مهم

  1. rahnama
    rahnama
    بهترین روش برای خرید سهام را به نوع شکار شیرها می توان تشبیه کرد . شیر در کمال آرامش می نشیند و شکارهایی که در مقابلش هستند را بدقت نگاه میکند. بعد اون شکاری که از هر نظر قابل دسترسی است را انتخاب کرده و بسمت شکار یورش میبرد حالا در بین مسیر اگر ده تا شکار دیگه از کنارش رد شوند اصلا به آنها توجه نمی کند و با تمام قدرت بسمت شکار انتخاب شده رفته و در نهایت موفق هم می شود .
نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1