از اینجا - از اون جا - از همه جا

  1. rahnama
    rahnama
    در سفارشات بین ساعت 8/30 الی 9 :

    خرید و فروش آن لاین:
    اگر حجم سفارش خرید ، کمتر از حجم سفارش فروش باشد ( ولی قیمت خرید و فروش یکسان باشد ) بدانید که این احتمال هست که سفارش خرید موجود ، ساختگی باشد و تنها جهت فریب شما شکل گرفته باشد .
نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1