خلاصه تحلیل بنیادی یا فاندامنتال

 1. rahnama
  rahnama
  خلاصه و ساده:

  عرضه و تقاضا عوامل اصلی تعیین کننده در تحلیل فاندامنتال یا همان تحلیل بنیادی است.
  افزایش تقاضا یا کاهش عرضه هر کالا باعث افزایش قیمت آن و بلعکس کاهش تقاضا و یا افزایش عرضه آن کالا باعث کاهش قیمت آن می شود.

  درسهام :

  افزایش خرید و کم شدن فروش باعث افزایش قیمت می شود.خرید 10000سهم - فروش 100 سهم.سهم گران می شود.
  کاهش خرید و افزایش فروش باعث کاهش قیمت می شود.خرید 100 سهم و فروش 10000سهم. سهم ارزان می شود.
نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1