرفت بيشتري در مذاكرات فردا حاصل شود.
وزير امور خارجه عمان اضافه کرد: فردا قادر خواهيم بود تا توافقي درباره موضوعات بزرگ حاصل کنيم و انتظار داريم تا راه حلي براي برخي از موضوعات مورد اختلاف حاصل شود. آنها همچنان در حال مذاكره هستند و آنها همچنان در حال مذاكره جدي درباره برخي موضوعات بوده و اميدوار هستم که به توافق برسند.
"عبدالمنعم الحسني" وزير اطلاع رساني عمان نيز روز يكشنبه گفت: اين نشست‌ها منعكس کننده نقش مثبت عمان به عنوان پيش برنده صلح است.عمان با ميزباني اين نشست‌ها نقش مهمي را ايفا کرده و به بهبود روابط ميان ايران و غرب کمک کرده است.
الحسني افزود: نشست امروز در مسقط نشانه سياست خارجي موفق عمان و نقش اين کشور در برگزاري اين مذاكرات است. ما بخشي از مذاكرات نيستيم اما شرايط را براي نشست‌هاي موفقيت‌آميزفراهم کرده‌ايم.
وي گفت: اين نشست‌ها نشان از احترامي است که آمريكا، اتحاديه اروپا و ايران براي عمان و سلطان قابوس بن سعيد و ديدگاه وي دارند. اين نشست‌ها همچنين منعكس کننده نقش عمان به عنوان بازيگر صلح منطقه‌اي و بين‌المللي است.
وزير اطلاع رساني عمان اضافه کرد: روابط عمان با هر کدام از اين کشورها عالي بوده و اين دليل آن است که آنها در اينجا حضور دارند و به نقش عمان احترام مي‌گذارند و ما نيز اين را ستايش مي‌کنيم.
وي در پايان گفت: اميدوار هستيم اين نشست‌ها با خبرهاي خوب و موفقيت‌آميز از مسقط به پايان برسد. اين براي عمان و جهان خيلي مهم است.
انتهاي پيام/پ

اسمان
۱۳۹۳/۰۸/۱۹, ۰۰:۵۸
>:d<>:d<>:d<\:D/\:D/دیگه باید کم کم اماده جشن هسته ای بعد از این همه مدت طاقت فرسا باشیم
خدایا شکرت

اسمان
۱۳۹۳/۰۸/۱۹, ۰۱:۰۲
فردا بازار به شدت ++++++++++++ است >:D<

اسمان
۱۳۹۳/۰۸/۱۹, ۰۹:۵۹
روی صحبتم با سهامدارا واقعی سکارون هست مواظب سهمتون تواین قیمتا باشید و دو دستی بهش بچسبید

اسمان
۱۳۹۳/۰۸/۲۰, ۰۹:۴۰
نامه نعمت‌زاده به آخوندی درباره اجرای جاده‌های بتنی

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در نامه ای به وزیر راه و شهرسازی از وی خواستم در مناطقی از کشور که آب و هوای خیلی سرد و یا خیلی گرم دارد، به جای آسفالت قیری از بتن استفاده شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمت زاده گفت: باید جاده های بتنی جایگزین جاده های قیری (آسفالت) کشور شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در نامه ای به وزیر راه و شهرسازی اجرای جاده های بتنی را در نقاطی از کشور که آب و هوای خیلی سرد یا خیلی گرم دارند را خواستار شدم زیرا در این مناطق، آسفالت قیری مشکلاتی دارد.

نعمت زاده با بیان اینکه تولید پالایشگاه ها به سمت یورو 4 و یورو 5 است بیان داشت: بر این اساس، حجم تولید قیر در پالایشگاه ها کاهش پیدا خواهد کرد لذا اگر بتن را جایگزین قیر نکنیم در آینده نزدیک با کمبود قیر مواجه خواهیم شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: این پرسش مطرح است که به چه علت باید امروز دانش فنی را برای تولیدات مختلف از کشورهای دیگر وارد کنیم؟ ما باید خودمان صادر کننده دانش فنی تولید سیمان باشیم

اسمان
۱۳۹۳/۰۸/۲۱, ۱۱:۳۰
روی صحبتم با سهامدارا واقعی سکارون هست مواظب سهمتون تواین قیمتا باشید و دو دستی بهش بچسبید

صف خرید مبارک سهامداران واقعی سکارون باشه که اسیر یکی دوروز منفی سهم نشدن، فعلا برای کوتاه مدتی ها تا 1000 جای رشد دارد و بلند مدتی ها همچنان سهامداری کنن

اسمان
۱۳۹۳/۰۸/۲۱, ۲۱:۴۳
ایران سومین تولیدكننده سیمان جهان و رتبه اول در منطقه

تهران - ایرنا - مدیركل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: جمهوری اسلامی ایران با 70 کارخانه سیمان، سال گذشته 70 میلیون تن تولید داشت که جایگاه سوم جهان و رتبه اول منطقه را به خود اختصاص داده است.
[ایران سومین تولیدكننده سیمان جهان و رتبه اول در منطقه]

سیدمحمد فاطمیان روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، اظهار داشت: سال 92 صادرات سیمان به بیش از 18 میلیون تن رسید و با دستیابی به تولید 78 میلیون تن سیمان در سال جاری، پیش بینی می شود صادرات به رقم 24 میلیون تن برسد.

وی افزود: واحدهای تولیدكننده سیمان حدود 20 میلیون تن مازاد مصرف داخلی دارند که قابلیت صادراتی دارد.

فاطمیان تاکید کرد: امروز بازار مصرف از نظر سیمان تولیدی تامین شده و کمبودی در این بخش وجود ندارد و در واقع سیمان صادراتی مازاد برمصرف در پروژه های عمرانی کشور است.

این مقام مسئول یادآور شد: آمارها حاکی است که 40 تا 45 درصد ساختمانهای کشور به روش بتنی ساخته می شود و بقیه از اسكلت فلزی بهره می گیرند، بنابراین می توان نسبت ساختمانهای بتنی را افزایش داد و بدین ترتیب ضریب ایمنی بناها را ارتقا بخشید.

فاطمیان افزود: اكنون استفاده از روكش بتنی به جای آسفالت در جاده ها در دست برنامه ریزی است که این تصمیم به دنبال رشد قیمت قیر و کاهش نرخ سیمان اتخاذ شده است.

وی خاطرنشان ساخت: ایران با 70 واحد تولیدكننده سیمان ظرفیت سالانه 80 میلیون تنی در این بخش دارد و با این توانمندی می توان کاربردهای جدید سیمان را گسترش داد.

مدیركل دفتر صنایع معدنی وزارتخانه یادشده اظهار داشت: براساس طرحهای نیمه تمام در بخش سیمان انتظار می رفت ظرفیت به 110 میلیون تن برسد، اكنون نیز پیش بینی می شود ظرفیت تولید سیمان کشور تا پایان برنامه ششم توسعه (1399) به رقم 150 میلیون تن برسد.

وی گفت: براساس تاکیدات وزیر صنعت، معدن و تجارت سند راهبردی صادرات سیمان از سوی انجمن ذیربط صورت گرفته و اجرای نظامنامه چگونگی صادرات سیمان در مناطق مرزی نیز اهمیت بسزایی دارد.

پیش از این، براساس اطلاعات منتشر شده هرتن سیمان صادراتی در مناطق شمالی کشور به مقصد کشورهای آسیای میانه 145 هزار تومان اعلام شده بود.

به گفته فاطمیان، کشورهای همسایه به عنوان اولویت نخست محموله های صادراتی سیمان محسوب می شوند زیرا موضوع نرخ حمل ونقل فاكتور مهمی در قیمت سیمان به حساب می آید.

وی بهره گیری از توانمندی نیروهای متخصص کشور در بخش سیمان را یادآور شد و افزود: بالغ بر 80 درصد صنعت سیمان بومی سازی شده و این روند تداوم دارد

اسمان
۱۳۹۳/۰۸/۲۴, ۰۹:۴۳
در این گروه سیمان تهران که بار ها بر ازنده بودن آن تاکید کرده بودیم با رشد قیمتی و صف خرید به کار خود خاتمه داد. سیمان تهرانی که با گمانه زنی هایی نظیر عقد قرارداد فروش سیمان به شهرداری در ازای اخذ زمین ، می تواند به مرور به سمت قیمت های 500 تومانی گام بر دارد.

و) سیمان خزر اگرچه به صف خرید نرسید اما این نماد که اخیرا خبر های خوبی هم از آن می رسد با رشد قیمتی همراه شده و انتظار داریم با جدی شدن شایعاتی همچون عقد قرارداد جهت صادرات سیمان به روسیه با بهبود وضعیت و رشد سود در سنوات آتی مواجه شود. گفتنی است ، سخزر در حالی طی دوره مهر ماه صادرات 11.000 تنی سیمان و 12.700 تنی کلینگر داشته که در شهریور ماه تنها 7.170 تن سیمان صادر کرده است که به وضوح نشان از رشد فعالیت شرکت دارد. انتظار داریم سیمان خزر در کوتاه مدت قیمت های 670 – 680 تومانی را لمس کند.

ز) سیمان سپاهان با عبور از سد 200 تومانی به تعطیلات آخر هفته رفت با کسب انرژی بیشتر ، قیمت های 220 تومانی را نشانه بگیرد. سپاهانی که قراردادهای صادراتی خوبی با عراق و عربستان منعقد کرده و گفته می شود خبر های خوبی همچون تعدیل مثبت ، عقد قرارداد با وزارت راه و … در مجمع 5 آذر ماه به سهامداران این سهم مخابره می شود. به نظر می رسد حضور در این مجمع بازدهی خوبی را برای سهامداران به ارمغان بیاورد. گفتنی است ، صادرات سیمان سپاهان نسبت به دوره مشابه سال گذشته ، رشد قابل توج 100 درصدی داشته است.

ح) رشد 70 درصدی صادرات
سیمان کارون
نسبت به 7 ماهه سال 92 در کنار وضعیت بنیادی مناسب این شرکت باعث شد تا این نماد سیمانی هم شانه به شانه سایر نماد های این گروه حرکت نماید. این شرکت هنوز گزارش 6 ماهه خود را منتشر نکرده و در صورت مناسب بودن گزارش می توان به بازگشت سهم به قیمت های 800 و سپس 860 تومانی امیدوار بود.

ط) معارفه سیدکو برگزار شد. مدیرعامل شرکت در این جلسه به بررسی صنعت سیمان، وضعیت پرتفوی و عملکرد شرکت اصلی و زیرمجموعه ها پرداخت و گفت: در حال حاضر 67 شرکت سیمانی در کشور با ظرفیت 79 میلیون و 400 هزار تن فعال هستند و حدود 19 میلیون و 400 هزار تن طرح توسعه در حال اجرا است که با این افزایش ظرفیت تولید این محصول در کشور به 98 میلیون تن خواهد رسید. وی از روند رو به رشد فعالیت های این شرکت و تحقق سود 344 ریالی سال 93 تا پایان دوره مالی مربوطه خبر داد. موذن چی با بیان اینکه وضعیت طلب 720 میلیارد ریالی این شرکت از سیمان شمال در سال جاری مشخص شده و دریافت می شود در ادامه از طرح های در دست اجرای این شرکت با وزارت راه و شهرسازی برای استفاده از بتن به جای قیر در ساخت جاده های کشور خبر داد و در خصوص عرضه سیمان در بورس کالا گفت: صادرات سیمان از طریق بورس کالا از ارزان فروشی این محصول جلوگیری خواهد کرد. وی ادامه داد: مجموعه سیدکو طی 6 ماهه نخست سال 93 به لحاظ تولید کلینکر و سیمان به ترتیب بالغ بر 12 و 11 درصد از کل تولید کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین ظرفیت تولید 6 ماهه اول امسال در مجموع شرکت های تابعه و وابسته به 11.78 و 10.64 درصد از کل ظرفیت تولید کشور می رسد.

اسمان
۱۳۹۳/۰۸/۲۴, ۱۰:۲۱
ابرار اقتصادی.93/08/24
نعمت زاده:
قابلیت ایران برای تبدیل شدن به بزرگترین صادر کننده سیمان منطقه....

اسمان
۱۳۹۳/۰۸/۲۴, ۱۰:۲۵
از این فرصت خریدی که داده بررسی کنید و استفاده لازم را ببرید ....
شاید دیگه زیر 800 گیر نیاد;)


بررسی کنید و از فرصت پیش امده کمال استفاده را ببرید

اسمان
۱۳۹۳/۰۸/۲۴, ۱۰:۳۲
پولهای خارج شده از گروه خودرویی به زودی روی گروه سیمان و سایر سهم های کوچک وارد و فعال. خواهد شد...

اسمان
۱۳۹۳/۰۸/۲۴, ۱۰:۴۶
بازار داره راهش جدا میشه ..سهام خوب رو در این روزا ، شکار کنید .....

اسمان
۱۳۹۳/۰۸/۲۴, ۱۰:۵۴
در این بازار سراسر پرسپولیسی معاملات این سهم و نگاه کنید و خود بخوانید حدیث مفصل از این مجمل.....
ضمن اینکه بازار رو جمع کردن و صف فروش خوررویی ها برداشته شد .

اسمان
۱۳۹۳/۰۸/۲۴, ۱۰:۵۷
روی صحبتم با سهامدارا واقعی سکارون هست مواظب سهمتون تواین قیمتا باشید و دو دستی بهش بچسبید

.....

اسمان
۱۳۹۳/۰۸/۲۴, ۱۱:۱۳
مقاومت 750 پودر شد .مبارک دوستان .....
سهامداری فعلا تا 1000 برای کوتاه مدتی ها و بلند مدتی ها همچنان سهامدار باشن با این طلای بورسی...

اسمان
۱۳۹۳/۰۸/۲۴, ۱۱:۲۳
بررسی کنید و از فرصت پیش امده کمال استفاده را ببرید

صف خرید مستحکم شد و امیدوارم دوستان از فرصت پیش امده استفاده کرده باشن.....
متاسفانه وقتی در تاپیکها یک سهمی رو تاکید به خرید میکنیم دوستان برداشت دیگری میکنن .
ولی این تاکیدها حاصل بررسی روزها و هفته ها گزارشات و صورتهای مالی شرکت و غیره است .....

اسمان
۱۳۹۳/۰۸/۲۴, ۱۱:۲۵
جمعه ۲۳ آبان ۱۳۹۳ - ۱۰:۲۹


وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: راه‌اندازی ترمینال صادرات سیمان در غرب و جنوب کشور ضروری است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در زنجان، محمدرضا نعمت‌زاده اظهار کرد: سیمان اساس و خمیرمایه توسعه است و در سال‌های اخیر شاهد روند رو به رشد در این صنعت بودیم.

وی افزود: طی سال گذشته 20 میلیون تن صادرات سیمان داشتیم که طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته این میزان باید در 10 سال آینده به 120 میلیون تن افزایش پیدا کند.

نعمت‌زاده با اشاره به لزوم توجه به بازارهای داخل و خارج از کشور در فروش سیمان، تصریح کرد: راه‌اندازی ترمینال سیمان در غرب و جنوب کشور برای صادرات این محصول به کشورهای همسایه و بازارهای خارجی باید مورد توجه قرار گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینكه از کشور قطر برای سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه تولید سیمان دعوت به عمل آمده است، گفت: همكاری بین واحدهای تولید سیمان داخل کشور باید تحکیم شود و در امر صادرات نیز با هم متحد باشند تا شاهد نظم خوبی در این حوزه باشیم.

نعمت‌زاده با تاکید بر اینكه یک واحد صنعتی خوب و موفق آبروی کشور است، خاطرنشان کرد: در صنایع استان زنجان فقط به سرب و روی و آهن اكتفا نشود و برنامه‌های اكتشافی در حوزه سایر معادن نیز به خوبی پیش برود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینكه زنجان قابلیت تبدیل شدن به شاه‌راه آی‌تی کشور را دارد، تصریح کرد: استان زنجان به لحاظ وجود نیروهای علمی، وجود دانشگاه‌های مرتبط و همچنین پروژه‌های خوب در حوزه تولید برق، قابلیت تبدیل به شاه‌راه آی‌تی کشور را دارد.

در ادامه این مراسم، استاندار زنجان نیز گفت: جایگاه صنعتی زنجان روند رو به رشدی را طی خواهد کرد.

جمشید انصاری اظهار کرد: استان زنجان به لحاظ جایگاه صنعتی رتبه 15 کشور و در بخش معدن رتبه 11 کشوری را دارد که با پیش‌بینی‌های صورت گرفته با توجه به توانمندی استان تلاش داریم تا این رتبه در بخش صنعت تا پایان برنامه ششم توسعه به جایگاه دهم کشوری برسد.
http://isna.ir/fa/news/93082311493/%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-120-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1

اسمان
۱۳۹۳/۰۸/۲۵, ۱۰:۴۰
مقاومت 750 پودر شد .مبارک دوستان .....
سهامداری فعلا تا 1000 برای کوتاه مدتی ها و بلند مدتی ها همچنان سهامدار باشن با این طلای بورسی...

................

اسمان
۱۳۹۳/۰۸/۲۵, ۱۲:۰۰
اول بررسی کنید و از فرصت خرید پیش امده استفاده کنید

اسمان
۱۳۹۳/۰۸/۲۵, ۱۵:۴۸
شهر بیجی به طور کامل از دست داعش آزاد شد....

http://www.tabnak.ir/fa/news/449282/...F-%D8%B4%D8%AF

دقت که میکنیم مبینیم این روزها موفقیتها در عراق و سوریه مقابل داعش بطور محسوسی افزایش یافته...

اسمان
۱۳۹۳/۰۸/۲۵, ۲۳:۵۸
http://8pic.ir/images/i0gt7s9a7ljkyiwismix.jpg

اسمان
۱۳۹۳/۰۸/۲۶, ۱۰:۳۰
هرمنفی تو این قیمتها فرصت خرید .....
برررسی کنید .....

اسمان
۱۳۹۳/۰۸/۲۶, ۱۱:۲۱
خبر: ايران مي تواند بزرگترين صادر کننده سيمان باشد

1393/08/25

http://www.irancement.com/news_view.php?id=4296

اسمان
۱۳۹۳/۰۸/۲۶, ۱۱:۲۴
صادرات بیش از 11 میلیون تن سیمان و کلینكر در 7ماه

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۳۴۷ تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۶

شاتا: دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ایران با بیان اینكه در 7 ماه منتهی به مهرماه امسال، 11میلیون و 797هزار و385 تن سیمان به خارج از کشور صادر شد، گفت: از کل صادرات سیمان و کلینكر در 7ماه گذشته، 8میلیون و 130 هزار و 224 تن به سیمان و3 میلیون و 667 هزار و 161 تن به کلینكر اختصاص دارد. عبدالرضا شیخان با اعلام این خبر گفت: صادرات سیمان در مهر امسال به خارج از کشور به یک میلیون و 61هزارتن و کلینكر به مرز 6 میلیون و 193هزار و 210 تن رسید.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/841493/#ixzz3JIe9VUfJ

اسمان
۱۳۹۳/۰۸/۲۶, ۱۲:۱۶
هرمنفی تو این قیمتها فرصت خرید .....
برررسی کنید .....


این پست اخرین سیگنال خریده که ارسال میکنم تا خدایی نکرده برای بعضی ها سو تفاهم پیش نیاد ......
بررسی کنید...

اسمان
۱۳۹۳/۰۸/۲۶, ۱۴:۱۵
دیروز و امروز تسویه اعتباریا بود و در بعضی از نمادها شاهد عرضه بودیم ماهم یه حالی به خودمون دادیم .....
فردا هم با تنی چند از دوستان در خدمت فروشندگان محترم هستیم;)

اسمان
۱۳۹۳/۰۸/۲۷, ۱۰:۵۴
شاخص گروه سیمان :

http://irancma.com/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86/

اسمان
۱۳۹۳/۰۸/۲۷, ۱۱:۱۱
دردومین میزگرد صنعت سیمان اعلام شد:
یشنهادات مدیرعامل بورس به شركت های سیمانی
مدیرعامل بورس تهران در دومین میزگرد صنعت سیمان، با بیان اینكه ضنعت سیمان هنوز ظرفیت سود سازی دارد، پیشنهاداتی را برای بهبود این صنعت به مدیران شركت های سیمانی ارایه کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در پی عرضه اولیه سهام سیدكو و برنامه عرضه سهام سیمان خوزستان در روزهای آینده ، مدیران شركت بورس و اعضاء انجمن صنعت سیمان و مدیران عامل هلدینگ ها و شركت های سیمانی حاضر دربورس، دومین میزگرد این صنعت را بعد از 28 ماه برگزار کردند.اولین میزگرد صنعت سیمان اردیبشهت 91 تشکیل شده است.

براساس این گزارش ،در این جلسه حسن قالیباف اصل مدیرعامل بوررس تهران با اشاره به استقبال بازار از عرضه اولیه سیدكو و ابراز امیدواری رونق سهام شركت­ های سیمانی گفت: درحالی حركت­ های بازار منتج از شركت­ ها و انتظارات پیش بینی شده است که در صورت اصلاح دیدگاه­ ها ،قطعا" صنعت سیمان می­ تواند یکی از صنایع پیشرو بازارسرمایه باشد. چرا که این صنعت هنوز یکی از صنایع مهم و پایه ­ای کشور بوده و ظرفیت سودسازی دارد.به طوریکه شركت های سیمانی ترکیه با ظرفیت تولید 70 درصدی ،حدود 2.5 برابر شركت های قدیمی کشور سودآورذند .

وی ادامه داد: یکی از آسیب های این صنعت بی جهت بودن رقابت شركت­ های سیمانی و دادن تخفیف های 25 تا 30 درصدی است که منجر به کاهش قیمت شده است. در حالی که اعتقاد براین است قیمت ها باید بالاتر بوده و شركت های مادر سیمانی می­ تواننداین موضوع را ساماندهی کنند. در این میان ابزارهای طراحی شده در حوزه تامین مالی می توانند منجر به حل مشكلات ناشی از کمبود نقدینگی شركت های سیمانی شود.

به گفته این مقام مسئول در این رابطه انتشار اوراق به کسر پیشنهاد شده و دولت در طرح حمایت از تولید، انتشار اوراق به کسر را جزء هزینه­ های قابل قبول مالیاتی برای شركت­ ها در نظر گرفته است.

قالیباف اصل با اشار به لزوم تطبیق شرایط شركت ها با استانداردها و ضوابط بورس، خاظر نشان کرد: آن دسته از شركت­ هایی دارای سرمایه اسمی کمتر از حد نصاب تعیین شده بورس هستند، می ­توانند از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها اقدام به افزایش سرمایه کنند.علاوه بر این پیشنهاد می شود صنعت سیمان صندوقی برای بازارگردانی ایجاد کند

اسمان
۱۳۹۳/۰۹/۰۱, ۱۱:۱۷
اریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۳ - ۲۳:۵0


ایران و ۱+۵، صد درصد به توافق می رسند

پیشنهادات ایران به طرف های مقابل داده شده و اگر اعضای پنج بعلاوه یک روی آن توافق کنند، متن نهایی می شود و آقای ظریف می آید، شاید وقتی اقای ظریف اعلام کرده، متن مورد تجدید نظر قرار گرفته است.

حسین کنعانی مقدم کارشناس مسائل سیاست خارجی و نماینده سابق مجلس معقتد است که ایران و پنج بعلاوه قطعا به توافق می رسند.

کنعانی مقدم به فرهیختگان آنلاین (FDN.ir) گفت: به نظر می رسد که متن نهایی توافق هسته ای آماده شده و طرفین در حال تبادل نظر در مورد آن هستند.

وی افزود: قطعا آقای ظریف قبل از اینکه امضایی را انجام بده، متن نهایی را به نظر مسئولین نظام خواهد رساند و مجوزهای لازم را اخذ می کند.

دبیرکل حزب سبز ایران گف: در این دور از مذاکرات، توافق 100 درصد انجام امضا می شود، منتها ممکن است چندین پاراگراف شرطی در آن وجود داشته باشد.

وی در پاسخ به سئوالی در مورد احتمال تمدید مذاکرات هسته ای میان ایران و پنج بعلاوه یک گفت: تمدید مذاکرات به نفع ما نیست، چراکه غرب به دنبال بهانه های جدید از جمله حقوق بشر و استفاده از آن برای اعمال تحریم های جدید و فضا سازی علیه ماست.

کنعانی مقدم تصریح کرد: بنابراین، اگر مذاکرات به نتیجه برسد، قطعا بازی به نفع ما تمام خواهد شد، چراکه در پی آن تحریم ها لغو می شود.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 4 نوع تحریم علیه ایران اعمال شده است، اتحادیه اروپا، شورای امنیت سازمان ملل، کنگره و رئیس جمهور آمریکا چهار تحریم کننده ایران هستند.

نماینده سابق مجلس گفت: در واقع تمامی این تحریم ها به سرعت قابل تعلیق و لغو است. اما انچه مشکل است، تحریم هایی است که توسط کنگره تصویب شده است.

وی افزود: حل و فصل این ماجرا در کنگره فقط از دست شخص اوباما برمی آید

اسمان
۱۳۹۳/۰۹/۰۴, ۰۰:۱۰
با توجه به صحبتهای وزاری خارجه پنج کشور و خصوصا جان کری و تمدید مذاکرات و برداشته شدن ریسک حداقل 6 ماهه هسته ای از بازار ......فردا شاید اول وقت بهترین زمان فرصت خرید باشه.......
بررسی کنید .....
سهامداران سکارون هم فقط سهامداری و بس......

اسمان
۱۳۹۳/۰۹/۰۴, ۱۰:۳۳
مواظب سهامتون باشید بازار به طور عجیب و غریب مرموز شده .....

اسمان
۱۳۹۳/۰۹/۰۴, ۱۱:۲۲
سهمی که حدود 310 انباشته داره.....
پی بر ای خنده دار داره .....البته پی به ای. تحلیلی حدود 2/5 هست ....
سهمی که طرحهای توسعه در حال راه اندازی داره .....
و هیچ مشکلی برای صادرات به عراق نداره ....و به تازگی قیمت سیمان ازاد و در بورس معامله خواهد شد را نباید در این قیمتا چوب حراج بهش زد بلکه باید این روزها را فقط فرصت خرید دانست ......

اسمان
۱۳۹۳/۰۹/۰۴, ۲۲:۴۶
خبرگزاری فارس ::

کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با فارس:
ریزش بورس در نتیجه رفتار هیجانی برخی سهامداران بود/ فرصت استثنایی خرید در بازار امروز و فردا
کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر اینكه نه تنها اخبار مذاكرات منفی نبود بلكه در برخی زوایا اخبار مثبتی هم منتشر شده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1

اسمان
۱۳۹۳/۰۹/۰۵, ۱۰:۵۹
از نمادهایی با زیان انباشته و امید به اینده و پی به ای های نجومی خارج شوید .....
بهترین وقت تفغییر پرتوفی فرا رسیده.....

اسمان
۱۳۹۳/۰۹/۰۵, ۱۱:۲۹
به معنای واقعی کلمه این سهم خشک شده ....;)

اسمان
۱۳۹۳/۰۹/۰۵, ۱۱:۳۳
سکارون حرفهای زیادی برای گفتن داره .....
احتمالا امروز گزارشش بیاد رو کدال......

اسمان
۱۳۹۳/۰۹/۰۵, ۱۱:۴۰
سکارون با قدرت برگشت اهداف سهم بالاست ....
فقط کافیه نرخ گذاری دستوری از سر سیمان برداشته شود ....سیمانیها حداقل پی به ای 10 میگیرن ....
با ای پی اس های وحشتناک.....

pole
۱۳۹۳/۰۹/۰۵, ۱۱:۴۱
ممکنه اگه تو صف واستی بهتون برسه . تا 800 هیچ مشکلی نداره

اسمان
۱۳۹۳/۰۹/۰۵, ۱۱:۴۳
ممکنه اگه تو صف واستی بهتون برسه . تا 800 هیچ مشکلی نداره

بارها گفتم کوتاه مدتی ها 1000 و سهامداران بلند مدت فقط سهامداری تا هدف نهایی

اسمان
۱۳۹۳/۰۹/۰۵, ۱۱:۵۴
http://www.iribnews.ir/NewsText.aspx?ID=306787

علی علیزاده
۱۳۹۳/۰۹/۰۵, ۱۵:۲۹
هدف اول 800 هدف دوم 1000/.../

اسمان
۱۳۹۳/۰۹/۰۶, ۱۵:۲۶
صادرات بیش از 11 میلیون تنی سیمان در سال جاری

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان از افزایش تولید و صادرات سیمان و کلینکر نسبت به هفت اول ماه پارسال خبر داد و گفت: در این مدت بیش از 11 میلیون تن سیمان و کلینکر صادر شده است..

پنجشنبه ، ۶ آذر ۱۳۹۳
زمان : ۱۰:۳۷:۴۱


عبدالرضا شیخان ، اظهار کرد: طبق آمار، در هفت ماه امسال میزان تولید کلینکر پنج درصد افزایش داشته است؛ به طوری که در این مدت 45 میلیون تن کلینکر تولید شده است.
وی میزان تولید سیمان در این مدت را 41 میلیون و 600 هزار تن عنوان و اظهار کرد: میزان تولید سیمان و کلینکر امسال نسبت به سال گذشته رشد خوبی داشته است.
شیخان در خصوص میزان صادرات سیمان و کلینکر گفت: در هفت ماهه امسال حدود هشت میلیون و 130 هزار تن کلینکر و سه میلیون و 660 هزار تن سیمان صادر شده است.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان مجموعه صادرات سیمان و کلینکر را در هفت ماه اول امسال 11 میلیون و 800 هزار تن عنوان و اظهار کرد: در مجموع صادرات سیمان و کلینکر 3.4 درصد رشد داشته است.
وی با اشاره به فعالیت خوب صنعت سیمان طی این مدت گفت: هیچ وارداتی در زمینه مواد اولیه سیمان صورت نمی گیرد و تنها در بحث تجهیزات و قطعات یدکی تولید سیمان واردات انجام می‌شود.
شیخان تاثیر تحریم‌ها را در صنعت سیمان بسیار ناچیز عنوان و اظهار کرد: صنعت سیمان توانسته است به بومی سازی دست یابد.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با بیان این‌که در فصل زمستان گاز کارخانه‌های سیمان در برخی مناطق کم و در برخی مناطق قطع می‌شود، اظهار کرد:‌ طی توافق‌نامه‌ای که با وزارت نفت داریم هر سال در فصل زمستان به جای گاز، نفت کوره‌ای را با قیمت پایه گاز به کارخانه‌های سیمان می دهند که امسال نیز این اتفاق افتاد.

اسمان
۱۳۹۳/۰۹/۰۷, ۲۲:۴۱
نقل وقول

از لحاظ موج گذاری الیوت ابتداری موج سوم بزرگ صعودی است. که هدت اول موج تارگت .....جهت بررسی .....

http://www.sahamyab.com/commentattachment/?fileId=95334523_.png&gId=10247

علی علیزاده
۱۳۹۳/۰۹/۰۷, ۲۳:۲۴
سکارون از همه سییمانی ها بیشتر میپسندم...تکنیکال خیلی خوبی داره..

اسمان
۱۳۹۳/۰۹/۰۸, ۰۹:۳۵
سکارون از همه سییمانی ها بیشتر میپسندم...تکنیکال خیلی خوبی داره..

هم تکنیکال خوبی داره و هم بنیادی و فاند عالی ....

اسمان
۱۳۹۳/۰۹/۰۸, ۱۲:۳۹
پولهای هوشمند از نمادهای بزرگ با پی به ای های بالا و زیانده و دارای زیان انباشته خارج و به سوی صنایع سوده با کمترین پی به ای و بالاترین ای پی اس سرازیر خواهد شد

اسمان
۱۳۹۳/۰۹/۰۸, ۱۹:۵۰
1393/09/08 : تاریخ انتشار

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در گفتگو با ساعت 24

کارخانه های سیمان آخر هفته منتظر خبرهای خوب باشند


http://www.irancement.com/news_view.php?id=4341

mohsen68
۱۳۹۳/۰۹/۰۸, ۲۰:۲۵
پولهای هوشمند از نمادهای بزرگ با پی به ای های بالا و زیانده و دارای زیان انباشته خارج و به سوی صنایع سوده با کمترین پی به ای و بالاترین ای پی اس سرازیر خواهد شد

این ملتی که من میشناسم بعید میدونم فهمش رو داشته باشن.موقعی که سهم بالای 1000 رسید تازه سروکله شان پیدا میشود و این تاپیک هرروز چند ورق به جلو میبرند و هی از خوبی های آن میگویند.وقتی مفت اندر مفت هست کسی با آن کاری ندار!! دیگه چیزی که برای من واضح هست اینه که سکارون تا مجمع حداقل 1500 تومان.انشاا...
از شما تشکر میکنم که هرروز مطلب های خوبی رو قرار میدید.موفق باشید سالم و پرسود.

اسمان
۱۳۹۳/۰۹/۰۸, ۲۱:۱۴
این ملتی که من میشناسم بعید میدونم فهمش رو داشته باشن.موقعی که سهم بالای 1000 رسید تازه سروکله شان پیدا میشود و این تاپیک هرروز چند ورق به جلو میبرند و هی از خوبی های آن میگویند.وقتی مفت اندر مفت هست کسی با آن کاری ندار!! دیگه چیزی که برای من واضح هست اینه که سکارون تا مجمع حداقل 1500 تومان.انشاا...
از شما تشکر میکنم که هرروز مطلب های خوبی رو قرار میدید.موفق باشید سالم و پرسود.

سلام

دوست عزیز همیشه همینطور بوده و متاسفانه اغلب فعالان این صنف تابع خرید احساسی و یا به تعبیر دیگر تابع خرید .......هستن
یه زمانی کسی به لاوان 720 و صف فروشش اعتنا نمیکرد ..
ولی بالای قیمت 2500 و 3000 و 4000 تومن که رسید ملت هرروز برای خرید سردست میشکستن ....
و در صفهای خرید میلیونی قرار میگرفتن و تازه ان زمان صحبت از تارگت 8000 میکردن!!!!!!
این تنها یک نمونه از دهها نمونه از بازار سرمایست....
درباره سکارون و پتانسیلهای آشکار و نهفته ان بارها توضیح داده شده حالا این افراد هستن که باید انتخاب کنن ، که سهم با آینده روشن بخرن....
و یا اینکه سهم با پی به ای نجومی به همراه بازیان انباشته و ......

negarminavi
۱۳۹۳/۰۹/۰۹, ۰۹:۵۷
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29 دوره 6 ماهه (حسابرسی نشده)

به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت سيمان کارون طی نامه شماره مورخ 1393/09/06 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 با سرمایه 208,833 میلیون ریال مبلغ 1,568 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

تعدیل مثبت 6.2 درصدی پیش بینی سود سالیانه و پوشش 53 درصدی سود در 6 ماهه

سایر اطلاعات:
شرکت اصلي:
(1) شرکت پيش‌بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به 30/12/91 را در تاريخ 08/12/90 مبلغ 790 ريال، در تاريخ 27/12/90 (حسابرسي شده) مبلغ 763 ريال، در تاريخ 04/05/91 مبلغ 787 ريال، در تاريخ 09/08/91 مبلغ 958 ريال و در تاريخ 27/12/91 مبلغ 844 ريال اعلام نموده که مطابق صورتهاي مالي حسابرسي نشده مبلغ 902 ريال و مطابق صورت‌هاي مالي حسابرسي شده مبلغ 993 ريال محقق گرديد.

(2) شرکت پيش‌بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به 29/12/92 را در تاريخ‌هاي 20/03/92 و 05/04/92 (حسابرسي شده) مبلغ 608ر1 ريال، در تاريخ 18/06/92 مبلغ 1,562 ريال، در تاريخ 07/08/92 مبلغ 1,626 ريال، در تاريخ هاي 20/11/92 ، 26/12/92 و 18/01/93 مبلغ 1,326 ريال اعلام نموده اکه مطابق صورتهاي مالي حسابرسي نشده مبلغ 1،430 ريال و صورتهاي مالي حسابرسي نشده و حسابرسي شده مبلغ 1،423 ريال محقق گرديده است.

(3) شرکت پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 29/12/93 را با سرمايه 208,833 ميليون ريالي را در تاريخ 26/12/92 مبلغ 1,510 ريال و در تاريخ 18/01/93مبلغ 1,533 ريال و در تاريخ 20/05/93مبلغ 1,617 ريال و در تاريخ 31/06/93 مبلغ 1،717 ريال اعلام نموده است ليکن دليل تعديل اخير را اعلام ننموده است.

(4) سود نقدي پيشنهادي هيئت مديره براي سال مالي 93 مبلغ 500 ريال به ازاي هر سهم مي باشد.

(5) توجه استفاده کنندگان محترم را به بندهاي 4 الي 12 گزارش حسابرس نسبت به صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29/12/92(مباني اظهارنظر مشروط) جلب مي نمايد.

تلفيقي گروه:
(1) شرکت پيش بيني سود هر سهم تلفيقي سال مالي منتهي به 30/12/91 را در تاريخ 08/12/90 مبلغ 834 ريال، در تاريخ 27/12/90 (حسابرسي شده) مبلغ 777 ريال اعلام نموده است که مطابق صورتهاي مالي حسابرسي نشده مبلغ 928 ريال و مطابق صورتهاي مالي حسابرسي شده مبلغ 1،010 ريال محقق گرديد.

(2) شرکت پيش بيني سود هر سهم تلفيقي سال مالي منتهي به 29/12/92 را در تاريخ 20/03/92 و 05/04/92 (حسابرسي شده) مبلغ 863ر1 ريال و در تاريخ 26/12/92 و در تاريخ 18/01/93 مبلغ 1,415 ريال اعلام نموده که مطابق صورتهاي مالي حسابرسي نشده و حسابرسي شده مبلغ 1،537 ريال محقق گرديده است.

(3) شرکت اولين پيش بيني درآمد هر سهم تلفيقي سال مالي منتهي به 29/12/93 را با سرمايه 208,833 ميليون ريالي در تاريخ 26/12/92 مبلغ 1،705 ريال و در تاريخ 18/01/93 مبلغ 1،728 ريال اعلام نموده است.

اسمان
۱۳۹۳/۰۹/۰۹, ۱۰:۱۶
بررسی کنید و ز عرضه حقوقی نهایت استفاده را ببرید که داره میزنه به کد از ما بهترون .....

اسمان
۱۳۹۳/۰۹/۰۹, ۱۰:۲۸
گزارش عالی سکارون بر روی کدال ملاحضه کنید .....

http://new.tse.ir/Codal.html

mohsen68
۱۳۹۳/۰۹/۰۹, ۱۱:۰۲
دلیل تعدیل منفی بخاطر خرید مواد اولیه بوده احتمالا.

axy
۱۳۹۳/۰۹/۰۹, ۱۱:۰۸
من نمیدونم اینا باس چی تعدیل منفی دادن .

فروششون رو پایین آوردن و به بهای تمام شده دست نزدن !

اینا یا مشکل روانی دارن و یا اینکه میخوان سهامو جمع کنن که این تعدیل منفی بی دلیل و بی منطق رو اعلام کردن .

mohsen68
۱۳۹۳/۰۹/۰۹, ۱۱:۱۱
نکته خیلی خوبش صادرات 8,388,612 دلاری طی 6ماه! اونم با نرخ دلار 2450 تومان! همین الان اختلاف 1000 تومانی با دلار آزاد رو حساب کنید.امیدواریم تا پایان سال صادرات به 16 میلیون دلار برسه.همنی الان 40 تومان تعدیل مثبت بخاطر ارز داره.اگر صادرات 16 میلیون دلار بشه و دلار 3450 تا 3500 تومان بمونه که میمونه شاید هم بیشتر بشه حدود 80 تومان تعدیل مثیت توی سهم خوابیده.امسال حداقل سود شرکت 244 تومن میشه.مگر اینکه دلار رو برای خرید تجهیزات برای طرح جدیدش استفاده کنه.که بازم خیلی بهتر از وام گرفتنه.فقط فرصت خرید.حداقل سال بعد سود شرکت 400 تومان میرسه فقط طرح جدید راه اندازی بشه.شما p/e 5 هم بدید میشه 2000 تومان قیمت این گل نو شکفته.حال اگر سود بانکی کاهش یابد و p/e برسه به 6 و قیمت سهم 2400 تومان هم خواهد دید.آقا خودتون رو بکشید فروشنده نیستیم.خدا بده برکت.

اسمان
۱۳۹۳/۰۹/۰۹, ۱۱:۱۲
دلیل تعدیل منفی بخاطر خرید مواد اولیه بوده احتمالا.

دوست عزیز کل هزینه های سربار را در این گزارش اعمال کرده ولی در عوض افزایش نرخی را محاسبه نکرده .....
حتی به عنوان پیش فرض.....
فقط کافیه افزایش نرخ اعلام بشه......
بعد ای پی اس سیمانیها دیدن داره.....
ضمن اینکه پوشش های بسیار عالی نسبت به سال قبل بدون اعمال افزایش نرخ داشته .....
اونهایی که سری از گزارشات در می اورند به خوبی میفهمند که این گزارش عالی است ...

mohsen68
۱۳۹۳/۰۹/۰۹, ۱۱:۱۶
دوست عزیز کل هزینه های سربار را در این گزارش اعمال کرده ولی در عوض افزایش نرخی را محاسبه نکرده .....
حتی به عنوان پیش فرض.....
فقط کافیه افزایش نرخ اعلام بشه......
بعد ای پی اس سیمانیها دیدن داره.....
ضمن اینکه پوشش های بسیار عالی نسبت به سال قبل بدون اعمال افزایش نرخ داشته .....
اونهایی که سری از گزارشات در می اورند به خوبی میفهمند که این گزارش عالی است ...
سلام خدمت شما.
بله نکته طلایی سهم رو متوجه شدم.در بالا توضیح کوچیک دادم.شما هم چیز از گزارش برای نوشتن دارید حتما درج کنید.متاسفانه نقدینگی ندارم.فرصت طلایی برای خریده.

mohsen68
۱۳۹۳/۰۹/۰۹, ۱۵:۰۸
حقوقی میخره.فروشنده های عجول جاشون رو به صبورها بدن.

اسمان
۱۳۹۳/۰۹/۰۹, ۱۵:۴۲
سلام خدمت شما.
بله نکته طلایی سهم رو متوجه شدم.در بالا توضیح کوچیک دادم.شما هم چیز از گزارش برای نوشتن دارید حتما درج کنید.متاسفانه نقدینگی ندارم.فرصت طلایی برای خریده.


دوست عزیزسود عملیاتی امسال را نسبت به سال 92 یک مقایسه داشته باشید و همچنین درصد پوششهای 93 نسبت به 92....
ضمن اینکه در گزارش شش ماهه هزینه برق را تقریبا دو برابر و هزینه گاز مصرفی رو حدود 50 درصد بیشتر در نظر گرفته!!!
و از این بابت تعدیل منفی داده....
از طرفی در گزارش هیچ افزایش نرخی لحاظ نشده(((که قطعا افزایش نرخ خواهند گرفت )))..... ولی با توجه به این مهم ((( لحاظ کردن افزایش هزینه های برق و گازدر گزارش 6 ماهه ))) امسال هم سود عملیاتی بیشتر و هم پوشش بسیار خوبی نسبت به سال قبل داشته

سود عملیاتی سال 93 ....184/5تومن درصد پوشش 51% معادل 93/3 تومن...

سودعملیاتی سال 92.....167/9تومن درصد پوشش49% معادل81/5 تومن...

حالا شما بهره بردا ی از طر ح های توسعه و افزایش نرخ سیمان وازاد شدن قیمت سیمان و ورود به بورس کالا و صادارات بیشتر و به مراتب راحتر با توجه به جو سیاسی و سیاست خارجه کشور نسبت به پارسال را برای سکارون در نظر بگیرید ....
نتیجه گیری کنید که ایا با توجه به پتانسیلهای موجود در این شرکت و صنعت این سهم را باید، در این قیمتا فروخت و یا خرید ....
فقط کافیه افزایش نرخ سیمان اعلام بشه.....
قطعا شاهد صفهای چند میلیونی و ای پی اس های نجومی خواهیم بود با تعدیل های وحشتناک در این گروه ...
سایر موارد گفته شده پیشکش...

http://www.codal.ir/Reports/EPSEstimateDetail.aspx?LetterSerial=krcOQkPiQ%2bQk Ocaous4JPg%3d%3d

اسمان
۱۳۹۳/۰۹/۰۹, ۱۵:۵۰
حقوقی میخره.فروشنده های عجول جاشون رو به صبورها بدن.

اکثرا حقوقیها تیم تحلیلگری دارند و بدون تحلیل و بررسی یک شرکت چه از نظر بنیادی و سایر مسایل سهام شرکتی را خرید نمیکنن،
امروز حقوقی خوب سهم و جمع کرد ......
و باید گفت نوش جانش .....
ماهم مقداری اضافه کردیم ..... و فردا هم در خدمت فروشنده های عزیز هستیم...

mohsen68
۱۳۹۳/۰۹/۰۹, ۱۵:۵۰
هزینه گاز 40 درصد و برق 80 درصد بیشتر از سال گذشته در نظر گرفته.البته متوجه نشدم که افزایش نرخ سیمان بهار امسال رو منظورتون هست یا سال آینده؟
البته مهم نیست.مهم طرح توسعه هست که بزودی گین بسیار خوبی به سهامدارن خواهد داد.

اسمان
۱۳۹۳/۰۹/۰۹, ۱۵:۵۴
من نمیدونم اینا باس چی تعدیل منفی دادن .

فروششون رو پایین آوردن و به بهای تمام شده دست نزدن !

اینا یا مشکل روانی دارن و یا اینکه میخوان سهامو جمع کنن که این تعدیل منفی بی دلیل و بی منطق رو اعلام کردن .

شرکت علت کاهش سود هر سهم و عمدتا ناشي از افزايش نرخ حاملهاي انرژي در نظر گرفته.......

اسمان
۱۳۹۳/۰۹/۰۹, ۱۶:۵۳
هزینه گاز 40 درصد و برق 80 درصد بیشتر از سال گذشته در نظر گرفته.البته متوجه نشدم که افزایش نرخ سیمان بهار امسال رو منظورتون هست یا سال آینده؟
البته مهم نیست.مهم طرح توسعه هست که بزودی گین بسیار خوبی به سهامدارن خواهد داد.

در ادامه فرمایش شما اضافه کنم ....طرح توسعه شرکت ، ازاد سازی نرخ سیمان ، ورود به بورس کالا ، طرح سیمانی کردن جاده های کشور. قیمت مفت سیمان ایران نسبت به سایر کشورها ،و............

axy
۱۳۹۳/۰۹/۰۹, ۲۲:۰۲
شرکت علت کاهش سود هر سهم و عمدتا ناشي از افزايش نرخ حاملهاي انرژي در نظر گرفته.......

نه دوست عزیز افزایش حامل ها رو تو گزارش قبلی لحاظ کرده بود .

این سری با تغییر ترکیب فروش سود رو کم کرده .

اسمان
۱۳۹۳/۰۹/۰۹, ۲۲:۵۵
نه دوست عزیز افزایش حامل ها رو تو گزارش قبلی لحاظ کرده بود .

این سری با تغییر ترکیب فروش سود رو کم کرده .

دوست عزیز احساس میکنم گزارش و کامل نخوندید ......

دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 1393/12/29 (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی :
توضيح افزايش 53 ميلياردي بهاي تمام شده عمدتا ناشي از افزايش نرخ حاملهاي انرژي مي باشد که در اولين پيش بيني اعمال نگرديده بود و شامل موارد زير مي شود: 1 - افزايش مبلغ گاز مصرفي ساليانه از 51 ميليارد به 70 ميليارد ريال 2 - افزايش مبلغ برق مصرفي از 47 ميليارد به 81 ميليارد ريال

http://www.codal.ir/Reports/EPSEstimateDetail.aspx?LetterSerial=krcOQkPiQ%2bQk Ocaous4JPg%3d%3dhttp://www.boursenews.ir/fa/news/139588/سکارون-و-افزایش-نرخ-حامل-های-انرژی

سلطان بورس
۱۳۹۳/۰۹/۱۰, ۰۰:۲۵
شرکتی با سود انباشته حدود 300 تومانی
یک طرح بزرگ که به زودی راه اندازی میشه
سود سازی عالی . افزایش تولید و فروش به نسبت پارسال و ............

axy
۱۳۹۳/۰۹/۱۰, ۰۹:۲۸
دوست عزیز احساس میکنم گزارش و کامل نخوندید ......

دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 1393/12/29 (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی :
توضيح افزايش 53 ميلياردي بهاي تمام شده عمدتا ناشي از افزايش نرخ حاملهاي انرژي مي باشد که در اولين پيش بيني اعمال نگرديده بود و شامل موارد زير مي شود: 1 - افزايش مبلغ گاز مصرفي ساليانه از 51 ميليارد به 70 ميليارد ريال 2 - افزايش مبلغ برق مصرفي از 47 ميليارد به 81 ميليارد ريال

http://www.codal.ir/Reports/EPSEstimateDetail.aspx?LetterSerial=krcOQkPiQ%2bQk Ocaous4JPg%3d%3dhttp://www.boursenews.ir/fa/news/139588/سکارون-و-افزایش-نرخ-حامل-های-انرژی

عزیز من هر چی که در گزارش مینویسن برای تغییر در همین گزارش نیست مخصوصا اگه حسابدارای بی سواد سکارون نوشته باشن .

فقط کافیه با گزارش قبل مقایسه کنید تا عرض بنده رو متوجه بشید .

تنها تغییر در صورت های مالی کاهش فروش بوده و بس که دقیقا یک حسابسازیه .

/:.smilingsmiley.:/

negarminavi
۱۳۹۳/۰۹/۱۰, ۱۰:۰۴
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1393/06/31 (حسابرسی نشده)

6 ماهه 93 نسبت به 92 :

1- فروش : 27 درصد افزایش
2- سود ناخالص : 17 درصد افزایش

3- سود عملیاتی : 15 درصد افزایش
4- سود خالص : 19 درصد افزایش

5- سود شناسایی شده برای هرسهم در 6 ماهه : 828 ریال

اسمان
۱۳۹۳/۰۹/۱۱, ۱۰:۵۳
سکارون تو این قیمتا فروشنده انچنانی نداره ، حسابی خشک شده ...
یه رنج 100 هزار تایی صف خرید میشه..

اسمان
۱۳۹۳/۰۹/۱۱, ۱۲:۰۲
سکارون با توجه به ارایه گزارش شش ماهه و پی به ای معقول تا گزارش 9 ماهه هیچ ریسکی در این قیممتها نداره .....
ضمن اینکه هر لحظه امکان اعلام شدن یکی از چند پتانسل نهفته برای شرکت و صنعت سیمان وجود دارد.....
فقط کافیه یکی از اخبار مربوط به این صنعت بیرون بیاد .....

1: ازاد سازی نرخ سیمان......
2:و ورود به بورس کالا.....
3: حالا فروش صادراتی بیشتر با دلار گرانتر و طرحهای توسعه فعلاپیشکش......

اسمان
۱۳۹۳/۰۹/۱۱, ۱۲:۴۵
بررسی کنین و فرصت خریدواز دست ندین...

اسمان
۱۳۹۳/۰۹/۱۱, ۱۲:۵۰
صف خرید شد فعلا ....
دوستان یه نگاه به تعداد خریدار و فروشنده بندازید...
به ارامی و بدون هیاهو سهم داره میره برای اهدافش.....

اسمان
۱۳۹۳/۰۹/۱۱, ۱۲:۵۲
خودمونی سازی توسط حقوقی.....;)

اسمان
۱۳۹۳/۰۹/۱۲, ۱۰:۰۹
مقاومت 750 پودر شد .مبارک دوستان .....
سهامداری فعلا تا 1000 برای کوتاه مدتی ها و بلند مدتی ها همچنان سهامدار باشن با این طلای بورسی...

....................:x

اسمان
۱۳۹۳/۰۹/۱۲, ۱۰:۳۴
لیدر تازه بازار سیمانیها بررسی کنید و فرصت را از دست ندهید .......
، با روند بازار همراه باشید ........،
یه زمانی برای خبهمن 140 هم گفتیم و تازه امروز بعضی از اساتید بر روی ان فعال شده اند ......

اسمان
۱۳۹۳/۰۹/۱۲, ۱۰:۵۱
سکارون......

http://irancma.com/سیگنال-خرید-کوتاه-مدتی؟/

اسمان
۱۳۹۳/۰۹/۱۵, ۰۰:۱۴
نقل و قول

بررسی وضعیت بنیادی و نقاط قوت سهام شرکتهای سیمانی:

.
۱-عدم وابستگی ارزی و نیاز به مواد اولیه از خارج کشور.
.
۲-عدم امکان واردات سیمان به کشور به دلیل گران بودن سیمان در خارج از کشور و همچنین هزینه حمل بالای آن،
(نسبت قیمت سیمان به فولاد در خارج از کشور ۱ به ۷ یا ۸ است، اما در ایران این نسبت ۱ به ۲۲ یا ۲۳ می باشد).

۳-امکان صادرات سیمان در مرزهای جنوبی, غربی, شرقی و شمالی کشور با قیمتهای مناسب.

۴-قیمت نازل سیمان در داخل کشور در مقابل قیمت بالای آن در خارج از مرزها.
( قیمت سیمان در کشورهای همسایه در محدوده 110الی120 دلار به بالا می باشد.
اما در ایران با فرض هر دلار 34۰۰۰ ریال ۲۵ الی ۳۰ دلار در هر تن می باشد.
لذا امکان افزایش قیمت سیمان در داخل کشور به راحتی امکان پذیر و قابل توجیه است.)

۵-بدلیل سرمایه بر بودن صنعت سیمان در حال حاضر با قیمتهای فعلی ارز امکان سرمایه گذاری و افزایش ظرفیت امکان پذیر نبوده و در سالهای آتی با توجه به پیش بینی تقاضای بازار و نیز مصارف جدید از جمله جایگزینی سیمان با آسفالت خیابانها،کمبود شدیدی در بازار شکل خواهد یافت.

۶-ارزش جایگزینی بالای شرکتهای سیمانی از دیگر فرصتهای سرمایه گذاری در این صنعت می باشد. مجموع سرمایه گذاری برای احداث یک واحد یک میلیون تنی حداقل نیاز به 300 الی 350 میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد،
در حالی که در بورس اوراق بهادار قیمت خرده فروشی یک واحد یک میلیون تنی ۸۰ الی ۱۰۰ میلیارد تومان است.

۷-مواد اولیه فراوان در کشور و بومی بودن تکنولوژی صنعت سیمان.

۸-بالا بودن طول عمر تکنولوژی در صنعت سیمان از دیگر امتیازات این صنعت می باشد.

۹-تشکل قوی در صنعت سیمان در مقابل سایر تشکل های صنفی کشور.

اسمان
۱۳۹۳/۰۹/۱۵, ۱۰:۰۲
تاریخ مخابره : ۱۵/۰۹/۱۳۹۳ - ۰۷:۴۵

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس تشریح کرد؛

آخرین خبرها از بازگشایی سفارت انگلیس در تهران

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس از بازگشایی سفارت انگلیس در تهران تا پایان امسال خبر داد و گفت: اگر بازگشایی در تهران صورت بگیرد باید مشکل ویزا مرتفع شود و اولین بخش سفارت باید فعال شدن بخش کنسولی باشد

اسمان
۱۳۹۳/۰۹/۱۵, ۱۳:۲۴
از نظر بنده فرصت خریده ....بررسی کنید...

اسمان
۱۳۹۳/۰۹/۲۷, ۱۱:۵۲
سهم اصلاح خوبی کرده و متاسفانهاین سهم و سایر گروه چوب سایر بازار را خوردن......
قیمت روز شنبه برای خرید بسیار کم ریسک است .....ضمن اینکه از طرفی احتمال بازدهی بالا بسیار است .....
شخصا قسمتی از فروشها را از روز شنبه جایگزین میکنم.....
بازار به زودی ناگزیر است بر روی سهمهای سوده با روند سود سازی رو به جلو و دارای طرحهای توسعه و دی پی اس دار رجوع کنه ....
به زودی با آمدن رییس جدید سره از ناسره جدا خواهد شد ....و دوران رشد سهمهای مافیایی تمام خواهد شد .....
برای روز شنبه اول بررسی کنید و سپس اقدام به خرید نمایید..

اسمان
۱۳۹۳/۰۹/۲۸, ۲۱:۳۳
اولین توصیه به سهام‌داران/ برنامه‌ریزی مفصل برای حل مشکلات بازار سرمایهhttp://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930928000340

اسمان
۱۳۹۳/۰۹/۲۸, ۲۱:۳۷
93/9/28.....11:17

برندگان بورس تهران چه کسانی هستند؟

معاون سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشور گفت: برای خرید یک شركت سیمانی ۵ هزار تنی باید دو برابر آنچه که هم اكنون سهماشان در بازار می ارزد، هزینه کرد بنابراین به تصور من برای حقوقی ها فرصت حیاتی است که از این شرایط استثنائی استفاده کنند و منافع زیادی کسب کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، سعید شیرزادی افزود: اگر دولت با حمایت عملی از تولید و بازار سرمایه باعث ایجاد هیجان خرید و تحریک تقاضا شود بانی سودآوری خریداران طی چند ماه آینده شده است.
وی درباره شرایط فعلی بازار سرمایه، اظهار داشت: بازار احساسی عمل می کند در حالیکه هم اكنون P/E سهم ها به حدی پایین آمده است که بازار نمی تواند بیشتر از این هفته در مدار نزولی بماند و از هفته دیگر بازار برمی گردد.
وی با بیان اینكه بازار در انتظار برنامه های رییس جدید سازمان بورس است، تصریح کرد: با اعلام برنامه های رییس جدید این امید می رود که اعتماد به بازار برگردد و جلب و جذب امید به بازار سرمایه باعث می شود سهامداران احساسی دست به فروش نزنند.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان آنكه ارزش جایگزینی برخی از سهام دو برابر ارزش بازارشان است، در خصوص عملكرد حقوقی ها در شرایط فعلی، گفت: هم اكنون بهترین فرصت برای سهامداران حقوقی است که اصلاح پرتفوی کنند یا در صورت داشتن منابع مالی اقدام به خرید کنند حتی اگر سود بانکی را رقیب فعلی بازار سرمایه بدانیم در شرایط فعلی با وجود P/Eهای پایین، بازار سرمایه پیشروی همه فعالیت های اقتصادی است.
وی تصریح کرد: برای خرید یک شركت سیمانی 5 هزار تنی باید دو برابر آنچه که هم اكنون سهماشان در بازار می ارزد هزینه کرد بنابراین به تصور من برای حقوقی ها فرصت حیاتی است که از این شرایط استثنائی استفاده کنند و منافع زیادی کسب کنند.
شیرزادی با اشاره به اینكه معامله گران بورس بزودی به بازدهی مطلوبی می رسند، گفت: بیشتر صنایع در حال حاضر بنیادی قوی دارند و دولت باید نقش حیاتی خود را برای شكوفایی صنعت داخلی با حمایت عملی از تولید بازی کند.
وی تصریح کرد: منظور از حمایت، حمایت زبانی نیست بلكه حمایت باید جامه عمل پوشانده شود به طوری که باعث تحریک سمت تقاضا در بازار اولیه و بازار ثانویه شود.
معاون سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشور تأکید کرد: برخلاف شرایط فعلی که بیشتر فعالان بازار دچار جوزدگی منفی شده اند استنباط بنده این است که هر کس در شرایط فعلی هیجان خرید ایجاد کند که مردم وارد بورس شوند منفعت زیادی را به آنها می رساند چون قیمت ها از این پایین تر نمی رود.
شیرزادی با بیان اینكه بازار تمام خبرهای بد را به خود دیده و لمس کرده است، گفت: تمام اثرات منفی طی یک سال گذاشته اثر خودش را بر بازار گذاشته است و دیگر خبری وجود ندارد که بتواند بیش از این بازار را متأثر کند و برای عبور از این شرایط فقط به حمایت عملی دولت نیاز است

اسمان
۱۳۹۳/۰۹/۲۹, ۱۴:۴۵
سهم اصلاح خوبی کرده و متاسفانهاین سهم و سایر گروه چوب سایر بازار را خوردن......
قیمت روز شنبه برای خرید بسیار کم ریسک است .....ضمن اینکه از طرفی احتمال بازدهی بالا بسیار است .....
شخصا قسمتی از فروشها را از روز شنبه جایگزین میکنم.....
بازار به زودی ناگزیر است بر روی سهمهای سوده با روند سود سازی رو به جلو و دارای طرحهای توسعه و دی پی اس دار رجوع کنه ....
به زودی با آمدن رییس جدید سره از ناسره جدا خواهد شد ....و دوران رشد سهمهای مافیایی تمام خواهد شد .....
برای روز شنبه اول بررسی کنید و سپس اقدام به خرید نمایید..


امروز به حساب خودمون اومدیم زرنگی کنیم و در منفی کامل نشستیم برای خرید ولی ندادن ....
گویا امروز قسمتمون نبود ...
سکارون باید حداقل پی بر ای 5 داشته باشه...

اسمان
۱۳۹۳/۰۹/۲۹, ۱۵:۵۶
دنیای معدن: عرضه سیمان در بورس کالا منوط به آمادگی وزارت صنعت است :

1393/09/29

http://www.irancement.com/news_view.php?id=4387

ali8922
۱۳۹۳/۰۹/۲۹, ۱۸:۰۱
این سناریو را در کوتاه مدت برای سهم میتوان متصور بود
http://upload7.ir/imgs/2014-12/22163102367078550452.png

طرلان
۱۳۹۳/۰۹/۳۰, ۱۶:۳۴
ترمینال‌های صادرات سیمان ایران ایجاد می‌شوند3 hours ago
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان از برنامه‌ریزی برای ایجاد ترمینال‌های صادراتی سیمان خبر داد و گفت: سیمان صادراتی ایران به کشورهای همسایه با ریال مبادله می‌شود که در صورت حل مشکل نقل و انتقال پول، ارزآوری مناسبی را در این بخش شاهد خواهیم بود
http://www.minews.ir/fa/doc/news/18167/???????-???-??????-?????-?????-?????-??-????


درخواست تعطیلی کارخانه سیمان کارون5 hours ago
متاسفانه پیگیریهای چندین ساله مردم و اداره حفاظت محیط زیست تاکنون نتوانسته است مدیریت کارخانه سیمان کارون را ملزم به تعویض فیلترها و رفع آلایندگی کند.
http://www.minews.ir/fa/doc/news/18164/???????-??????-???????-?????-?????

جم1
۱۳۹۳/۰۹/۳۰, ۱۶:۴۱
این سناریو را در کوتاه مدت برای سهم میتوان متصور بود
http://upload7.ir/imgs/2014-12/22163102367078550452.png

سلام. منطقیه چارت شما. ممنون

اسمان
۱۳۹۳/۱۰/۰۱, ۰۰:۴۸
درخواست تعطیلی کارخانه سیمان کارون5 hours ago
متاسفانه پیگیریهای چندین ساله مردم و اداره حفاظت محیط زیست تاکنون نتوانسته است مدیریت کارخانه سیمان کارون را ملزم به تعویض فیلترها و رفع آلایندگی کند.
http://www.minews.ir/fa/doc/news/18164/???????-??????-???????-?????-?????[/QUOTE]

تو را به خدا جمع کن این بساط را .....
چندین ساله که قصد تعطیلی سکارون را دارن تا دیروز رییس محیط زیست دنبالش بود ...و حالا....
ولی این آقا با سهامداران عمده پر قدرت سکارون نتوانست کاری از پیش ببره ...از
طرفی همین سکارون بر اساس استانداردهای لازم مجوز و اخذتولید را گرفته ...
در سالی که اقتصاد مقاومتی نام گرفته و تولید و اشتغال مد نظر رهبری است و کشور احتیاج به خلق درامد چه از منظر ریالی و ارزی داردو اشتغال دققه دولت مردان است یقین داشته باش نه تنها تعطیلی در کار نخواهد بود بلکه مشوقهایی هم مد نظر خواهند گرفت
.این اخبار سوخته را شاید بتوانید به خورد سهامداران تازه واردبدهید ....
ولی افراد کهنه کار خام این اخبار خروجی از سایتهای بی در پیکر که مقاصدخاص خودشون و دارن نخواهند شد ، تو اکثرا سایتها هم ماشالله کپی کردی .....;)ولی این خبر تازه نیست عزیز دل برادر و با رجوع به سایت سیمان میتونی سابقه این خبر را از چندین سال قبل پیگیر باشی .....
اخریش هم جهت اطلاع تاریخ 9/8 بود ....
مطلب سربسته دیگر اینکه ، این رییس سازمان محیط زیست شهرکوچک و کم جمعیت گلگیرخیلی دوست داره یک شبه ترفیع و ار تقاع شغلی بگیره ولی باید مواظب باشه همین شغلش را هم از دست نده .....زیرا به سازمانهای دیگر هم گیر داده و جوابهای دندانشکن دریافت کرده .....
که حتما ان لینکها انها را در اینجا برای مطالعه سهامداران سکارون قرار خواهم داد ....

اسمان
۱۳۹۳/۱۰/۰۱, ۰۰:۵۹
گروه سیمان

زمزمه هایی در خصوص موافقت انجمن سیمان درباره ی عرضه مجدد سیمان در بورس کالای ایران شنیده می شود اما تعیین کننده ی تایید نهایی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. پیش از این در مورد افزایش صادرات به عراق نیز گفته بودیم.از طرفی گویا برخی شرکتها نرخ مازوت را بالاتر از نرخ فعلی در نظر گرفته و از این محل شناسایی سود خواهند داشت.

هلدینگ سیمانی سرمایه گذاری غدیر گزارشات خود را برای سازمان بورس ارسال نموده بنظر می رسد عرضه اولیه این هلدینگ سیمانی نیز در آینده نزدیک به همراه سیمان خوزستان اتفاق بیفتد.به دلیل خوشنامی سرمایه گذاری غدیر در عرضه های اولیه در صورت وقوع این مهم کل صنعت می تواند متاثر شود.

علی نظامی
۱۳۹۳/۱۰/۰۱, ۰۲:۱۲
?????-???????-?????-?????[/url]

تو را به خدا جمع کن این بساط را .....
چندین ساله که قصد تعطیلی سکارون را دارن تا دیروز رییس محیط زیست دنبالش بود ...و حالا....
ولی این آقا با سهامداران عمده پر قدرت سکارون نتوانست کاری از پیش ببره ...از
طرفی همین سکارون بر اساس استانداردهای لازم مجوز و اخذتولید را گرفته ...
در سالی که اقتصاد مقاومتی نام گرفته و تولید و اشتغال مد نظر رهبری است و کشور احتیاج به خلق درامد چه از منظر ریالی و ارزی داردو اشتغال دققه دولت مردان است یقین داشته باش نه تنها تعطیلی در کار نخواهد بود بلکه مشوقهایی هم مد نظر خواهند گرفت
.این اخبار سوخته را شاید بتوانید به خورد سهامداران تازه واردبدهید ....
ولی افراد کهنه کار خام این اخبار خروجی از سایتهای بی در پیکر که مقاصدخاص خودشون و دارن نخواهند شد ، تو اکثرا سایتها هم ماشالله کپی کردی .....;)ولی این خبر تازه نیست عزیز دل برادر و با رجوع به سایت سیمان میتونی سابقه این خبر را از چندین سال قبل پیگیر باشی .....
اخریش هم جهت اطلاع تاریخ 9/8 بود ....
مطلب سربسته دیگر اینکه ، این رییس سازمان محیط زیست شهرکوچک و کم جمعیت گلگیرخیلی دوست داره یک شبه ترفیع و ار تقاع شغلی بگیره ولی باید مواظب باشه همین شغلش را هم از دست نده .....زیرا به سازمانهای دیگر هم گیر داده و جوابهای دندانشکن دریافت کرده .....
که حتما ان لینکها انها را در اینجا برای مطالعه سهامداران سکارون قرار خواهم داد ....[/QUOTE]
فکر میکنم شما از گزارش خوب ۶ ماهه میگفتید که دیدیم تعدیل منفی داد. اگر شما صادق بودی کنار این همه تبلیغ یه ریسکی مثل این قضیه رو هم باید اشاره ای بهش میکردید و به کسی که صرفا اخبار رو برای اطلاع رسانی اینجا میذاره با این لحن صحبت نمیکردید.
البته تو قیمتای فعلی و با این سود انباشته واقعا گزینه خوبیه.

اسمان
۱۳۹۳/۱۰/۰۱, ۰۹:۵۷
فکر میکنم شما از گزارش خوب ۶ ماهه میگفتید که دیدیم تعدیل منفی داد. اگر شما صادق بودی کنار این همه تبلیغ یه ریسکی مثل این قضیه رو هم باید اشاره ای بهش میکردید و به کسی که صرفا اخبار رو برای اطلاع رسانی اینجا میذاره با این لحن صحبت نمیکردید.
البته تو قیمتای فعلی و با این سود انباشته واقعا گزینه خوبیه.

ایا واقعا به نظرت گزارش شش ماهه خوب نبود ....
.شرکت در گزارش شش ماهه حاملهای انرژی را تا حد 90 و 40% افزایش و لحاظ کرده ولی از طرفی هیچ پیشبینی برای افزایش نر خ سیمان انجام نداده ایا این گزارش بر اساس منطق هست ???????تا ه با لحاظ کردن این موضوع و عدم افزایشقیمت سیمان و رکود بازار ، پوشش 52% داشته و سود عملیاتیش نسبت به سال قبل افزایشی بوده ..
ایا این گزارش از نظر شما و سایرین گزارش خوبی نیست ???? ....
حساب کنید شرکت فقط اگر 14 درصد افزایش نرخ بگیره چه میزان سود خواهد ساخت??? ، و حساب کنید اگر 18 درصد افزایش نرخ بگیرد چه میزان ای پی اس خواهد ساخت ....
ضمنا هم بنده یادم نمیاد از تعدیل مثبت برای گزارش شش ماهه پستی زده باشم.....
ممنون میشم پست مربوطه را از سابقه بنده بالا بیارید...
در مورد ان اخبار سوخته اگر شخصی سهامدار سکارون باشه میدونه که این خبر برای سالیان قبل است و هرزگاهی مورد استفادهافراد و سایتهای .......قرار میگیرد، وگرنه اگر موضوع واقعا جدیت داشت قطعا اعلام میکردم ولی چون از نزدیک با مراحل کار آشنا هستم میدانم که فقط حرف بیهوده ای بیش نیست ....

اسمان
۱۳۹۳/۱۰/۰۱, ۱۰:۲۳
اثرات افزایش قیمت سیمان در سه سناریو برای سکارون :

1: افزایش 14 درصدی نرخ فروش داخلی سیمان سودی معادل 175/3 خواهد ساخت

2: افزایش 18درصدی نرخ فروش داخلی سیمان سودی معادل187/2 خواهد ساخت

3: افزایش 15 درصدی نرخ فروش داخلی و صادراتی سیمان سودی معادل 195/8 خواهد ساخت

درهر سه سناریواثر افزایش حاملهای انرژی لحاظ شده ، همچنین مالیات نیز به نسبت افزایش درآمد حاصل از فروش افزایش داده شده است

حالا حساب کنید قیمت سیمان آزاد و واقعی شود بعد شاهد ای پی اس های نجومی از سکارون و سایر گروه هستیم..

اسمان
۱۳۹۳/۱۰/۰۱, ۱۰:۵۰
دیدار رئیس شورای شهر و شهردار گل گیر با رئیس هئیت مدیره کارخانه سیمان کارون

یکشنبه, آذر 30, 1393, 23:08اخبار مسجدسلیمان,

ديدار رئیس شورای شهر و شهردار گل گیر با رئیس هئیت مدیره کارخانه سیمان کارون

باشگاه روزنامه نگاران مسجدسلیمان- رئیس شورای شهر و شهردار گل گیر با رئیس هئیت مدیره کارخانه سیمان کارون دیدار و جهت رفع مشکلات موجود از جمله آلایندگی کارخانه سیمان و… بحث و گفتگو کردند. سجاد اسکندری رییس شورای شهر گلگیر در گفتگو با سایت خبری باشگاه روزنامه نگاران مسجدسلیمان با اعلام این خبر گفت:

بعد از جلسات متعدد و مکاتبات زیاد اعضای شورای شهر گلگیر با مدیران کارخانه سیمان در دوره های مختلف مدیریتی از جمله آقایان: مهندس ذوالفقاری، مرحوم مهندس ابطحی و آقای مهندس حجازی جهت پیگیری مشکلات و معضلات مربوط به کارخانه سیمان کارون که تقریباً بی نتیجه مانده و خروجی مثبتی نداشتند بنده به همراه شهردار محترم جناب مهندس شجاعی جلسه ای به منظور رفع مشکلات موجود با رئیس محترم هئیت مدیره سیمان کارون جناب اقای علاقمندیان به تهران سفر کرده که و پیرامون تمامی موضوعات و مشکلات بحٍث و گفتگو کردیم. به گزارش سایت خبری باشگاه روزنامه نگاران مسجدسلیمان رییس شورای شهر گلگیر ادامه داد:

از جمله تصمیماتی که گرفته شد می توان به در دستور کار قرار دادن رفع کامل آلایندگی و آلودگی های موجود کارخانه، در اولویت قرار دادن نیروهای بومی در استخدام های کارخانه، همکاری با شهرداری جهت عمران و آبادی و مشارکت در پروژه های شهرداری بود. اسکندری ادامه داد: همچنین مقرر گردید شورای شهر و شهرداری زمینی جهت ساخت مسجدی در خور شأن مردم گلگیر تهیه و در اختیار کارخانه سیمان قرار دهند.

اعلام آمادگی جهت سرمایه گزاری در منطقه از طرف آقای علاقمندیان و تشکیل جلسه ای مشترک با حضور آقای علاقمندیان در محل کارخانه از دیگر مصوبات این جلسه بود. رییس شورای شهر گلگیر در پایان ابراز امیدواری کرد انشالله با تعاملی که صورت خواهد گرفت شاهد پیشرفت روزافزون گلگیر در آینده ای نزدیک باشیم.

اسمان
۱۳۹۳/۱۰/۰۱, ۱۰:۵۶
دیدار رئیس شورای شهر و شهردار گل گیر با رئیس هئیت مدیره کارخانه سیمان کارون

یکشنبه, آذر 30, 1393, 23:08اخبار مسجدسلیمان,

ديدار رئیس شورای شهر و شهردار گل گیر با رئیس هئیت مدیره کارخانه سیمان کارون

باشگاه روزنامه نگاران مسجدسلیمان- رئیس شورای شهر و شهردار گل گیر با رئیس هئیت مدیره کارخانه سیمان کارون دیدار و جهت رفع مشکلات موجود از جمله آلایندگی کارخانه سیمان و… بحث و گفتگو کردند. سجاد اسکندری رییس شورای شهر گلگیر در گفتگو با سایت خبری باشگاه روزنامه نگاران مسجدسلیمان با اعلام این خبر گفت:

بعد از جلسات متعدد و مکاتبات زیاد اعضای شورای شهر گلگیر با مدیران کارخانه سیمان در دوره های مختلف مدیریتی از جمله آقایان: مهندس ذوالفقاری، مرحوم مهندس ابطحی و آقای مهندس حجازی جهت پیگیری مشکلات و معضلات مربوط به کارخانه سیمان کارون که تقریباً بی نتیجه مانده و خروجی مثبتی نداشتند بنده به همراه شهردار محترم جناب مهندس شجاعی جلسه ای به منظور رفع مشکلات موجود با رئیس محترم هئیت مدیره سیمان کارون جناب اقای علاقمندیان به تهران سفر کرده که و پیرامون تمامی موضوعات و مشکلات بحٍث و گفتگو کردیم. به گزارش سایت خبری باشگاه روزنامه نگاران مسجدسلیمان رییس شورای شهر گلگیر ادامه داد:

از جمله تصمیماتی که گرفته شد می توان به در دستور کار قرار دادن رفع کامل آلایندگی و آلودگی های موجود کارخانه، در اولویت قرار دادن نیروهای بومی در استخدام های کارخانه، همکاری با شهرداری جهت عمران و آبادی و مشارکت در پروژه های شهرداری بود. اسکندری ادامه داد: همچنین مقرر گردید شورای شهر و شهرداری زمینی جهت ساخت مسجدی در خور شأن مردم گلگیر تهیه و در اختیار کارخانه سیمان قرار دهند.

اعلام آمادگی جهت سرمایه گزاری در منطقه از طرف آقای علاقمندیان و تشکیل جلسه ای مشترک با حضور آقای علاقمندیان در محل کارخانه از دیگر مصوبات این جلسه بود. رییس شورای شهر گلگیر در پایان ابراز امیدواری کرد انشالله با تعاملی که صورت خواهد گرفت شاهد پیشرفت روزافزون گلگیر در آینده ای نزدیک باشیم.

http://cjmis.ir/?p=11570

قبل توجه به اصطلاح دلواپسان و کاسه از آش داغترها

خوب همانطور که در یکی دو پست قبلی عرض شد سهامداران عمده سکارون دارای قدرت هستن ....
در جلسه نه تنها صحبت از تعطیلی کارخانه نبوده ، بلکه شهردار و رییس شورا قول ساختن مسجد و استفاده از نیروی بومی و مشارکت در طرحهای عمرانی شهر گلگیر را از اقای علاقه مندیان گرفتن;) :D

اسمان
۱۳۹۳/۱۰/۰۱, ۱۱:۰۶
اثرات افزایش قیمت سیمان در سه سناریو برای سکارون :

1: افزایش 14 درصدی نرخ فروش داخلی سیمان سودی معادل 175/3 خواهد ساخت

2: افزایش 18درصدی نرخ فروش داخلی سیمان سودی معادل187/2 خواهد ساخت

3: افزایش 15 درصدی نرخ فروش داخلی و صادراتی سیمان سودی معادل 195/8 خواهد ساخت

درهر سه سناریواثر افزایش حاملهای انرژی لحاظ شده ، همچنین مالیات نیز به نسبت افزایش درآمد حاصل از فروش افزایش داده شده است

حالا حساب کنید قیمت سیمان آزاد و واقعی شود بعد شاهد ای پی اس های نجومی از سکارون و سایر گروه هستیم..

این پست بیاد اینجا تا وقتش

اسمان
۱۳۹۳/۱۰/۰۱, ۱۱:۰۹
این سناریو را در کوتاه مدت برای سهم میتوان متصور بود
http://upload7.ir/imgs/2014-12/22163102367078550452.png

اینم در لابلای پستها بیاد اینجا ......

اسمان
۱۳۹۳/۱۰/۰۱, ۱۱:۳۶
نمیگم فرصت خرید تا برای بعضی از حضرات ایجاد حساسیت نکنه .....
ولی تو این قیمت 639 تومن بی ریسک هست.... بررسیش خالی از لطف نیست ...
اول بررسی،کنید همه جوانب را بسنجید و بعد اقدام به خرید کنید .....

اسمان
۱۳۹۳/۱۰/۰۱, ۱۲:۵۸
سکارون لنگ حجم و مبنا.....[-o<[-o<

اسمان
۱۳۹۳/۱۰/۰۳, ۱۰:۲۸
سکارون و سدیکو گویا هنگ هستن??????!!!!!!!!

اسمان
۱۳۹۳/۱۰/۰۳, ۱۰:۳۰
چه مسخره بازی هست تو هسته معاملات سیمان من نمیدونم ????!!!!!

اسمان
۱۳۹۳/۱۰/۰۳, ۱۰:۴۳
بازار گردان عزیز هر چی تو منفی عرضه کنی ما خریداریم ....
این حقیقی فروشنده از کدهای زیر مجموعه شرکت هست برای جلوگیری از رشد هیجانی قیمت ...
ما هم استفاده میکنیم ;)

اسمان
۱۳۹۳/۱۰/۰۳, ۱۱:۳۸
یک ریال یک ریال میریم بالا. ببینیم چی میشه ........

اسمان
۱۳۹۳/۱۰/۱۵, ۱۲:۴۵
سکارون از صف فروش فرصت خرید بررسی کنید

جم1
۱۳۹۳/۱۰/۱۵, ۱۶:۴۳
سلام
از دوستی شنیدم که میگفت در بورس همه چیز ممکن است. همو در اوج هیجان بازار که سهام با پی بر ای زیر 7 به ندرت یافت میشد به من وعده پی به ای 3 داد. حالا سهم ارزنده ای مثل سکارون را میبینم که با گزارش 6 ماهه خوب صف فروش شده (پی بر ای 3.7!!!)
قاعدتاً از فردا باید سهم مثبت شود یا آخرین منفی متوالی آن باشد. سهم حمایت بسیار محکمی در 565 تومان دارد و از لحاظ بنیادی هم در شرایط بدبینانه حدود 750 تومان میارزد
گزینه مطمئنی برای نوسانگیری است

جم1
۱۳۹۳/۱۰/۱۵, ۱۷:۰۶
2892

ائلچی
۱۳۹۳/۱۰/۱۵, ۲۱:۵۱
سلام
از دوستی شنیدم که میگفت در بورس همه چیز ممکن است. همو در اوج هیجان بازار که سهام با پی بر ای زیر 7 به ندرت یافت میشد به من وعده پی به ای 3 داد. حالا سهم ارزنده ای مثل سکارون را میبینم که با گزارش 6 ماهه خوب صف فروش شده (پی بر ای 3.7!!!)
قاعدتاً از فردا باید سهم مثبت شود یا آخرین منفی متوالی آن باشد. سهم حمایت بسیار محکمی در 565 تومان دارد و از لحاظ بنیادی هم در شرایط بدبینانه حدود 750 تومان میارزد
گزینه مطمئنی برای نوسانگیری است
300 تومن هم سود انباشته داره!! اصن یه وضعیه بورس ، کم کم شرکت ها رو به قیمت سود انباشته شون هم می فروشن =))

اسمان
۱۳۹۳/۱۰/۱۶, ۱۵:۳۶
ما که هر روز تو این قیمتا برای خودمون و سایر دوستان میخریم...
بزار فروشنده هم بفروشه ارزش سکارون خیلی زود برای بازار مشخص میشه ...
این قیمت امروز برای سکارون جک بود ....
فقط سیمان لارستان سکارون بیش از این قیمتا ارزش داره ....
حالا سودانباشته 300 و طرح توسعه و سایر به کنار.....

اسمان
۱۳۹۳/۱۰/۱۶, ۱۵:۴۴
عدن: تبدیل خط تولید سیمان خاکستری به سفید در فارس : عنوان
1393/10/14 : تاریخ انتشار
نخبه الفقهایی مدیر بازرگانی کارخانه سیمان لارستان امروز گفت : این توانمندی با بکارگیری دانش متخصصان بومی منطقه در زمینه صنعت سیمان موجب رونق اقتصادی جنوب فارس شده و افزایش تولید سیمان را به دنبال داشته و با استفاده از تجارب نیروهای داخلی باعث کاهش 30 میلیارد ریالی هزینه تغییر در خط تولید سیمان نیز شده است.
کارخانه سیمان لارستان توانسته با بهره گیری از علم و فنآوری داخلی و تغییر در خط تولید سیمان در راستای افزایش تولید و صادرات گسترده محصول خود گام بردارد.
استفاده از مواد اولیه مرغوب و با کیفیت که از منابع موجود در شهرستان استخراج می شود ، از ویژگیهای منحصر به فرد سیمان سفید لارستان به شمار می رود.
سیمان سفید برای استفاده در سطح ساختمان ها و مواقعی که استفاده از سیمانهای بدون رنگ با مقاومت بالا مورد نیاز است استفاده می شود

قابل توجه:
سکارون مالک اصلی سیمان لارستان است

اسمان
۱۳۹۳/۱۰/۱۷, ۱۳:۱۶
همچنان خریداریم باشدتا در این قیمتها رستگار شویم ;)

taherishahram
۱۳۹۳/۱۰/۱۷, ۱۳:۵۱
546 که امروز ندادن... 550 ورداشتم

سرسپرده
۱۳۹۳/۱۰/۱۷, ۱۴:۰۷
اضافه کردن سکارون...

اسمان
۱۳۹۳/۱۰/۱۷, ۱۵:۰۳
بازار وقتی با تحلیل شروع به خرید و فروش کرد تازه اونوقت پی به ارزش سکارون میبره...
و تازه وقتی متوجه میشه که دیگه این قیمتا با پی به ای 3/5 خاطره میشه...
هر چند با احتساب سود مجمع و سایر، پی به ای واقعی سکارون حدود 2/5 هست...
فعلا بازار بسیار احساسی هست و تر و خشک را با هم میسوزاند .....
ولی قرار نیست همیشه بازار نزولی باشه همونطور که همیشه صعودی نیست ;)

اسمان
۱۳۹۳/۱۰/۱۸, ۰۱:۲۱
با حضور معاون اقتصادی وزیر اقتصاد برگزار شد

سومین جلسه کارگروه بررسی رفع موانع تولید و سرمایه گذاری/۳۰ درصد جاده‌ها به جای آسفالت با بتن روکش خواهد شد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931017001545#sthash.FfKtZOFD.dpu f

اسمان
۱۳۹۳/۱۰/۱۸, ۰۱:۲۴
تکلیف آزاد‌سازی‌ سیمان تا آخر هفته مشخص می‌شود
:
1393/10/17تاریخ انتشار

اوضاع براي آزاد‌سازي‌ قيمت سيمان از طريق بورس كالا مهياست.قرار است تا آخر هفته همه اعضاي كارگروه آزاد‌سازي‌ قيمت سيمان نظرشان را اعلام كنند اما نظر نهايي را وزارت صنعت مي‌دهد.به گزارش همشهري، شركت‌هاي توليد‌كننده سيمان اين روز‌ها مشكلات زيادي دارند؛ از يك طرف با كمبود نقدينگي مواجهند و از طرف ديگر انبار‌هاي آنها پر از پاكت‌هاي سيمان است. اين دو اتفاق صنعت سيمان را زمينگير كرده است.

دليل وقوع اين تحولات اين است كه از يك طرف حجم تقاضا براي خريد سيمان به‌دليل ركود اقتصادي كمتر شده و از سوي ديگر فرصت صادرات در برخي بازار‌هاي صادراتي نظير عراق به‌دليل بحران‌هاي سياسي از دست رفته است. اين فضاي رعب‌آور سرانجام همه كساني را كه‌تا امروزدربرابر عرضه سيمان در بورس كالا مقاومت مي‌كردند مجاب كرده تا براي آزاد‌سازي‌ سيمان به مكانيسم رقابتي بورس كالا تن دهند.

صنعت سيمان در چه وضعي است؟

آمار‌ها نشان مي‌دهد موجودي انبار‌هاي شركت‌هاي توليد‌كننده سيمان پر از محصولات فروخته نشده است.
در چنين شرايطي به‌دليل افزايش موجودي انبار و مشكلات بزرگ مالي شركت‌هاي توليدكننده سيمان، فروش اعتباري محصولات سيماني به‌شدت اوج گرفته اما اين فروش اعتباري هم زمينه كلاهبرداري‌هاي بزرگ را فراهم كرده است. در چنين شرايطي تنها راه‌حل موجود آزاد‌سازي‌ قيمت سيمان و افزايش ميزان فروش كارخانه‌هاي توليد‌كننده سيمان از طريق مكانيسم‌هاي رقابت و بازاريابي بورس كالاست.

تعيين تكليف آزاد‌سازي‌ تا پايان هفته

نتايج چند‌ماه مذاكره و بررسي آخر اين هفته مشخص مي‌شود. گزارش بورس كالا در مورد شرايط آزاد‌سازي‌ قيمت سيمان آماده است. از سوي ديگر براساس آخرين خبرها اولويت نخست بورس كالا افزايش فروش سيمان از طريق رينگ صادراتي است. قرار است همه اعضاي كارگروه آزاد‌سازي‌ قيمت سيمان و طرف‌هاي درگير تا پايان هفته نظرشان را اعلام كنند و در نهايت وزارت صنعت، معدن و تجارت نظر نهايي‌اش را براي آزاد‌سازي‌ قيمت سيمان اعلام كند.

از علي پناهي، معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادي بورس كالاي ايران درباره نتايج بررسي‌ها براي آزاد‌سازي‌ سيمان پرسيديم و او توضيح داد: پس از برگزاري نشست‌هاي كارگروه مشترك مشتمل بر معاونت بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت، بورس كالا، سازمان بازرسي، انجمن سيمان و سازمان حمايت در نهايت قرارشد بورس كالا گزارشي براي پاسخ به اين پرسش كه آيا شرايط براي ورود سيمان به بورس كالا فراهم است يا خير تهيه كند كه خوشبختانه اين گزارش آماده و به همه اعضاي كارگروه ارسال شد.

وي افزود: پرسش اصلي اين بود كه آيا با قوانين و مقررات موجود امكان ورود سيمان به بورس كالا وجود دارد و آيا پس از ورود سيمان به بورس كالا از سوي نهاد‌هاي اجرايي و دولتي قيمت‌گذاري دوباره يا سقف و كف قيمت تعيين مي‌شود يا خير؟ او با بيان اينكه سيمان بايد با معيار مشخصي وارد بورس كالا شود افزود: تا پايان هفته همه اعضاي كارگروه نظرشان را دراين باره اعلام خواهند كرد و جمع بندي نهايي به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال خواهد شد و پس از آن منتظر رأي نهايي خواهيم ماند.

پناهي ادامه داد: من فكر مي‌كنم مشكل خاصي براي ورود سيمان به بورس كالا وجود ندارد، به‌ويژه اينكه در حال حاضر ميزان عرضه بيشتر از تقاضاست و نگراني از بابت جهش قيمت سيمان وجود ندارد.از پناهي پرسيديم نظر بورس كالا درباره عرضه سيمان در بورس كالا چيست، او گفت: اينكه عرضه‌كننده‌ها با چه شرايطي بيايند، چگونه عرضه كنند، عرضه سيمان صادراتي باشد يا داخلي و چه سهمي از توليد سيمان در كشور عرضه شود از موارد مهمي هستند كه بايد در مورد آنها تصميم گرفت. او همچنين افزود: طبيعتا اولويت نخست بورس كالا عرضه سيمان از طريق رينگ صادراتي است

اسمان
۱۳۹۳/۱۰/۱۸, ۰۱:۲۶
با حضور معاون اقتصادی وزیر اقتصاد برگزار شد

سومین جلسه کارگروه بررسی رفع موانع تولید و سرمایه گذاری/۳۰ درصد جاده‌ها به جای آسفالت با بتن روکش خواهد شد

http://www.farsnews.com/newstext.php....FfKtZOFD.dpuf

اسمان
۱۳۹۳/۱۰/۱۸, ۰۱:۲۸
با حضور معاون اقتصادی وزیر اقتصاد برگزار شد

سومین جلسه کارگروه بررسی رفع موانع تولید و سرمایه گذاری/۳۰ درصد جاده‌ها به جای آسفالت با بتن روکش خواهد شد

http://www.farsnews.com/newstext.php....FfKtZOFD.dpuf

تا دیروز صحبت از 10 درصد بود ....
و امروز صحبت 30 درصد در میان است ......
گویا حمایت از این صنعت داره به جاهای خوبی میرسه.....;)

پدیده بورس
۱۳۹۳/۱۰/۱۸, ۰۹:۲۹
عملکرد 9 ماهه سکارون در سایت انجمن سیمان هم امد ، خوشبختانه در آذر ماه توانسته تولیدات خوبی داشته باشد و طبق اخبار موثق در دی ماه هم تولیدات خوب شرکت ادامه دارد.
طبق اخبار موثق صادرات کلینکر به قطر هم استارت خورده است....

اسمان
۱۳۹۳/۱۰/۲۰, ۰۹:۴۸
به دنبال ایجاد بازار جدید برای صادرات سیمان هستیم.

روسیه یکی از بازارهای هدف


دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: به دلیل اینكه کاهش بازار هدف صادرات سیمان و ایجاد ناامنی در مرزهای منتهی به عراق،

صادرات سیمان با کاهش 8.5 درصدی در هشت ماهه امسال روبرو شده است.

عبدالرضا شیخان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان این‌که صادرات سیمان در هشت ماه اول امسال با افت مواجه بوده است، اظهار کرد: در این مدت 9 میلیون و 250 هزار تن سیمان صادر شده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که سال گذشته 10 میلیون و 150 هزار تن سیمان از ایران صادر شده که این رقم نشان‌دهنده افت 8.5 درصدی صادرات سیمان در هشت ماه اول امسال نسبت به سال گذشته است.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در تشریح علل این امر گفت:

بخش عمده دلیل کاهش صادرات سیمان ایجاد ناامنی
در مرزهای منتهی به عراق بوده است.

شیخان اظهار کرد: علاوه بر این آذربایجان که یکی از عمده‌ترین خریداران سیمان ایران بود به دلیل این‌که توانست بازار را در دست خود بگیرد، تقاضایش از ایران کاهش یافت و موجب شد که تغییری در رقم صادرات سیمان ایران ایجاد شود.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با اشاره به راهكارهای در نظر گرفته شده برای بهبود این شرایط گفت: به دنبال ایجاد بازار جدید برای صادرات سیمان هستیم.

وی روسیه را یکی از بازارهای هدف صادرات سیمان عنوان و اظهار کرد: علاوه بر روسیه کشور‌های آفریقایی می‌توانند بازارهای هدف خوبی در حوزه صادرات سیمان باشد.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان افزود: اگر بتوانیم بازارهای روسیه و کشور‌های آفریقایی را در زمینه‌ صادرات سیمان تصاحب کنیم، می‌توان گفت که 1.5 میلیون تن میزان صادرات سیمان و کیلینكر افزایش خواهد یافت.

شیخان میزان صادرات سیمان و کلینكر را در هشت ماه اول امسال 13 میلیون و 400 هزار تن عنوان و اظهار کرد: این رقم 6.6 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است که آن هم به دلیل افزایش تولید و صادرات در بخش کلینكر بوده است.

وی با اشاره به میزان صادرات کلینكر گفت: در هشت ماه اول امسال صادرات کلینكر 50 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است؛ به‌طوری که در این مدت چهار میلیون و 100 هزار تن کلینكر از کشور صادر شده است

قابل توجه سکارون عمده تولیداتش کلینکر هست

ائلچی
۱۳۹۳/۱۰/۲۰, ۰۹:۵۸
به دنبال ایجاد بازار جدید برای صادرات سیمان هستیم.

روسیه یکی از بازارهای هدف


دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: به دلیل اینكه کاهش بازار هدف صادرات سیمان و ایجاد ناامنی در مرزهای منتهی به عراق،

صادرات سیمان با کاهش 8.5 درصدی در هشت ماهه امسال روبرو شده است.

عبدالرضا شیخان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان این‌که صادرات سیمان در هشت ماه اول امسال با افت مواجه بوده است، اظهار کرد: در این مدت 9 میلیون و 250 هزار تن سیمان صادر شده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که سال گذشته 10 میلیون و 150 هزار تن سیمان از ایران صادر شده که این رقم نشان‌دهنده افت 8.5 درصدی صادرات سیمان در هشت ماه اول امسال نسبت به سال گذشته است.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در تشریح علل این امر گفت:

بخش عمده دلیل کاهش صادرات سیمان ایجاد ناامنی
در مرزهای منتهی به عراق بوده است.

شیخان اظهار کرد: علاوه بر این آذربایجان که یکی از عمده‌ترین خریداران سیمان ایران بود به دلیل این‌که توانست بازار را در دست خود بگیرد، تقاضایش از ایران کاهش یافت و موجب شد که تغییری در رقم صادرات سیمان ایران ایجاد شود.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با اشاره به راهكارهای در نظر گرفته شده برای بهبود این شرایط گفت: به دنبال ایجاد بازار جدید برای صادرات سیمان هستیم.

وی روسیه را یکی از بازارهای هدف صادرات سیمان عنوان و اظهار کرد: علاوه بر روسیه کشور‌های آفریقایی می‌توانند بازارهای هدف خوبی در حوزه صادرات سیمان باشد.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان افزود: اگر بتوانیم بازارهای روسیه و کشور‌های آفریقایی را در زمینه‌ صادرات سیمان تصاحب کنیم، می‌توان گفت که 1.5 میلیون تن میزان صادرات سیمان و کیلینكر افزایش خواهد یافت.

شیخان میزان صادرات سیمان و کلینكر را در هشت ماه اول امسال 13 میلیون و 400 هزار تن عنوان و اظهار کرد: این رقم 6.6 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است که آن هم به دلیل افزایش تولید و صادرات در بخش کلینكر بوده است.

وی با اشاره به میزان صادرات کلینكر گفت: در هشت ماه اول امسال صادرات کلینكر 50 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است؛ به‌طوری که در این مدت چهار میلیون و 100 هزار تن کلینكر از کشور صادر شده است

قابل توجه سکارون عمده تولیداتش کلینکر هست
سلام دوست من
من در صورت مالی و پیش بینی شرکت چیز خاصی برای اینکه نشون بده عمده تولید شرکت کلینکر باشه ندیدم، ممنون میشم راهنماییم کنید.

اسمان
۱۳۹۳/۱۰/۲۰, ۱۰:۱۷
سلام دوست من
من در صورت مالی و پیش بینی شرکت چیز خاصی برای اینکه نشون بده عمده تولید شرکت کلینکر باشه ندیدم، ممنون میشم راهنماییم کنید.

درود بر شما

اول اینکه یه نگاهی به گزا رش جدید انجمن سیمان داشته باشید.....
و امار فروش محصولات خصوصا 9 ماهه را از نظرنوع تولید و فروش داخلی و صادراتی درباره سکارون بررسی کنید.....
2- ظرفيت اسمي توليدکارخانه :
خط اول توليد كارخانه شركت سيمان كارون با ظرفيت روزانه 3000 تن كلينكر سيمان خاكستري در تيپ هاي 2- 5 و تيپ ويژه مخصوص سدسازي احداث گرديده است . ( توليد سالانه 900 هزار تن در 300 روز كاري )

ائلچی
۱۳۹۳/۱۰/۲۰, ۱۰:۳۰
درود بر شما

اول اینکه یه نگاهی به گزا رش جدید انجمن سیمان داشته باشید.....
و امار فروش محصولات خصوصا 9 ماهه را از نظرنوع تولید و فروش داخلی و صادراتی درباره سکارون بررسی کنید.....
2- ظرفيت اسمي توليدکارخانه :
خط اول توليد كارخانه شركت سيمان كارون با ظرفيت روزانه 3000 تن كلينكر سيمان خاكستري در تيپ هاي 2- 5 و تيپ ويژه مخصوص سدسازي احداث گرديده است . ( توليد سالانه 900 هزار تن در 300 روز كاري )
شرکت که هنوز گزارش 9 ماهه نداده که!
اگر هم منظورتان 6 ماهه باشه، کل مبلغ فروش شرکت 100 میلیارد و خورده ای هست که فقط 6میلیاردش واسه کلینکره.
ولی اون ظرفیت 900 هزار تنی رو دیدم. میدانید برای چه با این ظرفیت اسمی هنوز شروع به کار نکرده؟

اسمان
۱۳۹۳/۱۰/۲۰, ۱۰:۳۷
شرکت که هنوز گزارش 9 ماهه نداده که!
اگر هم منظورتان 6 ماهه باشه، کل مبلغ فروش شرکت 100 میلیارد و خورده ای هست که فقط 6میلیاردش واسه کلینکره.
ولی اون ظرفیت 900 هزار تنی رو دیدم. میدانید برای چه با این ظرفیت اسمی هنوز شروع به کار نکرده؟

دوست عزیزدر پست قبلی بنده اشاره ای به گزارش نه ماهه شرکتدر کدال شد?!!!!
گزارش انجمن سیمان را عرض کردم مطالعه بفرمایید...http://cementassociation.ir
و آمار تولید آذر ماه و ماه قبل را به تفکیک بررسی نمایید...

سرسپرده
۱۳۹۳/۱۰/۲۰, ۱۰:۴۳
سکارون با توجه به پی به ای ، ارزش ذاتی و طرح توسعه از ارزنده ترین های گروه است....

ائلچی
۱۳۹۳/۱۰/۲۰, ۱۱:۰۶
دوست عزیزدر پست قبلی بنده اشاره ای به گزارش نه ماهه شرکتدر کدال شد?!!!!
گزارش انجمن سیمان را عرض کردم مطالعه بفرمایید...http://cementassociation.ir
و آمار تولید آذر ماه و ماه قبل را به تفکیک بررسی نمایید...
چون در مکانی که ما هستیم گزارش 9 ماهه در عام برداشت از کدال است برای همین فکر کردم منظورتان کدال است.
بله گزارش را خوندم، با اینکه اعتقاد چندانی به تاثیر کلینکر روی سکارون ندارم(چون اکثر سیمانی ها با توجه به همان جدول شما وضعیت تقریبا یکسانی دارن) با این وجود سکارون رو به خاطر انباشته زیادش کم ریسک و جذاب می دانم.

اسمان
۱۳۹۳/۱۰/۲۰, ۱۴:۵۵
امروز هم برای تیم آسمان خرید سکارون انجام شد.....
، فردا هم آماده خرید هستیم .....،
بهترین فرصتهای خرید سهم بنیادی با فاند خوب از همین روزهای خونین و پرسپولیسی به دست می یاد..... ،
حالا یه عده مدام بیان تو اکثر بازار و جو منفی بدن که سهم نخرید..... ،
ولی گروه ما سهمهای پرپتانسیل اینده دار را میخرد .....،
مگر این ریزشها هر چند سال یکبار اتفاق میفتید ......
در همین مکان اعلام میکنم نوشتهای بنده مشوق خرید نیست مگر اینکه برای خرید به طور کامل بررسی کرده باشید.....

اسمان
۱۳۹۳/۱۰/۲۲, ۱۰:۳۴
سکارون سهم خوبی نیست بفروشید;):D

اسمان
۱۳۹۳/۱۰/۲۲, ۱۰:۴۳
نشانه‌های رونق بورس نمایان می‌شود

محمد نهاوندیان در گفتگو با مهر گفت: با آغاز رونق اقتصادی و سودآوری برخی بنگاه‌ها که البته سهم بنگاه‌های بزرگ فعلا در چند ماهه گذشته در شكل‌گیری این رونق بیشتر بوده، خوشبختانه نگرانی‌هایی که در گذشته نسبت به وجود برخی حباب‌ها در بازار سرمایه وجود داشت، برطرف شده است .

رئیس دفتر رئیس‌جمهور افزود: در این میان البته دولت برنامه مشخصی برای رونق بازار سرمایه دارد که به نظر می‌رسد با پیاده‌سازی آن، راه برای رشد و رونق هرچه بیشتر بازار سرمایه کشور فراهم شود اما آنچه که مسلم است، تاکید دولت بر تامین مالی از طریق بازار سرمایه و ایجاد اطمینان بیشتر در مردم برای سرمایه‌گذاری و احساس امنیت در این بازار است .

وی تصریح کرد: بالطبع با پیاده‌سازی این مجموعه سیاست‌ها، ظرفیت بازار سرمایه کشور برای تامین مالی نیز بالاتر خواهد رفت و از سوی دیگر، احساس امنیتی در مردم هم با رشد شاخص‌ها به‌وجود خواهد آمد که در مجموع، اطمینان بیشتر مردم برای ورود سرمایه‌هایشان به این بازار را فراهم خواهد کرد .

به گفته نهاوندیان، بنگاه‌های بزرگ در بورس، اثر و نقش دارند و افزایش درآمد آنها می‌تواند تلقی و محاسابت مردم را در طرف تقاضا افزایش دهد که امید می‌رود با سالم شدن بازار سرمایه، شاهد گزارش‌های بهتری در این بازار باشیم .

وی اظهار داشت: تاکید دولت این است که بنگاه‌های کوچک و متوسط را از طریق سیستم بانکی و بنگاه‌های بزرگ را از طریق بازار سرمایه تامین مالی کند اما به هرحال این امر نیاز به مجموعه تدابیر و ایجاد اطمینان در سودآوری بازار سرمایه دارد، البته دولت بر روی این ایجاد اطمینان و اعتماد، متمركز شده است .

رئیس دفتر رئیس‌جمهور در پایان خاطرنشان کرد: در این میان، چنانچه عامل روانی که گه‌ گاه التهاباتی در بازار ایجاد می‌کند، باید کنترل و بازار از شفافیت بیشتر برخوردار شود، به طور قطع نشانه‌های صعود شاخص را به زودی خواهیم دید

اسمان
۱۳۹۳/۱۰/۲۳, ۲۳:۳۴
توافق مهم دولت و انجمن صنفي کارفرمايان سيمان و کارخانجات جهت جلوگيري از افت قيمت سيمان:

http://bourse24.ir/news/98436/%D8%AE...20%D9%87%D8%A7

اسمان
۱۳۹۳/۱۰/۲۴, ۰۰:۲۲
از فردا شاهد افزایش قیمت سیمان در داخل و صادراتی ها خواهیم بود.....

اسمان
۱۳۹۳/۱۰/۲۴, ۰۰:۲۳
سیمان خاش ........
پوشش 81 درصدی در 9 ماهه
سود نقدی برای هر سهم برای 93 .......... 150 تومان

shahmir
۱۳۹۳/۱۰/۲۴, ۰۹:۲۲
سیمان خاش ........
پوشش 81 درصدی در 9 ماهه
سود نقدی برای هر سهم برای 93 .......... 150 تومان

ديروز كه صف فروش ستران رو ديدم تنم لرزيد.
من سكارون با ميانگين 600 دارم. از گزارش شركت و درصد پوشش خبري نداريد؟

اسمان
۱۳۹۳/۱۰/۲۴, ۰۹:۴۳
ديروز كه صف فروش ستران رو ديدم تنم لرزيد.
من سكارون با ميانگين 600 دارم. از گزارش شركت و درصد پوشش خبري نداريد؟

درود
ستران با توجه به تعدیل منفی که داد و با ان تعداد سهام موجود اون صف. فروش از نظر تعداد سهم طبیعی است.....
از قدیم گفتن هر چی بامت بیش برفت بیش....
اما سکارون در 6 ماهه حدود 52% پوشش داد که قابل قبول بود .....
و سود عملیاتی نسبت به پارسال با همین وضع موجود رشد داسته است.....
ضمن اینکه نرخ حاملهای انرژی را در گزارش 6 ماهه تاحدود 90 و 45% در بودجه بیشتر کرد و هیچ پیش بینی برای افزایش قیمت. احتمالی نکرده بود......
، در حال حاضر هم یک توافقی شده که به نظرم به نفع سیمانیهاست ......
تخفیف 50% در گاز و مازوت هزینه ها را به شدت کاهش میدهد از طرفی با کاهش تولید...
خریدار برای محصولات انبار شده قطعا با قیمتهای جدید چیدا خواهد شد آخه اینجا ایران است .../:
به نظر من سکارون بابت پوشش سالیانه بامشکلی برخورد نخواهد کرد و برداست شخصیم اینه که
میتونه تا 15% تعدیل مثبت دهد .....
حال اگر قیمت سیمان آزاد و وارد بورس کالا شود ....قضیه به کلی فرق خواهد کرد ......

این برداشت شخصی است و قطعا نمیتونه 100% درست باشه

اسمان
۱۳۹۳/۱۰/۲۴, ۱۰:۴۲
بفروشین بابا بیاد قیمت پایین ،هر چی پایینتر برای ما بهتر;)