مکالمه بین ".احسان." و مجتبی مصلحMTM

2 پیام بازدید کننده

 1. منتظرم احسان جان درموردسبدم
 2. سلام احسان جان سبد من
  لابسا
  بمپنا۱۲۸۰۷
  خزامیا۱۴۰۶
  پاکشو۱۲۴۰۰
  خمهر ۲۰۲۶
  حال بگوکدوموفردا بدم بره کدومونگهداری کنم
  سهم پیشنهادی یاجایگزین روهم با کمال تشکر اگه بگی
  بازم مرسی ک کمکم می کنی
نمایش پیام های بازدید کننده 1 از 2 تا 2