از ali-79

  1. rahnama
    rahnama
    در كتاب 23 اصل موفقيت وارن‌بافت آمده است:

    «اقدام صحيح يا اشتباه شما مهم نيست، بلكه آنچه مهم است اين است كه هنگامي كه به درستي عمل مي‌كنيد چه مقدار پول به دست مي‌آوريد و هنگامي كه اقدام اشتباهي انجام مي‌دهيد، چه مقدار پول از دست مي‌دهيد.»
نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1