مکالمه بین ".احسان." و کارآمد

2 پیام بازدید کننده

  1. به نظرم سهمهاي همچون روي كه نقدشوندگي بالاتر دارند، بهتر است.
    سهمهاي كوچك همچون كمرجان تا قيمتهاي بسيار بالا پتانسيل رشد دارند....
    صلاح خريد با خودتان
  2. سلام آقا احسان خريد كمرجان رو تو اين قيمتها صلاح مي دونيد يا پايين ترم ميشه خريد؟
    اصلاحش تا چه قيمتيه؟
نمایش پیام های بازدید کننده 1 از 2 تا 2