درسی از زندگی- ای کاش

 1. rahnama
  rahnama
  ای کاش
  بارها عرض کردم اگر زمان مرگ وقتی در اختیار ما قرار گیرید می گوئیم:

  ای کاش اعتماد بنفس زیادی داشتم.
  ای کاش از کسی خجالت نمی کشیدم.
  ای کاش انسانهای بالا دست را از خودم بالاتر نمی دیدم.
  ای کاش اهدافم را بسیار بزرگ انتخاب میکردم. و از مسیر رسیدن به اهداف لذت میبردم.
  ای کاش کار را ارجح بر خانواده نمی دانستم.
  ای کاش می دانستم چه ارزش بالائی داشتم.
  ای کاش . ای کاش.
  ای کاش جوری زندگی میکردم که الان نگویم ای کاش .
نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1