مکالمه بین محمد20 و نوام چامسکی

4 پیغام بازدید کنندگان

 1. به شخصه ازصفحتون خیلی استفاده کردم .
  هرجا که هستید انشالا شاد و سلامت وتندرست باشید.


  بسا کسی که زتقوا به عرش سیر کند/
  ولی چنان شود آخر که رو به دیر کند/
  برای هر که دعا میکنی ز دلتنگی/
  بگو که عاقبتش را خدا بخیر کند/
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 4 تا 4