مکالمه بین mey و سهامدار حرفه ای

2 پیام بازدید کننده

  1. می جان این سایت پیغام خصوصی ندارد؟اگر دارد چگونه است؟این 3 نفری که می گویی مثل کفتار کی را می گویید؟
  2. سلام می جان شما شپلی الان دارید؟امروز خریدی؟
نمایش پیام های بازدید کننده 1 از 2 تا 2