درسهائی از باتجربه ها

 1. rahnama
  rahnama
  خرید و فروش پلکانی صورت بگیرد
  2-تشکیل سبد از 4-6 سهم تجاوز نکند
  3-برای خرید هیچ وقت دیر نیست عجله نکنید
  4-حد ضرر را قرا دهید 8-10 درصد و حتما بعد از شکسته شدن آن خارج شوید
  5-خرید در بازار منفی
  7در صورتی که سهم ما بعد از 2 ماه طبق پیش بینی عمل نکرد آن را بفروشید
  8در صورت دید کوتاه مدت باید بعد از 15-25 درصد حتما خراج شوید
  9هر سهم را باید متناسب با پرتفو تهیه شود و از تهیه یک سهم بیش از 40 درصد جلوگیری شود
  10 همیشه 1/4 از کل مبلغ را نقد داشته باشیم
  12 عرضه های اولیه را جدی بگیریم (حد اقل پول کارگزاری یک سالمون در میاد)
  13 حتما به eps و pe سهم توجه شود از سهم های ضرر ده دوری شود
  14-از هر گروه فقط و فقط یکی داشته باشیم
  15-داشتن هدف و سقف برای خرید های خود
  در بازار که همه میفروشن من می خرم و بلعکس
نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1