PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : معمــاری ایران و جهانبابک 52
2012/08/10, 20:19
کلیه بررسیها و کاوشهای باستانشناسی حکایت از آن دارد که سابقه معماری ایران به حدود هزاره هفتم قبل از میلاد میرسد. از آن زمان تا کنون پیوسته این هنر در ارتباط با مسائل گوناگون، بویژه علل مذهبی، توسعه و تکامل یافتهاست.


معماری ایران دارای ویژگیهایی است که در مقایسه با معماری کشورهای دیگر جهان از ارزشی ویژه برخوردار است: ویژگیهایی چون طراحی مناسب، محاسبات دقیق، فرم درست پوشش، رعایت مسائل فنی و علمی در ساختمان، ایوانهای رفیع، ستونهای بلند و بالاخره تزئینات گوناگون که هریک در عین سادگی معرف شکوه معماری ایران است.

سبکشناسی معماری ایران
شیوه پارسی (هخامنشیان) سده ششم پیش از میلاد تا سده چهارم.
شیوه پارتی (اشکانیان و ساسانیان) سده چهام تا صدر اسلام.
شیوه خراسانی (صفاریان، طاهریان، غزنویان و...) از ابتدای قرن چهارم تا پایان قرن چهارم.
شیوه رازی (سامانیان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان) قرن پنجم تا اول قرن هفتم.
شیوه آذری (ایلخانیان و تیموریان) از اول قرن هفتم تا اول قرن دهم.
شیوه آملی (آمارد و طبرستان) و مرعشیان) سده پس و بعد از اسلام.
شیوه قزوین (صفویان، افشاریه، زندیه و قاجاریه) از اول قرن دهم تا اواسط دوره قاجاریه.
شیوه اصفهانی (صفویان، افشاریه، زندیه و قاجاریه) از اول قرن دهم تا اواسط دوره قاجاریه.
معماری معاصر (پهلوی، بعد از انقلاب ۱۳۵۷) از اواسط دوره قاجاریه تا کنون
از شش شیوه معماری ایران دو شیوه پارسی و پارتی مربوط به پیش از اسلام و چهار شیوهٔ دیگر مربوط به دوره اسلامی میباشد. غربیها برای شیوههای اسلامی نامهایی را به کار میبرند مانند شیوههای اموی و عباسی.

بابک 52
2012/08/10, 20:20
معماری یا مهرازی هنر و فن طراحی و ساختن بناها، فضاهای شهری و دیگر فضاهای درونی و بیرونی برای پاسخ همآهنگ به نیازهای کارکردی و زیباشناسانه است.


باید معماری را از مهندسی سازه و ساخت و ساز متمایز ساخت. گرچه بسیاری از بناها (نظیر خانهها و مکانهای عمومی) کاملا در حیطهٔ دانش معماریست، برخی سازهها و بناهای دیگر (مثل یادمانها، پلها، کارخانهها و غیرو) وجود دارند که در مرزی بین معماری و مهندسی یا معماری و هنر قرار میگیرند.

بابک 52
2012/08/10, 20:22
بس گونه گی معماری

هر فرهنگ دارای معماری مختص به خود است.دورافتاده ترین قبایل نیز چادرها، کلبهها، تزیینات و شیوهٔ مجتمع سازی مربوط به خود را دارند.


شکل نهایی معماری هر فرهنگ و تمدن نتیجهٔ عوامل اقلیمی (آب و هوا، پستیها و بلندیها و مصالح موجود)، پیشرفتهای تکنیکی، وجود نیروی کار و نهادهای اجتماعی، عقاید مذهبی و نظریههای علمی است. با این حال برخی عوامل در بیشتر جوامع وجود دارند. عواملی که معمولا با نیازهای بدن انسان مرتبطند.


محافظت در برابر اتفاقات هواشناختی، مقیاس خاص عناصر معماری -در تناسب با بدن انسان-، منبع گرما، مکان مناسب برای دخیره غذا و پیشبینی نیازهای بهداشتی از عواملیند که در فرهنگهای مختلف وجود دارند. ولی هر فرهنگ با توجه به اولویتهایش، رابطه اش با طبیعت و درکش از بدن انسان به این نیازها پاسخ میدهد.

بابک 52
2012/08/10, 20:24
معماری و هنرمعماری یک هنر اجتماعیست.معماران گاه بناهایی را با ایدههای شخصی طراحی میکنند و حتی میسازند، ولی بیشتر ساختمانها با توجه به نیازهای اجتماعی طراحی میشوند. معمولا از معماران انتظار میرود که یک ساختمان مشخص را در یک مکان مشخص طراحی کنند. در روند ساخت یک ساختمان افراد زیادی درگیر میشوند؛ به مقدار زیادی سرمایه و منابع و به تخصصهای دیگری به جز معمار نیاز است. همچنین قوانین و آییننامههای ساختمانی تصمیمگیریهای معمار را محدود میکنند.


در طراحی یک ساختمان معمار تصمیمگیرندهٔ نهاییست؛ ولی خواست جامعه، قوانین و درخواستهای کارفرما بر تصمیمهای او اثر میگذارند. اتفاقی مشابه نیز در مورد ظاهر و نمای ساختمانها میافتد. حتی امروزه که از تجربههای جدید و ناآشنای ظاهری استقبال میشود، در بسیاری از شهرها به ویژه شهرهای تاریخی مقرراتی وجود دارد تا ساختمانهای جدید در قالب شهری جا بیافتند و از یک زبان مشترک ظاهری پیروی کنند.


گرچه محدودیتهایی که توسط عوامل بیرونی بر تصمیمگیری معمار اثر میگذارد در میان بیشتر معماران یک واقعیت پذیرفته شدهاست، ولی در تاریخ معمارهای مهم و معروفی نیز وجود داشتهاند که بر روی کاغذ و بدون توجه به نیازهای جامعه یا حتی قوانین فیزیک کار کردهاند؛ مانند جیوانی باتیستا پیرانسی و آنتونیو سنت-الیا. این نوع معماران گاه به تمسخر معمار کاغذی نامیده میشوند.


با این همه نباید خواست اجتماع را به دیدهٔ یک مانع در برابر اهداف هنرمندانهٔ معمار نگریست. بیشتر معمارها به این درخواستها به عنوان شرایط طبیعی یک مسیر هنری نگاه میکنند.

بابک 52
2012/08/10, 20:25
معماری و مهندسی همانگونه که معماری رابطهای مشخص با هنرهای زیبا دارد، رابطهٔ مشخصی هم با مهندسی دارد. معمار میتواند نقش یک مهندس را بازی کند اما نباید فراموش شود که هر یک از این دو حرفه تعریف مشخصی دارند. بیشتر ساختمانهای تاریخی که مورد تحسین واقع شدهاند به دست اشخاصی ساختهشدهاند که هم معمار و هم مهندس بودهاند. هر بنا نیاز به پیشبینیهای تکینیکی دارد که کار مهندس است. در حالیکه معمار علاوه بر دیدن این نیازها، باید فراتر رود و معنا، حس یا ایدهای را منتقل کند. برای مثال یک بنای مذهبی مثل کلیسا باید بیان کنندهٔ یک نظم کیهانی، منتقلکنندهٔ احساس ایثار و حتی آموزشدهندهٔ ایمان و فلسفهٔ مذهبی از لابلای ریختها و تزیینات باشد. یک ساختمان حکومتی هم باید دارای شخصیت خاص باشد و بازدیدکنندگان (یا شهروندان) را به یک رفتار مورد انتظار وادارد. خانهها نه تنها عملکردی و ایمن بلکه باید دارای شخصیتی گرم و خانگی باشند. این اهداف و سیاستها توسط فرهنگ یا حتی خود شخص سازنده تعریف میشوند و در حوزهٔ کاری معمار (و نه مهندس) قرار دارند.


برخی معماران بارها عنوان کردهاند که یک بنای کارکردی و ایستا ذاتا زیبا و مطلوب است و معماری باید تنها به عنوان شاخهای از مهندسی شناخته شود. با این همه این دیدگاه منتقدان بسیاری دارد و بناهای کمی واقعا با در نظر داشتن این تئوری طراحی و ساخته میشوند.

بابک 52
2012/08/10, 20:26
ویترویوس: ایستایی، کارایی، زیبایی حدود ۲۰ سال قبل از میلاد، ویترویوس معمار رومی چیزی را که امروز نخستین کتاب باقیمانده در باب معماری شناخته میشود را نوشت. این کتاب به عنوان تنها نوشته دربارهٔ معماری یونان و روم باستان از اعتبار والایی در میان معماران بهرهمند بوده و برای قرنها ماخذ اصلی بیشتر نظریههای معماری به شمار میرفتهاست.


در این کتاب ویتروویوس کیفیتهای لازم معماری را در سه ردهٔ اصلی ایستایی (به لاتین: firmitas)، کارایی (به لاتین: utilitas) و زیبایی (به لاتین: venustas) تقسیمبندی کرد. این ردهبندی برای قرنهای زیادی بین معماران کاملا پذیرفته شده بود. هر کدام از این عبارتها به اشکال گوناگون ترجمه و تفسیر شدهاند؛ معنای آنها در طول زمان تغییر کرده و اهمیت آنها به چالش کشیده شدهاست تا جایی که برخی پیشنهاد کردهاند یکی از این سه کیفیت میتواند نتیجهٔ طبیعی دوتای دیگر باشد.با این همه این سه کیفیت برای قرنها اصول معماری و به ویژه معماری غربی را تبیین کردهاند و هنوز از آنها به عنوان چارچوبی برای بررسی خوب یا بد بودن معماری استفاده میشود.

بابک 52
2012/08/10, 20:27
ایستایی
ایستایی روشنترین مشخصه از بین سه عبارت ویتروویوس است.


هر بنا بایستی ایستا باشد: وزن خود، بارهای زنده، نیروهای زلزله و باد و دیگر نیروها -که قابلیت تخریب ساختمان را دارند- را مهار کند. انتظار میرود یک بنای خوب ایستایی لازم و کافی را با به کار بردن مصالح و شیوهٔ ساخت مناسب و بدون هدر دادن بیمورد منابع تامین کند.


در نظر ویتروویوس، ایستایی شامل معنای پایداری (به لاتین: Peranitas) نیز بودهاست. بناها باید قابلیت عمر طولانی (چندین قرن در برخی موارد) را داشته باشند. این معنا امروز تغییر یافتهاست. به عنوان مثال بناهای موقتی و قابل جابجایی در بسیاری از موارد معماری خوب به شمار میرود. از سوی دیگر به نظر میرسد برای سازههای موقتی و قابل جابجایی بایستی معیارهای پایداری دیگری جدیدی در نظر گرفت. حتا یک بنای موقتی که تنها یکبار مورد استفاده قرار میگیرد و سپس تخریب میشود باید قابل بازیافت باشد و ازین لحاظ با اصول و محدودیتهایی در طراحی مواجهاست.


ایستایی یک بنا به مصالح و شیوهٔ ساخت آن بستگی دارد. تفاوتی بنیادین را در ساخت جرزهای باربر به وسیلهٔ روی هم قرار دادن بلوکها (سنگی، خاکی یا مصالح دیگر) و استفاده از قابها یا اسکلتهایی که با عناصر غیر باربر پوشیده میشود میتوان مشاهده کرد. در تاریخ معماری غرب معمولا روش اول روش غالب ساخت بودهاست. در معماری ژاپنی، معماری چینی و معماری عشایری روش دوم بیشتر مشاهده میشود.


در ایران، تا پیش از حملهٔ اسکندر و در شیوهٔ معماری پارسی با الهام از معماری تمدن اورارتو شیوهٔ دوم رواج بیشتری داشتهاست که این را میتوان در تخت جمشید ناظر بود. از شیوهٔ معماری پارتی به بعد، در دوران ساسانیان با الهام از معماری عیلام و در معماری دوران اسلامی، روش اول تبدیل به روش رایج ساختوساز شد.


در یک ردهبندی دقیقتر میتواند مصالح ساختمانی را دستکم در پنج رده تقسیم کرد. همچنین میتوان چهار روش بنیادین در ساخت را نام برد.

بابک 52
2012/08/10, 20:28
کارایی
کارایی یک بنا شامل عملکرد (به انگلیسی: Function) و همچنین نقش آن به عنوان پناهگاهاست. عملکرد یک ساختمان تاثیر عمیقی بر شکلگیری فضاهای مختلف و اندازه و ریخت آنان میگذارد. نقش پناهگاهی نیز گاه روی جهتگیری و شکل ساختمان اثر گذار است، ولی بیشترین اثر آن را در پوستهٔ ساختمان - حد فاصل آن با فضای بیرون- میتوان مشاهده کرد. نقش پناهگاهی یک ساختمان بر روی سیستمهای مکانیکی درون ساختمان هم اثرگذاری ویژهای دارد.


مفهوم عملکرد بیش از آنکه به نظر میرسد مورد مناقشهٔ منتقدان بودهاست. بحث در مورد عملکردگرایی (نظریهای که بیان میدارد ریخت یک معماری میتواند تنها با توجه به عملکردش ساخته شود) ایدهٔ محوری معماری قرن بیستم بود. در برخی موارد منتقدان پست مدرنیست معماری عملکردگرا را با معماری مدرن یکی دانستهاند -و هر دو را رد کردهاند-. امروزه عملکردگرایی معمولا یک تفکر ارتجاعی و متعلق به گذشته تلقی میشود و حتا گفته میشود نمیتوان بنایی را یافت که تنها با توجه به عملکردش شکل گرفته باشد. با این همه از کتابهای راهنمای عملکردگرایی چون اطلاعات معماری نویفرت به وفور در تمرینها و مدارس معماری استفاده میشود.


عملکردگرایی در طراحی کارخانهها و خانهسازیهای انبوه اصالت خاصی یافت. در کارخانهها، هدف چیدمان فضاها با توجه به روند تولید، کاهش جابجاییها و در نهایت افزایش بهرهوری موجب این اتفاق شد. در مورد خانهسازی مساله، ساخت خانههای انبوه، ارزان و باکیفیت بود. با برنامهدهی فضا با توجه به عملکرد میشد بهینهترین اندازهٔ لازم برای هر اتاق را به دست آورد و بنابرآن خانههایی حداقلی ساخت. با ارزانتر شدن هزینهٔ و کاهش مدت زمان ساخت، امکان ساخت خانههای بیشتر فراهم میآمد. این مساله در میانهٔ دههٔ ۱۹۲۰ -که کمبود خانه یک مشکل حاد بود- مورد توجه معماران اروپا (به ویژه معماران آلمانی) قرار گرفت و باز پس از جنگ جهانی دوم به عنوان یک مساله مهم مطرح شد. در دهههای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ با افت نیاز به خانهسازیهای انبوه، عملکردگرایان به تدریج مورد انتقاد قرار گرفتند. عمدهٔ محورهای انتقاد از عملکردگراها آثاز مخرب روانشناختی - و جامعهشناختی وقتی که بحث شهرسازی پیش میآید- و زیبایی شناسی ضعیف این نوع معماری است.


در یک نگاه تاریخی میشود گفت عملکرد -با تعاریف مدرنیستها- اثر کمی بر ریختشناسی معماری داشتهاست. ساختمانها را میتوان با توجه به عملکردشان به ساختمانهای مذهبی، حکومتی، اقامتی، تولیدی، آموزشی، تفریحی و غیرو ردهبندی کرد. ولی نمیتوان به آسانی پذیرفت که شکل یک ساختمان بر اثر عملکرد آن ساخته میشود. یک خانه با نیاز به خوابیدن، پخت و پز، ذخیرهٔ غذا و گاهی کارکردن تعریف میشود ولی مفهوم خانواده و روابط بین زن و مرد نیز بر ریخت آن تاثیر به سزایی دارد. امروزه این یک اصل پذیرفته شدهاست که در همهٔ فرهنگها فضای داخلی خانه در به شکل مردانه یا زنانهاست و روابط بین این دو نوع فضا، یک عامل بنیادی در برنامهدهی معماری به شمار میرود.

بابک 52
2012/08/10, 20:30
برخی تعریفهای معماری معماری بر سه قسم است. یکی ساخت بناها و دیگری ساخت ساعتها و سوم ساخت ماشینآلات. بناها خود بر دو نوعند: بناهایی که برای استفاده همگان و استحکام بخشیدن به شهرها در مکانهای عمومی ساخته میشوند و بناهایی برای استفادهٔ شخصی افراد.(...) هر سه اینها باید با توجه به دوام ٰ راحتی استفاده و زیبایی ساخته شوند
ویتروویوس، تقریبا ۲۰ سال قبل از میلاد
معماری چیست؟ فرم مجسم اصیلترین اندیشههای انسانی! شوق او! انسانیت او! ایمان او! دین او! این چیزیست که روزی معماری بود
والتر گروپیوس،
وظیفهٔ معماری برقرار کردن ارتباط حسیاست به وسیلهٔ مصالح خام.
لوکوربوزیه،
معماری بازی احجام است در زیر نور
لوکوربوزیه،
معماری ارادهٔ سالیان است که در زبان فضایی بیان میشود

بابک 52
2012/08/10, 20:34
ارکستر فیلارمونیک والت دیزنی
اثر فرانک گری

http://www.hostpic.org/images/67800px_Walt_Disney_Conc.jpg

بابک 52
2012/08/11, 13:52
معماری ایرانی،در سخن سه نسل از معماران صاحبنظر

- مرحوم استاد محمد کریم پیرنیا
- نادر اردلان
- داراب دیبا
- مرحوم سید هادی میرمیران

سوال:اگر بنا بود از میان آثار ارزشمند تاریخ معماری ایران آثاری را به عنوان معرف تمام عیارهنر معماری ایران برگزینید،کدام آثار را انتخاب می کردید؟


-پیرنیا:در هر کدام از شش شیوه ی تاریخ معماری ایرانی یک شاهکار هست.اما به یاد می آورم که مرحوم مهندس فروغی تعریف می کردکه یک بار در بوزار پاریس مسابقه ای برگزارکردند و از همه پرسیدند که اگر بخواهید خوش تناسب ترین ساختمان جهان را معرفی کنید،چه بنایی را انتخاب می کنید؟که گنبد قابوس برنده شده بود.باید هم میشد،چون حتی کسانی مثل پسران چنگیز هم گفته بودند"این بنا را
خراب نکنید،بگذارید باقی بماند تا معلوم شود ما چه چیزهایی را خراب کردیم." و در واقع این بنا بدون هیچگونه تزئین ،گچبری و ... مظهر تناسب و زیبایی است.
از دیگر شاهکارهای معماری ایرانی نیز می توان به گنبد سلطانیه که البته مجموعه ی کاملی بوده و حالا دیگر نیست اشاره کرد.ساختمان های دوره صفوی مثل کاروانسرای مادر شاه،مدرسه مادر شاه(مدرسه چهار باغ)،بازارچه بلند و همچنین باغ سازی ایرانی نیز در معماری ایرانی متمایز می باشند.


-نادر اردلان:مجموعه ی بازار اصفهان و کاخ- بازار که از میدان کهنه و مسجد جامع سلجوقی متعلق به قرن پنجم شروع می شود تا میدان نقش جهان (قرن دهم) ادامه می یابد و از طریق محورهای دوگانه ی چهارباغ صفوی به پل الله وردیخان وچهار باغ خواجوبه پل زیبای خواجو که نقطه ی اوج این حرکت است و سپس به زاینده رود میرسد.کل این مجموعه ی شهری عالیترین نمونه ی خطی یک نظام مثبت در جهان است که بیش از صد و پنجاه بنا و چهار باغهای مهم را در یک دوره ی بیش از ششصد ساله به یکدیگر پیوند می زند.این مجموعه محل گردهمایی مردم و نمونه ی کاملی است که انواع خدمات مورد نیاز زندگی را به طرزی مبتکرانه و استثنایی و به یادماندنی در خود جامیدهد.


- داراب دیبا: در کل سه اثر زیر را بدون درنظر گرفتن اولویت خاص میتوانم مطرح کنم. ساختمان هشت بهشت (اصفهان) به علت تنظیم ارتفاعات با گشایشهای فضایی برای بوجود آوردن نماهایی از درون به منظره ی اطراف و طبیعت؛نظام هندسی استثنایی ؛عبور از هندسه ی رابط و میانه به مرکزیت که یکی از ویژگی های مهم طراحی معماری ایران است.
- میدان نقش جهان به علت تداوم فضای شهری و عبور از فضای کلان در جهت به وجود آوردن شاخص شهری؛
- باغ فین کاشان به علت نظام هندسی و تداوم بنا با باغ،حظور آب و گیاه در هماهنگی با نظام کلی.
-


سید هادی میرمیران:در میان آثار ارزشمند تاریخ معماری ایران،به نظر من چند اثر در منتهای کمال و زیبایی، مبانی و اصول معماری ایرانی را منعکس می کنند که عبارتند از:تخت جمشید،طاق کسری،گنبد قابوس،مسجد جامع اصفهان،آرامگاه الجایتو،ارگ علیشاه(مسجد جامع تبریز)،مسجد شیخ لطف الله ،سی و سه پل،پل خواجووعمارت هشت بهشت.ولی اگر بخواهیم از میان این آثار تنها یک اثر را برگزینیم،ترجیح میدهم که مسجد امام اصفهان را انتخاب کنم.این اثر براستی تمامی اصول و ارزشهای معماری ایران را در خود دارد و اگرچه از نظر احجام تشکیل دهنده ی آن و ترکیب این احجام کم نظیر است،آنچه در این بنا شگفت آور و به طور قطع بی نظیر است،همانا فضای بدیع و مسحور کننده ی آن و تنوع و ترکیب مافوق تصور این فضاهاست.در مراتب بعدی می توان به سی و سه پل اصفهان و ارگ علیشاه تبریز اشاره کرد.
(برگرفته از مجله ی آبادی،سال پنجم ،شماره ی نوزدهم،زمستان هفتاد و چهار)

ماهور
2012/08/19, 10:23
خانهای به اندازه یک متر مربع + عکس


هر جای دنیا که باشید اگر فکر خرید خانهای در سر دارید، قطعا این فکر مدتها با شما خواهد ماند تا بتوانید پول آن را تهیه کنید، اما شاید راهی هم باشد که بتوان راحتتر صاحب خانه شد!


http://forums.boursy.com/imported/2012/08/871.jpg
یک معمار آلمانی این خانه متحرک را طراحی کرده که اگر چه شاید راه حل کاربردی برای خانهدار شدن نباشد اما شاید حداقل چند ساعتی خوابیدن در آن، رویای خانهدار شدن را از سر بپراند.

بابک 52
2012/08/19, 11:25
آپارتمان های جدید کارور در لس آنجس که شامل 97 واحد در مساحتی حدود 57000 فوت مربع می شود. این اپارتمان ها برای افراد بی خانمان و معلولان جسمی طراحی شده است . طراح این اپارتمان ها Michael Maltzan architects است که برای شرکت skid row housing trust طراحی شده است.با توجه به قرار گیری این مجتمع در کنار اتوبان برای حل مشک صدای زیاد اتوبان معمار از طرح و اجتماع دایروی استفاده کرده است. همچنین با قرارا دادن اتاق های جاتماع در کنار قسمت اتوبان از منظر زیابی اتوبان استفاده کرده است.

(http://ahmadmz.mihanblog.com/)http://forums.boursy.com/imported/2012/08/937.jpg
(http://ahmadmz.mihanblog.com/)http://forums.boursy.com/imported/2012/08/939.jpg (http://ahmadmz.mihanblog.com/)
http://forums.boursy.com/imported/2012/08/941.jpg


http://forums.boursy.com/imported/2012/08/943.jpg

http://forums.boursy.com/imported/2012/08/945.jpg

http://forums.boursy.com/imported/2012/08/947.jpg
http://forums.boursy.com/imported/2012/08/949.jpg

(http://ahmadmz.mihanblog.com/)http://forums.boursy.com/imported/2012/08/952.jpg
http://forums.boursy.com/imported/2012/08/941.jpg
http://forums.boursy.com/imported/2012/08/954.jpg

http://forums.boursy.com/imported/2012/08/943.jpg
http://forums.boursy.com/imported/2012/08/956.jpg
http://forums.boursy.com/imported/2012/08/945.jpg

http://forums.boursy.com/imported/2012/08/947.jpg
http://forums.boursy.com/imported/2012/08/949.jpg

بابک 52
2012/08/20, 09:21
ساختمانهای مشهور جهانی:

1) معماري ديناميک


2) هتل «پوئرتا امریکا»


3) خانه وینچستر (عجیب ترین نقشه خانه دنیا)


4) خانه ذن


5) برجهاي دوقلوي پتروناس

بابک 52
2012/08/20, 09:23
1) معماري ديناميک :

معماري ديناميک :

ساختمانهايي که در حال حرکت هستند و درعين حال شکل خود را براي انطباق با تصورات انساني تغيير مي دهند; اين ساختمانها جهت حرکت خورشيد را تعقيب مي کنند و به سمت جهت وزش باد تغيير جهت مي دهند.

بنابراين همساز شدن با طبيعت باعث مي شود اين بناها انرژي مورد نياز خود را تأمين کنند. اين نوع معماري قابليت چرخش 360 درجه براي ايجاد ديد گسترده اي نسبت به جهان، طبيعت، آينده و زندگي دارد.

بناهاي معماري ديناميک دائماً در حال تعديل و تغيير شکل خود هستند هر طبقه به صورت مجزا در حال چرخش است و درعين حال فرم کلي بنا تغيير مي کند. اين رويکرد جديد، در واقع نوعي رقابت با معماري معاصر ماست که تا به حال تمام اتفاقات آن براساس قانون گرانش زمين بوده است. معماري ديناميک سمبل فلسفه جديدي خواهد بود که سيماي شهرها و ايده زندگي ما را تغيير خواهد داد و بناها داراي بعد چهارمي به نام زمان خواهند شد. بناها شکل هاي صلب نخواهد داشت و شهرها بسيار سريعتر از آنچه که تصور مي کنيم تغيير خواهند کرد.
اين بعد چهارم تحقيقات و تلاشهاي معمار ايتاليايي «ديويد فيشر» بوده است و اين ايده در سطح جهاني و بين سياستمداران و شهرداران مورد توجه بسیار قرار گرفته است. به اين ترتيب نمي توان تصوير خاصي را به سايت و بنا تحميل کرد بلکه هر بنا آزادي خود را دارد.
روشهاي پيشرفته ساخت و توانايي توليد انرژي توسط خود بنا، دو ويژگي شاخص در معماري ديناميک هستند. در اين روش از قطعات و واحدهاي پيش ساخته با استاندارد کيفي بالا استفاده مي شود و داراي تضمين صرفه جويي 20 درصدي در هزينه ها است که تأثير عظيمي در ساخت و ساز جهاني خواهد داشت. اين روش نسبت به روش سنتي و متداول معماري، نياز به نيروي کار کمتري در محل ساخت دارد و سرعت کار را بالاتر برده و هزينه ها را کاهش مي دهد.
در حقيقت سه ويژگي خاص معماري ديناميک: تغییير شکل، روشهاي پيشرفته توليد صنعتي قطعات و خود کفايي بنا در توليد انرژي، مي توانند مزاياي بسياري زيادي در سطح ساخت و ساز جهاني به دنبال داشته باشند. در داخل اين بناها نيز از سيستم هاي کنترل الکتريکي و طراحي داخلي و مبلمان بسيار لوکس استفاده خواهد شد.
تأمين انرژي: برج به مثابه نيروگاه
اين معماري از توربين هاي بادي استفاده مي کند که بصورت افقي بين طبقات قرار گرفته اند و انرژي خود بنا و حتي چند ساختمان مجاور را نيز تأمين ميکنند. يک برج 59 طبقه 58 توربين خواهد داشت و بنا تبديل به يک مرکز توليد انرژي سبز در شهر خواهد شد و به اين ترتيب مکان هاي بهتري را براي آينده بشر تأمين مي شوند.
اولين برج ديناميک در دبي:
اين بنا با فرمي متغير قادر به تأمين نيروي الکتريکي خود خواهد بود و توربين هاي بادي به همراه پانل هاي خورشيدي با استفاده از نيروي باد و نور خورشيد، بدون ايجاد هرگونه آلودگي تمام انرژي مورد نياز را تأمين خواهند کرد که ارزش آن در سال معادل 7 ميليون دلار خواهد بود.
هر توربين مي تواند 3/0 مگاوات برق توليد کند. با توجه به وجود 4 هزار ساعت بادي سالانه در دبي، توربين هاي استفاده شده در بنا مي توانند 1200000 کيلووات ساعت انرژي تولید کنند. با توجه به اينکه مصرف متوسط انرژي هر خانواده 24 هزار کيلووات ساعت تخمين زده مي شود هر توربين مي تواند انرژي 50 خانواده را تأمين کند. اين برج ديناميک 200 آپارتمان خواهد داشت که به اين ترتيب 4 توربين بادي انرژي آنها را تأمين خواهند کرد.

http://forums.boursy.com/imported/2012/08/1037.jpg

نحوه ساخت:
اين بنا اولين ساختمان خواهد بود که به صورت کامل در کارخانه ساخته مي شود. واحدها بصورت مجزا با تمام تأسيسات الکتريکي، مکانيکي، تهويه مطبوع و ... در کارخانه تکميل و ساخته مي شوند و سپس روي هسته مرکزي بتني موجود در سايت نصب مي شوند.
با صرفه جويي در هزينه و زمان اين نحوه ساخت و اتصال پيش ساخته به هسته مرکزي، مقاومت در برابر زلزله را بسيار افزايش مي دهد و تعداد نيروي کار مورد نياز در سايت نسبت به روشهاي متداول از 2000 نفر به 90 نفر کاهش مي يابد و زمان ساخت از 30 ماه به 18 ماه مي رسد.
در واقع در برج گردان، اولين آسمانخراش کارخانه اي، 90 درصد کارها در کاخانه انجام مي شود و روي هسته مرکزي در سايت مونتاژ مي شود و هزينه تمام شده آن 23 درصد کمتر از روشهاي متداول امروزي ساخت و ساز در محل بنا است. و به جاي 2000 نفر 700 نفر در کارخانه در شرايط مطلوب کار مي کنند و 90 نفر هم در سايت کار مونتاژ را انجام مي دهند.

بابک 52
2012/08/20, 09:25
2)هتل «پوئرتا امریکا» :

ساخت هتل «پوئرتا امریکا» پروژه عظیمی بود که با همکاری 19 شرکت سرشناس مهندسی معماری و طراحی داخلی جهان و با صرف هزینه 75 میلیون یورو توسط گروه سیکلن بر پایه آزادی در انتخاب طرح ها و اشکال مختلف صورت گرفت.
تمام طبقات این هتل دارای نقشه ای مشابه بوده و شامل یک لابی مرکزی و دو راهرو در اطراف آن است که به اطاق های هتل منتهی می شوند. با وجود این هر یک از طبقات با استفاده از مواد، رنگها و اشکال متنوع چهره ای متفاوت از مفهوم"هتل" را به نمایش می گذارند.
مدیر این گروه معتقد است این هتل محلی است که در آن مهندسین معماری و طراحان داخلی رویاهای خود را در زمینه طراحی به واقعیت تبدیل کرده و آن را به نمادی برای بزرگداشت اصول معماری، طراحی و آزادی تبدیل کرده اند. به ندرت ممکن است که انتظارات از یک پروژه تجاری تا این حد بالا باشد ولی دلیل این توقع بالا چیزی فراتر از حضور مهندسین معماری سرشناس و میزان سرمایه گذاری کلان در این پروژه بوده است. کلمه آزادی که در ساخت این محل به آن تکیه شده صرفا یک کلمه عامه پسند و تبلیغاتی نبوده است بلکه این هتل نقش عمده ای در بازسازی شهر مادرید پس از خرابی های ناشی از بمب گذاری خطوط راه آهن شهر در سال 2004 ایفا کرده است. انتظار می رفت که پس از سرمایه گذاری های گسترده در موزه های شهر مادرید سال 2004 سالی پربار در صنعت جهانگردی آن باشد. البته شهر مادرید در طول سالیان متمادی همواره در زمینه مهندسی معماری و سطح ارتقاء شهر دنباله رو شهر بارسلون بوده و ظاهرا با اصول پیشرفته طراحی هتل ها که در سایر شهرهای اروپایی باعث احیاء صنعت جهانگردی شده آشنایی کافی نداشته است و متاسفانه درست در زمانی که شهر مادرید در پی رفع این نقیصه برآمده بود بمب گذاری در خطوط راه آهن شهر موجب یک شوک روحی برای اهالی آن شد. بنابراین هتل «پوئرتا امریکا» تنها محلی برای ارضاء جاه طلبی های طراحان و سازندگان آن و یا ساختمانی حیرت انگیز برای اهالی شهر نیست بلکه نمادی زیبا از تولد دوباره یک شهر است.
گروه «سیلکن» هتل پوئرتا امریکا را اولین هتل چندملیتی اسپانیا می داند که طراحانی از امریکا، آسیا، استرالیا و سراسر اروپا را گردهم آورده است. این هتل معرف شخصیت های بزرگ در طراحی مدرن است و با به خدمت گرفتن طراحان مختلف جهت ساخت هر یک از طبقات دوازده گانه در حقیقت مجموعه ای از سبکهای متنوع را در خود گنجانده است. گروه «سیلکن» به دنبال ایجاد هماهنگی در طراحی طبقات مختلف هتل نبود و حتی از طراحان خواسته بود که از ارتباط با یکدیگر در این زمینه خودداری کنند. صرف نظر از نحوه برخورد با غرور طراحانی چنین سرشناس که همواره یکی از مشکل ترین اصول در مدیریت یک پروژه است ایجاد ساختمانی با این همه طرح های مختلف کار چندان آسانی نبوده است. «ژان نوول»، طراح نمای ساختمان، سعی برآن داشت که در طرح خود اصول آزادی و چندملیتی را به نمایش درآورد. این نما شامل بلوکهای رنگی متفاوتی است که به سمت بالا با رنگهای نارنجی و زرد و به سمت پایین با رنگهای آجری غلیظ و بنفش ساخته شده اند. بخش های مختلف نمای ساختمان با گزیده هایی از شعر«آزادی» اثر«پل الوار» پوشانده شده که به زبانهای مختلف از جمله فرانسوی، انگلیسی، چینی و عربی(یادآور خطاطی اسلامی) نوشته شده اند. نمایش آزادی و دموکراسی و حضور همه جانبه فرهنگ های مختلف نیز در طراحی این نما مدنظر بوده است.
فضای درونی هتل بسیار پیچیده و درهم است ولی این مشکل با حضور یک طراح داخلی یعنی «جان پاوسان» تا حدی برطرف شده زیرا او با طراحی ساده خود در بخشهای عمومی هتل تنوع طرحها در طبقات مختلف را تا حدی تعدیل کرده است. بعضی از منتقدان این پروژه براین باورند که تعدادی از طراحان سرشناس تر این هتل صرفا درپی اعمال سبک طراحی مخصوص خود در قالب ساختار یک هتل بوده اند. البته ممکن است که به دلیل کثرت سبکهای مختلف طراحی تمامی بخش های هتل مورد پسند همگان نباشد ولی به همین دلیل یافتن نقاط دیدنی و جذاب فراوان در آن نیز کاری چندان دشوار نیست به خصوص با توجه به اینکه تعدادی از طراحان کمتر شناخته شده در این پروژه خلاقیت های طراحی خود را در جمع بزرگان این رشته به نمایش گذاشته اند.
«اوا کاسترو» و «هولگر کهن»از استودیو طراحی «پلاسما» در شهر لندن اصول طراحی را در این محل زیرپا گذاشته اند و با ایجاد یک راهرو در طبقه چهارم هتل که دیوار آن از بخشهای شکسته و زاویه دار با پوشش فولادی ساخته شده ساختار خطی و مستقیم رایج در ساخت هتل ها را نادیده گرفته اند. سطوح فولادی دیوار نور تابیده شده به آن را که در طول مسیر راهرو رنگهای متنوعی به خود می گیرد منعکس کرده و بخش هایی متمایز به وجود می آورند که تا درون اطاق ها ادامه می یابند. کف پوش راهرو نیز از قسمتهای متنوعی با رنگها و معانی خاص تشکیل شده است. در طبقه هشتم هتل که توسط «کاترین فیندلی» طراحی شده طراح و متخصص نورپرداز انگلیسی یعنی «جیسن برگز» نیز شیوه دیگری از ایجاد هویت در فضای درونی هتل را بکار گرفته است، بدین صورت که برروی دیوارهای راهرو حسگرهایی نصب شده اند که حرکت میهمانان هتل را در راهرو زیرنظر می گیرند. تصاویر گرفته شده توسط این حسگرها سپس "رقصی از سایه ها" ایجاد می کند که در طول ساعات روز ادامه می یابد و در حقیقت میهمانان هتل را به صورت بخشی از طراحی هتل در می آورد.
بعضی از طراحان قدیمی تر این پروژه هم سعی خود را در این کار دوچندان کرده اند. به خصوص «ران اراد» که اطاق های طراحی شده او در طبقه هفتم شامل یک بخش مرکزی زیبا و روان است که حمام و دستشویی اطاق را استتار کرده و در نتیجه نیاز به پارتیشن های درونی را برطرف کرده اند. بخش های مربوط به سایر طراحان نیز برای اکثر میهمانان هتل شگفت آور و جذاب اند چون بعید است که آنها تاکنون طرح های متعلق به اشخاصی از قبیل «فوستر» و «پاوسون» را در قالب یک فضای داخلی دیده باشند.
همچنین در این راستا می توان به «زاها حدید» که به خطوط روان علاقمند است،«دیوید چیپرفیلد» ترکیبی زیبا از نور و رنگ بوجود آورده، «ویکتوریو» و « لوکینو» محیط گرم و صمیمی برای اتاقها محیا کرده اند،«مارک نیوسان» موادی براق و پرنور در اتاق ها بکار برده.
«ریچارد گلاکمن» با استفاده از مواد سبک فضاهایی شفاف و قابل رویت در اطاق ایجاد کرده، طرح «آراتا ایسوزاکی» گوشه هایی از سنن ژاپنی را دربر می گیرد، «خاویر ماریسکال» و«فرناندو سالاس»عناصری از طراحی گرافیک رنگی را بکار گرفته اند و سرانجام «ژان نوول» که همچنین طراحی فضاهای عمومی طبقه دوازدهم هتل را به همراه مناظر زیبایی از شهر برعهده داشت پیوندی از هنر طراحی معماری و هنر عکاسی را در محل ایجاد کرده است.
البته ممکن است که بتوان از هتل پوئرتا امریکا به خاطر کثرت طرح ها و سبکهای مختلف در آن خرده گرفت و آن را صرفا یک ترفند بازاریابی تلقی کرد ولی این هتل صرف نظر از همه جاذبه های فلسفی خود به عنوان نمادی از آزادی تفکر و احترام به اصول دمکراتیک و جهانی به کار خود ادامه داده و خلاقیت های طراحی بسیاری را در معرض دید همگان قرار داده است.
البته ممکن است که بتوان از هتل پوئرتا امریکا به خاطر کثرت طرح ها و سبکهای مختلف در آن خرده گرفت و آن را صرفا یک ترفند بازاریابی تلقی کرد ولی این هتل صرف نظر از همه جاذبه های فلسفی خود به عنوان نمادی از آزادی تفکر و احترام به اصول دمکراتیک و جهانی به کار خود ادامه داده و خلاقیت های طراحی بسیاری را در معرض دید همگان قرار داده است.
اطاق های طراحی شده توسط « زاها حدید» به اطاق های یک فیلم علمی- تخیلی شباهت دارند یعنی فضایی پوشیده از رنگ سفید، خطوط مواج و پرپیچ و خم که در آن بخش هایی از مبلمان اطاق به یک قطعه اکریلیک lg hi-macs پیوسته اند.
طراحی فضاهای عمومی و سالنهای کنفرانس در طبقه همکف هتل توسط «جان پاوسون» صورت گرفته که با بکارگیری تعداد کمی مواد، محیطی چشمگیر فراهم کرده و با استفاده از چوب در آن باعث زیبایی بیشتر و بزرگتر جلوه دادن آن شده است.

بابک 52
2012/08/20, 09:27
خانه وینچستر (عجیب ترین نقشه خانه دنیا) :

داستان < وینچستر هاوس> با یک نفرین شروع شد. این خانه که با راهنمایی ارواح بنا شد دارای عجیبترین نقشه خانه در دنیاست! < ویلیام ورت وینچستر> پسر < اولیور وینچستر> صاحب معروف کارخانه اسلحهسازی و وارث ثروت و شهرت او بود. تفنگ وینچستر که به < تفنگ هنری> معروف است انقلابی در طراحی اسلحه به وجود آورد.
در زمان جنگهای داخلی آمریکا شرکت اسلحهسازی وینچستر به ثروتی دست نیافتنی رسید و با قراردادهایی که با دولت میبست، روز به روز متحولتر میشد و
همین موضوع، آغاز داستانی شد که به نفرین خانوادگی آنها مشهور و در نهایت منجر به ساخت عمارت عجیب و غریب وینچستر شد که هنوز هم مرکز توجه بسیاری از مردم و پژوهشگران ماوراءالطبیعه است.

در سپتامبر سال 1862 در زمان اوج جنگهای ایالتی آمریکا، خانواده وینچستر در < نیوهیون> واقع در ایالت < کانکتیکات> میزبان جشن ازدواج < ویلیام ورت وینچستر> و < سارا پاردی> عروس ریزنقش، جذاب و گیرای خانواده وینچستر بودند که چند سال بعد خانه معروف وینچستر را بنا نهاد ولی دلیل ساخت آن خانه بزرگ، پرستیژ خانوادگی سارا نبود بلکه او دلایلی کاملا متفاوت و خرافی برای آن داشت و همین دلایل باعث شدند خانه وینچستر صاحب چنین معماری غیرعادی شده و به خانه ارواح مشهور شود.

آغاز نفرین
در ماه جولای سال 1866 اولین فرزند خانم و آقای وینچستر بهدنیا آمد. این نوزاد، دختری به نام < آنی> بود ولی این نعمت
و رحمتالهی خیلی زود تبدیل به یک تراژدی شد زیرا آنی به بیماری نادری مبتلا شد و از دنیا رفت. از نظر سارا این آغاز نفرینی بود که دامن خانواده او را گرفت. او که در اندوه از دستدادن دخترش تا مرز دیوانگی پیش رفته بود از مردم میگریخت و در تنهایی و عزلت با غم، دست و پنجه نرم میکرد. خانواده وینچستر دیگر هرگز بچهدار نشدند. مدتی بعد سارا به ناگاه تصمیم گرفت به خانه برگردد و درکنار همسرش یک زندگی عادی را آغاز کند اما مصیبت دیگری به وقوع پیوست. ویلیام مبتلا به سل شد و در ماه مارس 1881 از دنیا رفت. سارا که بیوه شده بود، وارث بیست میلیون دلار ثروت (که در آن زمان ثروتی افسانهای بود) و نیمی از کارخانه اسلحهسازی شد ولی این پولها نمیتوانست ذرهای از غم و اندوه سارا را که سوگوار از دست دادن دو نفر از عزیزترین کسانش بود، بکاهد. یکی از دوستانش که پریشانحالی شدید او را دید به او توصیه کرد پیش یک < مدیوم> برود. آن زمان در آمریکا اعتقاد به عالم ارواح و احضار روح بسیار متدوال بود و عجیب به نظر نمیرسید شخصی که در وضعیت روحی سارا قرار داشت به این راهحل روی آورد. ملاقات سارا با مدیوم، این تفکر او که نفرین، دامنگیر خانواده منچستر شده است را تشدید کرد و زندگی او را تا آخر عمر تغییر داد.

مـدیـوم
او با مدیومی آشنا شد که قبول کرد برای این بیوه ثروتمند احضار روح کند. او در اتاقی تاریک و دودآلود به حالت خلسه فرو رفت و گفت روح شوهر سارا را به اتاق آورده است و میگوید علت بهوجود آمدن این نفرین را میداند. مدیوم از زبان < ویلیام وینچستر> گفت، نفرینی که در خانواده وینچستر میباشد به خاطر اسلحههایی است که آنها ساختهاند و جان هزاران انسان بیگناه را گرفتهاند. مدیوم گفت: ارواح آن مردگان، خانواده وینچستر را رها نمیکنند و با گرفتن جان ویلیام و دخترشان < آنی> میخواستند از آنها انتقام بگیرند.
ولی چه چیزی این نفرین را از بین میبرد؟ مدیوم از قول روح به سارا گفت که باید خانهشان در < نیوهیون> را بفروشد و به سمت غروب خورشید برود. در آن هنگام روح ویلیام او را راهنمایی خواهد کرد و خانهای جدید برای او و ارواحی که زندگی او را تسخیر کردهاند، پیدا خواهد کرد. مدیوم به او گفت: < وقتی بالاخره خانه مورد نظر ویلیام را یافتی، باید بلافاصله آن را بخری و تا آخر عمر و بیوقفه آن را بسازی. اگر به ساختن ادامه بدهی زنده میمانی و اگر آن را متوقف کنی خواهی مرد.> سارا در اولین فرصت خانه خود در < نیوهیون> را فروخت و رو به سوی غرب سفری را آغاز کرد تا بالاخره به مقصد رسید. آنجا دره < سانتا کلارا> نام داشت که هماکنون در جنوب < سانفرانسیسکو> قرار دارد. او در آنجا یک خانه 17 اتاقه پیدا کرد که متعلق به یک پزشک بود. سارا آن خانه را که در زمینی وسیع قرار داشت خرید و با مشورتهای مکرر با مدیوم، تا آخر عمرش آن را ساخت. سارا ساخت این خانه را از سال ۱۸۸۴آغاز کرد.این بنا هماکنون یکی از عجیبترین و به گفته خیلیها معروفترین خانههای ارواح دنیاست.

خانه جدید وینچستر
میگویند خانه جدید وینچستر دارای یک اتاق احضار روح است که سارا به طور منظم در آن با ارواح خود برای طرحریزی و ساخت خانه مشورت میکرد. مشهور است که عجایب بیشمار این خانه به منظور دفع ارواح خبیثه میباشد که نفرین آنها گریبان خانواده وینچستر را گرفته بود. سارا چندین پیمانکار را گمارد و آنها شب و روز کار میکردند. سارا نقشه ناپختهای را که خود با دست میکشید به آنها میداد و آنها موظف بودند که تمام قسمتهای عجیب و غریب نقشه را در ساختمان پیاده کرده و اصلا ایرادی بر غیر منطقی بودن آن نگیرند. بارها اتفاق افتاد که کارگران، اتاقهایی را میساختند و بعد از تکمیل شدن به دستور سارا آنها را خراب و به شکل جدیدی بازسازی میکردند. آنها آنقدر ساختند و ساختند که عمارت جدید وینچستر، ساختمانی هفت طبقه شد که در راهروهای پیچ در پیچ آن چهل اتاق خواب، سیزده حمام، پنچ یا شش آشپزخانه و دو سالن جشن دیده میشد. در زیر، بعضی از خصوصیات عجیب و غریب این خانه را میخوانید:

عجایب خانه وینچستر
- سارا وسواسی عجیب بر روی عدد 13 داشت و این عدد در < وینچستر هاوس> عددی مشخص و تکراری میباشد.
- چهل پلکان که خیلی از آنها به هیچ جایی نمیرسد و به سقف ختم میشود.
- برخی از این پلکانها 13 پله دارند.
- یکی از اتاقها پنجرهای دارد که در کف آن باز میشود.
- دو تا از انبارها رو به دیوار باز میشوند و هیچ فضایی درون آنها نیست.
- یک در، بالای دیوار یکی از آشپزخانهها باز میشود و ارتفاع ظرفشویی آن هشت فوت است.
- یکی دیگر از درهای خانه در ارتفاع 14 فوتی برفراز باغ گشوده میشود.
- در این خانه 47 شومینه دیده میشود که دودکش چهار تا از آنها به پشت بام نمیرسد و به دیوار ختم میشود. (احتمالا سارا معتقد بوده که ارواح از این شومینهها و دودکشهای آنها به داخل و خارج خانه راه مییابند).
- بسیاری از حمامها در شیشهای دارند.
- اغلب پنجرهها از 13 شیشه چهارگوش ساخته شدهاند. بسیاری از اتاقها 13 گوشه دارند و برخی از آنها دارای 13 پنجره هستند.
< وینچستر هاوس> در زمینلرزه بزرگ سال 1906 در سانفرانسیسکو خسارتهایی دید و بعضی از قسمتهای سقف آن فرو ریخت ولی بلافاصله تعمیر و بازسازی و بر وسعت آن نیز افزوده شد به طوری که آن عمارت هماکنون 160 اتاق دارد. این عدد تنها تعداد تخمینی اتاقهاست زیرا این خانه آنقدر پیچ در پیچ و عجیب است که نمیتوان اتاقهای آن را به طور دقیق شمرد. ساخت وینچستر هاوس سرانجام در سال 1922 و در زمان مرگ سارا در سن 82 سالگی متوقف شد. آیا آنجا در واقع یک < خانه ارواح> است؟ شاید این تنها داستان افسانهای است که بر سر زبانها افتاده ولی تاکنون چندین نفر گزارش دادهاند که چیزهای عجیب و غیرقابل توضیحی را در وینچستر هاوس دیدهاند. روح شناسان بسیاری تاکنون اطمینان دادهاند که ارواح زیادی در این خانه در رفت و آمد هستند. افرادی نیز گفتهاند که بارها ردپاهایی عجیب را کف اتاق دیدهاند، نقاط سردی را در جاهای مختلف خانه حس میکنند، درها خود به خود باز و بسته میشوند و دستگیرهها به خودی خود میچرخند. چندین عکس وجود دارد که گویهای نورانی و غبارهای سپیدی را در این خانه نشان میدهد و افرادی نیز ادعا میکنند که صدای ارواح این خانه را ضبط کردهاند! این خانه هم اکنون محلی برای بازدید گردشگران است و سالانه تعداد زیادی توریست از سراسر دنیا از این خانه دیدن میکنند.


http://forums.boursy.com/imported/2012/08/1039.jpg

بابک 52
2012/08/20, 09:29
خانه ذن :


نجمن معماری بوستون جایزه بهترین اثر را در سال ۲۰۰۳ بدان اختصاص داد.

Tom Wedell و Nancy Skolos پیشگامان هنر مدرن قرن ۲۱ و همچنین کاوشگرانی بعنوان دیدی نو در طراحی و گرافیک هستند.این زوج ,افرینندگانی از فضایی نو با صفحات نیمه شفاف و فراتاب با نام Kalwall هستند,این صفحات فراتاب رگباری از روشنی و روشنائی را از میان ۴۰۰۰ پا مربع به ارمغان می اورد.هنرمند و طراح داخلی Tom Wedell ساکن منطقه به همراه معماران Mark Hutker و Jon McKee,از AIA خالقینه فضائی معمارانه و همچنین مدرن برای طرفداران تفکر,عبادت,ریاضت ,همانا انجمن ذن در فضائی متبلور خواهند بود.
امروزه خانه و فضای استودیوها بوسیله طبیعت و نور حتی در ابری ترین روزها گداخته و متبلور می باشند.اکنون انها در کنار این نورهای فراتاب کار و زندگی می کنند و تصور زندگی بدون انها را نمی توانند داشته باشند.طبیعت کارشان تصاویر و نگاره های گرافیکی میباشد و برایشان محدودیت نور در فضا چالشی بس عمیق خواهد بود.
در داخل,دیوار های داخلی Kalwall, هاله ای از ضیافت نور را در کتابخانه,استودیو,راهرو و یکی از دو اتاق صرف ناهار را ترتیب میدهند و پذیرای شما در فضایی بس صمیمی خواهند بود.

دیوار های داخلی Kalwall گویای صریح و مفهوم باز حیات در جزء جزء اتاق ها ,اشپزخانه و دیگر فضا های خانه هستند.
ترکیب صفحات فرا تاب با پنجره ها,چشم اندازی ازاد ,تمرکز و توجه و ترکیبی از روی دقت را پدید خواهد اورد و گویای چشم اندازی از زمین و اسمان در کنار یکدیگر خواهد داد.
Tom Wedell میگوید درخشندگی متعادل مسرت بخش فضای زندگی و همچنین گویای نظمی شاعرانه خواهد بود.
اثر درخشندگی صفحات ,بعدی دیگر را به معماری و فضای خانه ذن اضافه می نماید و گویای انرژی و شادی فرا روی حضور رنگها خواهد بود .اثر این صفحات گویای زندگی و حیاتی دوام یافته را میباشد بطوریکه که گردش روزها کنترل کننده نور ورودی خورشید در یک فضا پس از دیگری در یک توالی یکسان میباشد.

بابک 52
2012/08/20, 09:30
برجهاي دوقلوي پتروناس :

تا سال ۱۹۸۸ بلندترین ساختمان ها و آسمان خراش های جهان همیشه در ایالات متحده آمریکا قرار داشتند ولی در ۱۲ آوریل این سال، برج های دوقلوی ۴۵۲ متری پتروناس واقع در کوآلالامپور پایتخت مالزی با گذر از برج سیرز در شیکاگو تبدیل به بلندترین ساختمان جهان در قرن بیستم شد.


http://forums.boursy.com/imported/2012/08/1040.jpg


تعیین ارتفاع این برج کشمکش و مجادله های فراوانی را به همراه داشت زیرا بالاترین طبقه مسکونی در برج سیرز، ۶۰ متر از آخرین طبقه مسکونی برج پتروناس بلندتر بود و بلندتر بودن این برج به مناره و آنتن های آن مربوط می شد (مناره ها هیچ طبقه مسکونی را در برنمی گرفتند) ولی سرانجام ارتفاع این برج ها تایید شد و به ثبت رسید.
برج های پتروناس طی سال های ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۸ در ۸۸ طبقه تحت نظارت یک معمار آرژانتینی به نام «سزار پلی» در زمینی که سابق بر این پیست اتومبیلرانی بود، طراحی و ساخته شد. این برج ها ترکیبی بی همتا و بی نظیر از جنبه های مذهبی و اقتصادی است. برج های ۶/۱ میلیارد دلاری پتروناس مشتمل بر یک فروشگاه بزرگ ۲۴هزار متری همراه با امکانات تفریحی مختلف، پارکینگی با گنجایش بیش از ۴۵۰۰ اتومبیل، موزه نفت، خانه ارکستر فیلارمونیک مالزی، یک مسجد و ساکن کنفرانس چند رسانه ای است که شکوه و عظمت آن را بیش از پیش نمایان می سازد.
هر طبقه این برج ها دارای طرح ستاره هشت گوشه است که این طرح برگرفته از هنر و سنت اسلامی مالزی است. در یک اقدام بی سابقه برای ساخت این برج ها از دو شرکت ساختمانی مختلف دعوت به کار شد و این شرکت ها برای ساخت برج ها با یکدیگر به رقابت پرداختند و سرانجام سازندگان برج دوم که شرکتی از کره جنوبی بود برنده شدند. به دلیل فقدان فولاد در کشور مالزی و هزینه بالای واردات آن سعی شد در ساخت این برج ها از بتون آرمه بیشتری استفاده شود.
نمای ظاهری ساختمان ترکیبی از فولاد و شیشه است و طراحی آن با دربرداشتن مضامین و درون مایه های هنر اسلامی بازتاب و انعکاسی از حضور دین اسلام در کشور مالزی است. شالوده و پی ۱۲۰ متری این برج ها با استفاده وسیع از بتون آرمه باعث قرارگرفتن آنها روی عمیق ترین پی ساخت های جهان شده است و به همین دلیل هم در برابر تکان های زلزله بسیار مقاوم است، هرچند وزن سنگین تری نسبت به سایر ساختمان ها دارد.
شرکت پتروناس و شماری از شرکت های وابسته در برج اول سکونت دارند. شرکت هایی از قبیل بوئینگ، IBM، بلومبرگ، مایکروسافت، مکنزی، الجزیره انگلستان و... در برج دوم حضوری فعال و چشمگیر دارند. از دیگر نقاط برجسته و جالب این برج ها می توان به یک پل معلق اشاره کرد که توسط شرکت مهندسی کوک دانگ بین طبقات چهل و یکم و چهل و دوم برج ها ساخته شده است.
این پل در ارتفاع ۱۷۰ متری از سطح زمین و به طول ۵۸متر ساخته شده است. بازدیدکنندگان این برج ها می توانند برای رفتن به طبقات بالاتر در این منطقه آسانسور را عوض کنند. عبور از این پل برای تمام بازدیدکنندگان تا سقف ۱۴۰۰ نفر آزاد است و در بیشتر موارد این تعداد تا قبل ازظهر از پل عبور کرده و از نمای زیبای شهر دیدن می کنند.
این پل فقط در روزهای دوشنبه بسته است. این پل هوایی علاوه بر داشتن حالت تفریحی به عنوان ابزاری امنیتی هم به شمار می رود و مردم می توانند در مواقع آتش سوزی و یا سایر موارد اورژانسی در یک برج با عبور از پل مربوطه خود را به برج دیگر برسانند. هرچند اتفاقی که در سپتامبر ۲۰۰۱ افتاد نشان داد این پل در مواقعی که هر دو برج در معرض خطر هستند و باید به طور همزمان تخلیه شوند هیچ کارآیی نخواهد داشت و ظرفیت پلکان های معمولی و اضطراری نیز در زمان وقوع چنین حادثه ای کافی نیستند. در این سال شایعه حضور یک بمب در یکی از برج ها منجر به تجدیدنظر و بحث جدی در مورد امنیت این برج ها شد.
در سال ۲۰۰۵ سیستم آسانسورها در این دو برج دچار تغییر و تحول شد. البته این پل از ابتدا در طرح اصلی وجود نداشت. وقتی طی ساخت یکی از این برج ها یک تغییر و انحراف بسیار کوچک رخ داد، تنها راه حل ممکن برای این مسئله ساخت این پل هوایی عظیم بود که توسط یک شرکت کره ای ساخته شد. آسانسورهای این برج ها دارای سیستم بسیار پیشرفته ای هستند.
قسمت اصلی آسانسورها در مرکز هر برج قرار گرفته است. تمامی آسانسورها دو طبقه هستند. آسانسور پایینی افراد را به طبقات فرد و آسانسورهای بالایی افراد را به طبقات زوج هدایت می کند. برای رفتن به طبقات فرد از طبقه اول افراد باید از پله برقی های تعیین شده ای استفاده کنند تا به طبقه بالایی آسانسورهای دو طبقه برسند.
برای حمل و نقل آسان تر و خالی از اشکال مردم در این برج های ۸۸ طبقه از سه گونه آسانسور مختلف استفاده شده که موارد ایمنی در آن به خوبی رعایت شده است. به این ترتیب اگر یکی از آسانسورها در بین طبقات دچار مشکل شود، می توان از آسانسورهای همجوار استفاده کرد و مردم به آسانسور مجاور منتقل شوند. از دیگر نکات قابل توجه در مورد این برج ها می توان به استفاده از ۳۶۹۱۰ تن فولاد در ساخت آنها اشاره کرد. این رقم وقتی عجیب تر به نظر می رسد که بدانید میزان آن بیش از وزن ۳ هزار فیل است.
این برج ها دارای ۳۲ هزار پنجره هستند و مدت زمان مورد نیاز برای تمیز کردن شیشه های این برج یک ماه کامل است. با وجود تمام بلندی و بزرگی این برج ها رفتن از پارکینگ به بالاترین نقطه هر برج فقط نود ثانیه طول می کشد.

Merita
2012/08/20, 09:55
ساختمانی با نمای چند وجهی

http://forums.boursy.com/imported/2012/08/1043.jpg


برج بالتیک دارای 12 هزار متر مربع فضای اداری به همراه یک رستوران 750 متری پانوراما است. و برای این که خیابان های اطراف به همین خلوتی که در طرح های پیشنهادی می بینید باقی بماند، از همین حالا 1350 متر مربع فضای پارکینگ در 3 طبقه برای این ساختمان در نظر گرفته شده است.
http://forums.boursy.com/imported/2012/08/1045.jpg
همان طور که در عکس ها هم دیده می شود، یکی از خصوصیات جالب این برج این نکته است که بیننده از هر زاویه ای، با یک حجم جدید از ساختمان روبه رو می شود. در مقابل هم نمای شیشه ای جنوبی با حالت آبشارگونه، یا پله ای با پنجره هایی از سقف تا کف برای هر طبقه، نمایی از منطقه و شهر را برای ساکنان ساختمان به نمایش می گذارد.
http://forums.boursy.com/imported/2012/08/1046.jpg

Merita
2012/08/20, 09:57
برج پارک رویال


http://freeclup.com/img/image_download/freeclup-1344913444.jpgدر قلب سنگاپور قرار است امسال آسمان خراشی به بهره برداری برسد که کاربری آن دفتر اداری ، توریستی، و مسافرتی می باشد . در این ساختمان باغهای عمودی و آبشاری در طبقه اول ساخته می شوند. در پارک رویال تاور مهندسین دفتر معماری WOHA قصد دارند آینده آسمانخراشها را تغییر بدهند و این ساختمانها را از حالت عمودی و خطی خارج کنند .
http://freeclup.com/img/image_download/freeclup-1344913489.jpgبه گفته این گروه معماری : معماری امروزی باید از حالت خشک و بی روح سطوح صاف خارج شود و به معماری طبیعت نزدیک شود . در آینده برج ها باید دارای آبشار ، محوطه سبز، گیاهان بالا رو باشند .برج پارک رویال دارای 15000 متر زیر بنا می باشد و در مرکز شهر Hong Lim ساخته شده است و این ساختمان ثابت می کند که معماری سبز در برجهای می توانند دارای کاربری چند جانبه باشند بدون آنکه تاثیر منفی در کاربری بنا داشته باشد . دیوار های سبز و برجهای سبز و سایه درختان یکی از اساسی ترین نیازهای یک محیط پاک و خالی از هر گونه آلودگی می باشد .
استاندارد های بنا :
برج پارک رویال طراحی شده برای استفاده از رعد و برق و تهویه طبیعی در سراسر ساختمان برای کمک به کاهش اثرات زیست محیطی است. دیگر ویژگی های سبز عبارتند از: سیستم برداشت آب باران و سنسور اتوماتیک برای تنظیم و استفاده از انرژی آب. پانلهای فتوولتائیک که بر روی سقف قرار داده می شوند و فراهم آوردن انرژی برای روشنایی نمای برج.
http://freeclup.com/img/image_download/freeclup-1344913525.jpgطرح بلند پروازانه پروژه ساختمان سنگاپور (نمره سبز پلاتین، بالاترین گواهینامه زیست محیطی ) دریافت کرده است و انتظار می رود که هزینه ساخت آن 350 میلیون دلار SGD باشد و در سال جاری به اتمام برسد.

Merita
2012/08/20, 10:00
ساختمان اداری GCF یک مدل پروژه اکولوژیک

جمهوری فدرال آلمان گروه معماری لاوا (LAVA) را به عنوان طراح این پروژه برای پیشنهادشان برای میزبانی دبیرخانه GCF در شهر بن آلمان انتخاب نموده است .

با طراحی بسیار زیبا با اشکال منحنی، تابش نور طبیعی، فضای سبز روی پشت بام و تراس بزرگی به عنوان رستوران، این سازه سه ترازی مطابق با آخرین استانداردهای پایداری و اکولوژی ساختمان و انرژی ساخته می شود.
http://freeclup.com/img/image_download/freeclup-1342010707.jpg
طرح LAVA برای ساختمان اداری GCF یک مدل پروژه اکولوژیک است و شعارش: «سبز سیاه كنونی است.» این تصور حمایت بین المللی از آب و هوا در طراحی ساختمان ها نیز با راه حل های مبتکرانه ای که چندین مورد از آن در زیر آورده شده، به چشم خواهد خورد؛
http://freeclup.com/img/image_download/freeclup-1342010712b.jpg

نماها با توجه به جهت¬گیری ساختمان¬ها تعیین می شوند.

سطوح، عوامل مختلف تولید انرژی احیاء کننده را ایجاد می کنند.

قدرت زایش نوری (فتوولتائیك) و راکتورها، اجرای آخرین تکنولوژی ها در بنا را نشان می دهند.

ساختمان به ساختگاه خود واكنش نشان داده و قابلیت های طبیعی خود را بیشینه می كند.http://freeclup.com/img/image_download/freeclup-1342010713bb.jpg

مدیر لاوا اظهار داشت: «این افتخار از سوی دولت آلمان نصیب ما شد تا پشتیبان پیشنهادشان برای ساختمان GCF شویم و ما هم با یک طرح هنری که بازتاب ارزشهای اصلی باشد، پیش رفتیم.»

یکی دیگر از مدیران افزود: «تلاش لاوا با استفاده از امکانات تحقیقاتی و کارشناسانه پیشرفته در شركت معروف و جهانی فرانهوفرIAO برای ایجاد سیستم ها، مواد و مصالح و پوسته ها برای عوامل خارجی نظیر فشار هوا، دما، رطوبت، تابش خورشید و آلودگی بوده است.»

«زمانی که در سال 2009 برنده رقابت بین المللی برای طراحی مرکز اولین شهر سازگار با محیط زیست در جهان شدیم ، تأكید پروژه های ما بر روی ترکیب گردش کار دیجیتال، اصول طبیعت و آخرین فن آوری های ساخت دیجیتال با هدف دریافت معماری بیشتر با انرژی، هزینه ، زمان و مصالح کمتر بود. ساختمان اداری GCF با زیربنای 13000 مترمربع، شرایط کاری ایده آل برای تقریباً 300 کارمند را دارا است.»http://freeclup.com/img/image_download2/freeclup-book%20%281%29.jpg
از جمله مواردی که این ساختمان اداری به عنوان شرایط کاری مطلوب دارد می توان به فناوری مدرن اداری، بخش های تدارکاتی با امنیت بالا و اتاق پذیرش مراجعه کنندگان، اتاق کنفرانس، رستوران/کافه تریا و پارکینگ زیرزمینی اشاره كرد.

پل های ارتباطی این بنای اداری نیز بسیار خوب است؛ مثلاً می توان پیاده به چندین وزارتخانه نظیر وزات فدرال محیط زیست، حفاظت از طبیعت و ایمنی هسته ای و همچنین وزارت فدرال همکاری و توسعه اقتصادی رفت و آمد داشت.

Merita
2012/08/20, 10:01
ضوابط شهرداری در طراحی معماری

قرارگیری یک پارکینگ حداقل دهانه ۲٫۵ متر
قرارگیری دو پارکینگ کنار هم حداقل دهانه ۴٫۵ متر
قرارگیری سه پارکینگ کنار هم حداقل دهانه ۷ متر
طول مورد نیاز جهت پارکینگ ۵ متر
حداقل فضای یک پارکینگ ۲٫۵*۵ متر
شعاع گردش یا طول مورد نظر جهت مانور ۵ متر
حداقل عرض در ورودی پارکینگ ۳ متر
عرض رمپ یکطرفه ۳ متر و دوطرفه ۶ متر
عرض رمپ قوسی یکطرفه ۳٫۶۵ متر و دوطرفه ۷ متر
شعاع داخلی مسیر گردش در کلیه پارکینگ ها ۴٫۵۷ متر است .
شیب رمپ پارکینگ ۱۵ درصد
هر واحد بالای ۱۰۰ متر در طبقه اول و دوم به یک پارکینگ نیاز دارد .
واحد مسکونی کوچکتر از ۱۵۰ متر یک پارکینگ -۱۵۰ تا ۲۰۰ متر ۱٫۵ پارکینگ – بیش از ۲۰۰ متر دو پارکینگ
همچنین درصورتی که تعداد واحد فرد باشد یک واحد از پارکینگ معاف است .
حداکثر ارتفاع مفید واحد مسکونی ۲٫۹۰ متر
حداکثر ارتفاع پارکینگ ۲٫۲۰ متر
حداکثر ارتفاع مفید پیلوت ۲٫۴۰ متر
حداکثر ارتفاع زیرزمین ۲٫۲۰ متر
حداکثر ارتفاع مفید واحد تجاری ۴٫۵۰ متر
حداقل ارتفاع مفید ورودی پارکینگ ۱٫۸۰ متر
ارتفاع مفید خرپشته ۲٫۲۰ متر
ارتفاع نورگیری در زیرزمین حداکثر ۹۰ سانتی متر
حداقل سطح پنجره نباید از یک پنجم سطح فضا کمتر باشد .
حداقل عرض حیات خلوت اگر سرتاسری باشد ۲ متر و اگر سرتاسری نباشد ۳ متر
احداث پیش آمدگی یا بالکن در گذر ۱۲ تا ۲۰ متر ۸۰ سانتی متر و در گذر بالای ۲۰ متر ۱۲۰ سانتی متر مجاز است.ارتفای این پیش آمدگی از زیر آن تا روی خیابان ۳٫۵۰ متر
حداقل عرض آشپزخانه و اتاق خواب ۲٫۵۰ متر – نشیمن ۳٫۰۰ متر – پاگرد ۱٫۲۰ متر
نورگیری آشپزخانه و پذیرایی از یک پنجره به شرطی مجاز می باشد که طول نورگیری کمتر از ۸ متر باشد .
ابعاد نورگیر برای اتاق خواب و پذیرایی ۳*۴ متر و برای آشپزخانه ۲*۳ متر می باشد .
ابعاد مفید آسانسور ۲*۱٫۶۰ متر
حداقل ارتفاع چاله آسانسور ۱٫۵۰ متر

Merita
2012/08/20, 10:02
ساختمانهای طراحی شده توسط فرانک گری
http://forums.boursy.com/imported/2012/08/1048.jpghttp://forums.boursy.com/imported/2012/08/1050.jpg (http://www.archdaily.com/61498/cleveland-clinic-lou-ruvo-center-frank-gehry/cleveland-clinic-1/)
http://forums.boursy.com/imported/2012/08/1053.jpg
http://forums.boursy.com/imported/2012/08/1055.jpg
http://forums.boursy.com/imported/2012/08/1057.jpg
http://forums.boursy.com/imported/2012/08/1059.jpg
http://forums.boursy.com/imported/2012/08/1062.jpg
http://forums.boursy.com/imported/2012/08/1064.jpg
http://forums.boursy.com/imported/2012/08/1065.jpg
http://forums.boursy.com/imported/2012/08/1068.jpg
http://forums.boursy.com/imported/2012/08/1070.jpg
http://forums.boursy.com/imported/2012/08/1071.jpg

Merita
2012/08/20, 14:34
http://forums.boursy.com/imported/2012/08/1313.jpghttp://forums.boursy.com/imported/2012/08/1315.jpghttp://forums.boursy.com/imported/2012/08/1317.jpghttp://forums.boursy.com/imported/2012/08/1319.jpg

Merita
2012/08/20, 14:45
http://forums.boursy.com/imported/2012/08/1321.jpghttp://forums.boursy.com/imported/2012/08/1323.jpghttp://forums.boursy.com/imported/2012/08/1325.jpghttp://forums.boursy.com/imported/2012/08/1327.jpg

آمن خادمی
2012/09/24, 21:35
زیباترین طاق کلیساهای جهان


تصاویر این خبر مربوط به زیباترین طاق های ساخته شده در قرون بعد از میلاد در کلیساهای جهان است که بیشتر آنها در انگلیس قرار دارد.

http://forums.boursy.com/imported/2012/09/745.jpg


http://forums.boursy.com/imported/2012/09/19.bmp


http://forums.boursy.com/imported/2012/09/22.bmp


http://forums.boursy.com/imported/2012/09/24.bmp


http://forums.boursy.com/imported/2012/09/24.bmp


http://forums.boursy.com/imported/2012/09/26.bmp

آمن خادمی
2012/09/30, 23:19
معماری های دیدنی به سبک جانوران/تصاویرhttp://forums.boursy.com/imported/2012/09/957.jpg
نوعی پرنده با تزئین لانه خود با اشیائ رنگی جنس مخالف را به سمت خود میکشد.

http://forums.boursy.com/imported/2012/09/958.jpg
نوعی زنبور برای ساخت خانه خود از گلبرگ استفاده میکند و این خانه های زیبا که به ساندویچ گل معروفند را به وجود میآورد.


http://forums.boursy.com/imported/2012/09/959.jpg
خرچنگ دکوراتور خود را با انواع صدفها مرجانهای رنگارنگ تزئین میکند.http://forums.boursy.com/imported/2012/09/960.jpg
این شکل عجیب در واقع پیله یک شاپرک است که بهزودی از کلبه خود بیرون میآید و پرواز می کند.

http://forums.boursy.com/imported/2012/09/961.jpg
عنکبوتها با هجوم به درختان این صحنه را در پاکستان بهوجود آورده اند


http://forums.boursy.com/imported/2012/09/962.jpg
موریانه ها برای سکونت گروهی چنین سازه های زیبایی را درست میکنند.


http://forums.boursy.com/imported/2012/09/963.jpg
یک نوع زنبور لانه ای رنگارنگ برای خود می سازد.


http://forums.boursy.com/imported/2012/09/964.jpg
بادکنک ماهی در اعماق آب برای جذب جنس مخالف خود این طرحهای زیبا را به وجود میآورد

بابک 52
2012/11/08, 00:12
معماری خیره کننده ایرانی+ عکس
یوهانی کامارودین» مجموعه ای از عکسهای معماری ایرانی اسلامی را با عنوان «کاشی کاریهای طلسم کننده معماری ایرانی» گرداوری و در اینترنت منتشر کرده است.


این تصاویر اگرچه برای ما که روزانه آنها را میبینیم چیز تازه ای به نظر نمیآید اما برای بسیاری از مردم دنیا تصاویر حیرت انگیز و چشم نوازی است که باعث شده تا این مجموعه هزاران بار در اینترنت به اشتراک گذاشته شود.
http://forums.boursy.com/imported/2012/11/478.jpghttp://forums.boursy.com/imported/2012/11/490.jpghttp://forums.boursy.com/imported/2012/11/492.jpghttp://forums.boursy.com/imported/2012/11/493.jpg

بابک 52
2012/11/09, 12:51
همایش معماری و شهر پایدار 21 و 22 آبان

همایش ملی معماری و شهر پایدار 21 و 22 آبان در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران برگزار میشود.

در این همایش دو روزه 17 مقاله انتخابی از میان 120مقاله منتخب از سوی داوران ارائه خواهد شد و حدود 32 مقاله به صورت پوستر در روزهای برگزاری همایش به نمایش در می آید.

همچنین 120 چکیده مقاله از میان 400 مقاله ارسالی به دبیرخانه نخستین همایش ملی معماری و شهر پایدار در کتاب خلاصه مقالات به چاپ می رسد.همایش ملی «معماری و شهر پایدار» در سه کمیته منظر شهری پایدار و گرافیک محیطی، سیر تحول بوم شناسانه تاریخی معماری و شهر پایدار و شیوه های نوین آموزش معماری و شهر سازی پایدار برگزار می شود.

منظر شهری، فرهنگ و طبیعت، تاثیر گرافیک محیطی به عنوان رسانه شهری برای شهروندان، حیات مدنی شهر، کیفیت عرص? عمومی شهر، مبلمان شهری و گرافیک محیطی منظر خوانا موضوعاتی است که در کمیته منظر شهری پایدار و گرافیک محیطی بررسی می شود.

کمیته سیر تحول بوم شناسانه تاریخی معماری و شهر پایدار، تاریخ معماری و شهر، نگرش بومشناسانه به معماری و شهر، نقش فرایند در شکلگیری معماری و شهر و حفظ ارزشهای بومشناسانه در توسع? شهری را تحلیل کرده و در کمیته شیوه های نوین آموزش معماری و شهر سازی پایدار، انرژیهای نوین، هویت در آموزش معماری، جهانی شدن و تاثیر آن در آموزش معماری و شهرسازی، آموزشهای مجازی، فنآوریهای نوین و روشهای سنتی پایدار معماری بررسی می شود.

علاوه بر ارائه مقاله های برگزیده در این همایش دو روزه، کارگاه طراحی بوم شناسانه منظر شهری نیز برگزار خواهد شد.

مجتبی عبدالهی، معاون خدمات شهری شهرداری تهران رییس شورای راهبردی، دکتر سید محمد جواد شوشتری، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران نائب رییس شورای رابردی و دکتر جمال الدین مهدی نژاد، رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید رجایی، دبیر شورای راهبردی این همایش هستند.

همایش ملی معماری و شهر پایدار از سوی سازمان زیباسازی شهر تهران و با همکاری و هماهنگی دانشگاه شهید تربیت دبیر شهید رجایی برگزار می شود.

آمن خادمی
2012/11/21, 22:32
عجیبترین ساختمان های دنیا / عکس


طراحی ساختمان و نمای ظاهری آن یکی از اصلی ترین دلایل پسندیده شدن و همچنین فروش واحدهای مختلف آن ساختمان است. البته گاهی اوقات نماها بسیار عجیب نیز میشوند که باعث جهانی شدن ساختمان می شود.

http://forums.boursy.com/imported/2012/11/1660.jpg

http://forums.boursy.com/imported/2012/11/1661.jpg

http://forums.boursy.com/imported/2012/11/1662.jpg

http://forums.boursy.com/imported/2012/11/1662.jpg

موزه امارت

http://forums.boursy.com/imported/2012/11/1663.jpg

http://forums.boursy.com/imported/2012/11/1664.jpg

مرکز ملی هنر چین به ساختمان تخم مرغی معروف است

ماهور
2013/05/21, 16:30
اوج خلاقیت در طراحی بزرگراه! /عکس

http://forums.boursy.com/imported/2013/05/888.jpg

آمن خادمی
2013/06/05, 12:25
برج دوقلوی فوق العاده شیک و پیک بانک آلمان در فرانکفورت

اینجا دفتر مرکزی بانک آلمان در فرانکفورت است و برج های دوقلویی که می بینید بسیار شیک و مدرن طراحی شده است.


http://forums.boursy.com/imported/2013/06/255.jpgکافی است بدانید 2 هزار اثر هنری در طراحی داخلی این ساختمان توسط 120 هنرمند آلمانی طراحی و پیاده سازی شده است.

این برجهای دوقلو، هشتادمین رتبه در اروپا، پنجاه وسومین رتبه در اتحادیه اروپایی، سازدهمین برج بلند مرتبه در آلمان و دهمین برج در فرانکفورت از لحاظ ارتفاع محسوب می شود.


http://forums.boursy.com/imported/2013/06/256.jpg

گفتنی است قبلا این برج برای کمپانی Hyatt Hotels ساخته می شد که آنها تغییر عقیده داده و بانک آلمان ساختمان را خرید.

مرکز برج روی دال بتنی به ضخامت 4 متر استوار گشته است.

http://forums.boursy.com/imported/2013/06/257.jpg