مکالمه بین سيد ياسر شريعت و امیر بهرامی

1 پیغام بازدید کنندگان

  1. جناب شریعت با نظرات شما در شلعاب مخالفم...

    بورس صرفا تحلیل نیست...

    آینده همه چیز رو مشخص خواهد کرد
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 1 تا 1