مکالمه بین رویش و ققنوس14

1 پیغام بازدید کنندگان

  1. با توجه به اين طرز فكر جناب پرريسك در مورد توهين به ديگر سهامداران،بنده ديگر در اين فروم مطلب نخواهم زد.
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 1 تا 1