درس مهم بورس

 1. rahnama
  rahnama
  درس مهم در بورس:

  نه با صعود مغرور شوید
  و نا با سقوط ناراحت و نگران!
  صعود از پایین ترین نقطه شروع میشود
  و فرود درست در نقطه اوج

  هرصعودی فرودی دارد و هر فرودی صعود
  اینست فلسفه حرکت در بازار بورس
نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1