مکالمه بین meisam317 و FARIBORZ NAEL

2 پیغام بازدید کنندگان

  1. دنبال ستاره و این چیزا نیستم،آخرین بار هم ایلیگال نمیدونم یادش رفت یا نداد؟؟!!نمیدوم؟
    دنبال ستاره نبودم و نیستم
    هدفم از مسابقات بیشتر همفکری بود
    آرزوی موفقیت برای شما
  2. سلام فریبرز خان شما ستاره هات باید بیشتر باشه چون بازار پایه خیلی اول شدی ... بقیه هم زیاد دیدم
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 2 تا 2