سال نو مبارك و خجسته باد

مکالمه بین Abad و mohammadhossein

3 پیام بازدید کننده

  1. بهترین دوست من اباد عزیز همین الان هم استادی.
  2. محمد حسین سلام اطاعت امر خواهم کرد ولی نیاز دیدم تجربیات خودم را افزایش دهم به همین خاطر کمتر نوشتم ولی در اولین فرصت به چشم
  3. اباد عزیز دوست خوب من مطلب بزن
نمایش پیام های بازدید کننده 1 از 3 تا 3