مکالمه بین baradaran و Ehsan Am

1 پیام بازدید کننده

  1. مخلص جناب برادران عزیز
    آقا خیلی دلمون تنگ شده بود
    در هر صورت وظیفه عرض ادب رو دوشم مونده بود
    خیلی مخلصم
نمایش پیام های بازدید کننده 1 از 1 تا 1