اختيار معامله چيست؟

  1. rahnama
    rahnama
    اختيار معامله توافقي است بين واگذار کننده و تحصيل کننده حق خريد يا فروش دارايي تعهد شده، بدين صورت که دارنده اختيار حق خريد يا فروش دارايي

    خاصي را با قيمت مشخصي و در تاريخ معيني در زمان آينده خواهد داشت.
نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1