مکالمه بین ata007 و نوام چامسکی

1 پیغام بازدید کنندگان

  1. سلام /تا اونجا که من میدونم /مافیای بورس هم روی حتاید فعال است /فقط همین
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 1 تا 1