مکالمه بین مجید و ناظر سایت

1 پیغام بازدید کنندگان

  1. درود
    کاربر گرامی تاپیکهای بورسی محل مناسبی برای ذکر حدیث و حکایت و روایت نیست
    لطفا به این امر بدیهی توجه بیشتری نمایید
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 1 تا 1