PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : لیست کامل نام و نماد شرکت های بورسیfarhad61
2011/05/18, 09:20
سلام
فکر کنم بیشتر بچه های تازه وارد به بورس مثل من با مشکل تطابق نماد با اسم شرکت مواجه باشن . درخواست من اینه که اگر لیستی داره که مثلا به ترتیب نام شرکت نماد نام لاتین و یا همچین اطلاعاتی توش داره لطف کنید. البته چندتا از بچه ها راهنمای هایی هم کردن مثلا مراجعه به فایل ایجاد شده توی tse که چندان قابل استفاده نیست( منظورم واسه اینکه لیست شده باشه وبشه به دیوار جلوی چشم گذاشت
یا اینکه خودمرفتم توی سایت tse خاستم از قسمت نماد ها همه رو انتخاب کنم و توی اکسل پیست کنم که همش میرفت توی یه سلول
یا مثلا این لیست رو توی سایت تالار بورس پیدا کردم ولی یاز فکر کنم بهتر از این هم میتونه باشه

نماد >< نام شركت
لابسا >< آبسال
آبفر >< آبفر
كابگن >< آبگينه
تاتمس >< آتمسفر
فاذر >< آذرآب
ساذري >< آذريت
لرادا >< آريا الكترونيك ايران
لازما >< آزمايش
فالوم >< آلومتك
فايرا >< آلومينيوم ايران
فپارس >< آلومينيوم پارس
فاون >< آونگان
خاهن >< آهنگري تراكتورسازي
فمهدي >< ابزار مهدي
دابور >< ابوريحان
لارج >< ارج
تاشتا >< اشتاد ايران
تموتو >< اشتاد موتورز
چافست >< افست
ونوين >< اقتصادنوين
دالبر >< البرز دارو
خشرق >< الكتريك شرق
شلياف >< الياف
كايتا >< ايتالران
كايگچ >< ايرا ن گچ
نپوپلن >< ايران پوپلين
لپويا >< ايران پويا
پتاير >< ايران تاير
بترانس >< ايران ترانسفو
خودرو >< ايران خودرو
خاور >< ايران خودرو ديزل
ديران >< ايران دارو
خدومو >< ايران دوچرخ
چفرم >< ايران فرم
نمرينو >< ايران مرينوس
پغرب >< ايران و غرب
پاسا >< ايران ياسا
سايرا >< ايرانيت
نبافت >< بافت آزادي
كاما >< باما
وكار >< بانك كارآفرين
فالبر >< بسته بندي البرز
فبيرا >< بسته بندي ايران
چبسپا >< بسته بندي پارس
فبستم >< بسته بندي مشهد
ترينگ >< بلبرينگ ايران
تديزل >< بنيان ديزل
غبهپاك >< بهپاك
غبهنوش >< بهنوش
شپارس >< بين المللي پارس
نشيرا >< پارچه بافي شيراز
لپارس >< پارس الكتريك
شلوان >< پارس الوان
شپمچا >< پارس پامچال
وتوشه >< پارس توشه
لخزر >< پارس خزر
خپارس >< پارس خودرو
دپارس >< پارس دارو
كسرام >< پارس سرام
بسويچ >< پارس سوئيچ
بشهاب >< پارس شهاب
فقوطي >< پارس قوطي
فمتال >< پارس متال
غپينو >< پارس مينو
شيلون >< پارسيلون
نپاك >< پاكريس
شپاكسا >< پاكسان
فپاي >< پايساز
شپترو >< پتروشيمي آبادان
شاراك >< پتروشيمي اراك
شصفها >< پتروشيمي اصفهان
شخارك >< پتروشيمي خارك
شفارا >< پتروشيمي فارابي
سپرسي >< پرسيت
سپرمي >< پرميت
فپرو >< پروفيل پارس
كپشير >< پشم شيشه
نبرك >< پشمبافي برك
نتوس >< پشمبافي توس
غشاذر >< پگاه آذربايجان غربي
غشصفا >< پگاه اصفهان
پلاست >< پلاستيران
پشاهن >< پلاستيك شاهين
پلاسك >< پلاسكو كار
شپلي >< پلي اكريل
تپمپس >< پمپ پارس
تپمپي >< پمپ سازي ايران
غپيچك >< پيچك
كماسه >< تامين ماسه
تايرا >< تراكتورسازي
كترام >< تكسرام
تكنو >< تكنوتار
رتكو >< تكين كو
وبشهر >< توسعه صنايع بهشهر
وتوصا >< توسعه صنعتي
ثفارس >< توسعهفارس
وتوكا >< توكا فولاد
شتولي >< تولي پرس
دتولي >< توليد دارو
شيلن >< توليدالياف پليپروپيلن
لبهمن >< توليدي بهمن
پتولي >< توليدي تهران
ختيز >< توليدي تيزرو
نتيم >< توليدي تيم
ختوقا >< توليدي قطعات اتومبيل
كهرام >< توليدي گرانيت بهسرام
دتهران >< تهران دارو
شتهران >< تهران شيمي
دجابر >< جابربن حيان
لجام >< جام جهان نما
فجام >< جام دارو
فجوش >< جوش واكسيژن
بكاب >< جوشكاب يزد
كچاد >< چادر ملو
خچرخش >< چرخشگر
نچيت >< چيت سازي بهشهر
غچين >< چين چين
كالبر >< چيني البرز
كچيني >< چيني ايران
حپترو >< حمل و نقل پتروشيمي
حتوكا >< حمل و نقل توكا
كخاك >< خاك چيني
رانفور >< خدمات انفورماتيك
تكشا >< خدمات كشاورزي
غدام >< خوراك دام پارس
مداران >< داده پردازي ايران
وپخش >< دارو پخش
داسوه >< داروسازي اسوه
دلر >< داروسازي اكسير
دامين >< داروسازي امين
دحكيم >< داروسازي حكيم
دروز >< داروسازي داملران
دزهراوي >< داروسازي زهراوي
دسبحا >< داروسازي سبحان
دعبيد >< داروسازي عبيدي
دفارا >< داروسازي فارابي
دكوثر >< داروسازي كوثر
دلقما >< دارويي لقمان
ددام >< داملران
پدرخش >< درخشان تهران
ندرخش >< درخشان يزد
كدري >< درين كاشان
غدشت >< دشت مرغاب
شدوص >< دوده صنعتي
ختور >< رادياتور ايران
درازك >< رازك
شرنگي >< رنگين
غپارس >< روغن نباتي پارس
غجهان >< روغن نباتي جهان
خريخت >< ريخته گري ايران
ختراك >< ريخته گري تراكتورسازي
نريسما >< ريسمانريسي سمنان
نري >< ريسندگي ري
نربكا >< ريسندگي كاشان
خرينگ >< رينگ مشهد
خزاميا >< زامياد
ثاصفا >< ساختمان اصفهان
غساسا >< ساسان
غسالم >< سالمين
ثامان >< سامان گستراصفهان
خساپا >< سايپا
خاذين >< سايپا آذين
خكاوه >< سايپا ديزل
كساپا >< سايپاشيشه
فپنتا >< سپنتا
دقاضي >< سرم سازي قاضي
لسرما >< سرما آفرين
والبر >< سرمايه گذاري البرز
وصندوق >< سرمايه گذاري بازنشستگي
وبانك >< سرمايه گذاري بانك ملي
وبيمه >< سرمايه گذاري بيمه
وپترو >< سرمايه گذاري پتروشيمي
ورنا >< سرمايه گذاري رنا
وساخت >< سرمايه گذاري ساختمان
وسپه >< سرمايه گذاري سپه
ونفت >< سرمايه گذاري صنعت نفت
وغدير >< سرمايه گذاري غدير
وآردل >< سرمايه گذاري كارآفرين
ثمسكن >< سرمايه گذاري مسكن
وملت >< سرمايه گذاري ملت
ونيكي >< سرمايه گذاري ملي
ونيرو >< سرمايه گذاري نيرو
وآذر >< سرمايهگذاري آذربايجان
وبوعلي >< سرمايهگذاري بوعلي
وتوس >< سرمايهگذاري توسگستر
وصنا >< سرمايهگذاري صنايع بهشهر
كگل >< سنگ آهن گلگهر
شسپهر >< سوپررنگ
فسلير >< سوليران
قشهد >< سهامي شهد
ساربيل >< سيمان اردبيل
ساروم >< سيمان اروميه
سصفها >< سيمان اصفهان
سيلام >< سيمان ايلام
سبجنو >< سيمان بجنورد
سبهان >< سيمان بهبهان
ستران >< سيمان تهران
سخاش >< سيمان خاش
سخزر >< سيمان خزر
سدور >< سيمان دورود
سپاها >< سيمان سپاهان
سرود >< سيمان شاهرود
سشرق >< سيمان شرق
سشمال >< سيمان شمال
سصوفي >< سيمان صوفيان
سغرب >< سيمان غرب
سفارس >< سيمان فارس وخوزستان
سقاين >< سيمان قاين
سكارون >< سيمان كارون
سكرما >< سيمان كرمان
سمازن >< سيمان مازندران
سهرمز >< سيمان هرمزگان
سهگمت >< سيمان هگمتان
دسينا >< سينا دارو
قشكر >< شكر
غشوكو >< شوكو پارس
لشهاب >< شهاب
غشهد >< شهد ايران
غشاب >< شهداب
نشهرا >< شهرضاي جديد
دشيري >< شيرين دارو
كقزوي >< شيشه قزوين
كگاز >< شيشه وگاز
كهمدا >< شيشه همدان
دشيمي >< شيمي دارويي داروپخش
شملي >< شيمي كشاورز
شسينا >< شيميايي سينا
شفارس >< شيميايي فارس
شيران >< صنايع شيميايي
فلزي >< صنايع فلزي
فجر >< صنايع گالوانيزه فجرسپاهان
تصنا >< صنايع نساجي
وصنعت >< صنعت و معدن
فاما >< صنعتي آما
كسرا >< صنعتي اردكان
لبوتان >< صنعتي بوتان
غبشهر >< صنعتي بهشهر
لپيام >< صنعتي پيام
لجرال >< صنعتي جنرال
خصدرا >< صنعتي دريايي(صدرا)
فسپا >< صنعتي سپاهان
فكاوه >< صنعتي كاوه
فملار >< صنعتي ملاير
بمهراب >< صنعتي مهر آباد
غصينو >< صنعتي مينو
شطيف >< طيف سايپا
پعايق >< عايق پلاستيك
لعلا >< علاءالدين
غمشهد >< غذايي مشهد
سفاسيت >< فارسيت اهواز
سفارود >< فارسيت دورود
دفرا >< فرآورده هاي تزريقي
كاذر >< فرآورده هاي نسوز آذر
كفپارس >< فرآوردههاي نسوز
فرآور >< فرآوري مواد معدني
ناكبا >< فرش اكباتان
نفرش >< فرش پارس
فروژ >< فروآلياژ
فروس >< فروسيليس
خزر >< فنر سازي زر
خفنر >< فنرسازي خاور
فوكا >< فولاد كاويان
چفيبر >< فيبرايران
پقدس >< قدس پلاستيك
فنورد >< قطعات فولادي
قصفها >< قند اصفهان
قستون >< قند بيستون
قپارس >< قند پارس
قپيرا >< قند پيرانشهر
قجام >< قند تربت جام
قثابت >< قند ثابت
قشير >< قند شيروان
قشرين >< قند شيرين
قزوين >< قند قزوين
قستان >< قند قهستان
قمرو >< قند مرودشت
قنقش >< قند نقش جهان
قنيشا >< قند نيشابور
قهكمت >< قند هگمتان
قلرست >< قندلرستان
بقوه >< قوه پارس
بالبر >< كابل البرز
باختر >< كابل باختر
بايكا >< كابل سازي ايران
بتك >< كابلسازي تك
خكار >< كاربراتورايران
چكارل >< كارتن البرز
چكارن >< كارتن ايران
چكارپ >< كارتن پارس
چكارم >< كارتن مشهد
دارو >< كارخانجات دارو پخش
كاصفا >< كاشي اصفهان
كلوند >< كاشي الوند
كپارس >< كاشي پارس
كسعدي >< كاشي سعدي
كساوه >< كاشي سينا
كنيلو >< كاشي نيلو
چكاوه >< كاغذ سازي كاوه
چكاغذ >< كاغذسازي قائمشهر
فاسمين >< كالسيمين
شكربن >< كربن ايران
غگرگ >< كشت وصنعت گرگان
خارون >< كشتي سازي اروندان
شكف >< كف
تكمبا >< كمباين ايران
تكمان >< كمپرسورايران
تكميز >< كمپرسورتبريز
خكمك >< كمك فنر ايندامين سايپا
آكنتور >< كنتورسازي ايران
لكولر >< كولرگازي ايران
دكيمي >< كيميدارو
غيوان >< كيوان
پلوله >< گاز لوله
كگچت >< گچ تهران
كهرام >< گرانيت بهسرام
غگرجي >< گرجي
نگربا >< گردباف يزد
خبهمن >< گروه بهمن
فسديد >< گروه صنعتي سديد
وملي >< گروه صنعتي ملي
شگل >< گلتاش
غگل >< گلوكوزان
چگيل >< گيلان پاكت
پكيان >< لاستيك البرز
پدنا >< لاستيك دنا
پكرمان >< لاستيك كرمان
پسهند >< لاستيكي سهند
فلامي >< لاميران
غپاك >< لبنيات پاك
شلعاب >< لعابيران
خلنت >< لنت ترمز
لخانه >< لوازم خانگي پارس
وسديد >< لوله سديد
فلوله >< لوله وماشين سازي
وليز >< ليزينگ ايران
تليفت >< ليفت تراك سهند
غمارگ >< مارگارين
تراك >< ماشين آلات تراكتورسازي
فاراك >< ماشين سازي اراك
تمحركه >< ماشين سازي نيرو محركه
خوساز >< محور سازان
لمخابر >< مخابراتي راه دور
نمخمل >< مخمل وابريشم كاشان
خمرتب >< مرتب
فباهنر >< مس شهيد باهنر
كبافق >< معادن بافق
كروي >< معادن روي
كمنگنز >< معادن منگنزايران
ومعادن >< معادن و فلزات
شاملا >< معدني املاح
كدما >< معدني دماوند
كمقره >< مقره سازي
زمگسا >< مگسال
فسرب >< ملي سرب و روي
شمواد >< مواد الياف مصنوعي
دتماد >< مواد اوليه داروپخش
خموتور >< موتورسازان تراكتور
بموتو >< موتوژن
غمهرا >< مهرام
خمهر >< مهركام
تفيرو >< مهندسي فيروزا
چنوپا >< نئوپان 22 بهمن
غناب >< ناب
نبابك >< نساجي بابكان
نبروج >< نساجي بروجرد
نپرتو >< نساجي پرتو
نخوي >< نساجي خوي
نغرب >< نساجي غرب
نقايم >< نساجي قائم شهر
نمازن >< نساجي مازندران
شبهرن >< نفت بهران
شنفت >< نفت پارس
ننقش >< نقش ايران
پنكا >< نكا پلاستيك
كطبس >< نگين طبس
چنمچي >< نم چين
فنوال >< نورد آلومينيم
فاهواز >< نورد ولوله اهواز
فساز >< نورد ولوله اهواز
غنوش >< نوش مازندران
شكلر >< نيرو كلر
بنيرو >< نيروترانس
خمحركه >< نيرومحركه
شزنگ >< نيروي زنگان
كورز >< ورزيران
نوطن >< وطن اصفهان
غويتا >< ويتانا
تپكو >< هپكو
نفجر >< هلال ايران
شوش >< هنكل پاك وش
لرست >< يخچال سازي لرستان
نبربا >< يزدباف

امیدوارم کمکم کنید

farhad61
2011/05/20, 16:42
یعنی هیچ کدوم از شما همچین لیستی ندارین؟:-s

محمود شریعت
2011/05/20, 17:20
یعنی هیچ کدوم از شما همچین لیستی ندارین؟:-s

پس زحمت درست كردن ليست باخودت:d=d>

آریو
2011/05/20, 18:54
دوست عزیزم فرهاد جان
به سایت irbourse به قسمتی که نشون دادم کلیلک کن و فایل اکسل رو سیو کن و بر هر اساسی که می خوای سورت کن مثلا بر اساس نماد ها بر اساس نام سهم یا پی بر ای یا هر چیزی که دلت می خواد خیلی کاربرد داره این فایل اکسل من که خیلی ازش استفاده میکنم
http://irbourse.com/

http://forums.boursy.com/imported/2011/05/56.png (http://www.pic.iran-forum.ir/)

farhad61
2011/05/21, 16:08
سلام
با تشکر از آریو جان عزیز
این هم فایل تهیه شده در 2 صفحه ، یک صفحه تنظیم شده بر اساس نماد یک صفحه بر اساس نام شرکت

http://parsaspace.com/files/8831584884/?c=804

manoto1
2013/02/25, 13:32
سلام
با تشکر از آریو جان عزیز
این هم فایل تهیه شده در 2 صفحه ، یک صفحه تنظیم شده بر اساس نماد یک صفحه بر اساس نام شرکت

http://parsaspace.com/files/8831584884/?c=804

سلم دوست عزیز
آیا شما لیست کاملی از شرکت ها به همراه آدرس ایمیلشون رو دارید ؟
اگه بتونید کمکم کنید بزرگترین لطف و در حقم انجام دادید.ممنون