مکالمه بین abas و نوام چامسکی

1 پیغام بازدید کنندگان

  1. سلام سوالت رو مفصل شب توضیح میدم صبح نگاه کن نخواستم الکی جواب بدم
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 1 تا 1