ده سالگی بورسی مبارک!

مکالمه بین ".احسان." و ahmad sadeghian

1 پیغام بازدید کنندگان

  1. سلام به نظر شما روند سهم اصلاحی شده؟ نیرو
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 1 تا 1