آموزش افشای الف و ب

 1. rahnama
  rahnama

  اطلاعات ، در بازار سهام از مهمترین متغیرهای تاثیرگذار روی قیمت سهم است. همه روزه اتفاقات جدیدی در شرکت ها رخ می‌دهد و میزان تاثیر این اتفاقات می تواند متفاوت باشد.
  افشای اطلاعات با اهمیت هر شرکت معمولا در دو گروه الف و ب طبقه‌بندی می‌گردد.

  اطلاعات با اهمیت گروه "الف":
  1- تعلیق یا توقف تمام یا بخشی از فعالیت شرکت
  2- شروع مجدد فعالیت متوقف یا تعلیق شده
  3- بهره برداری از طرح ها و پروژه های جدید
  4- اعلام ورشکستگی شرکت
  5- نتایج برگزاری یا شرکت در مناقصه یا مزایده
  6- انعقاد یا فسخ قراردادهای مهم شرکت
  7- کشف منابع و یا ذخایر قابل توجه
  8- نقل و انتقال دارایی‌های ثابت شرکت
  9- تحصیل سهام سایر شرکتها
  10- تأثیرات ناشی از تغییرات ارزی


 2. rahnama
  rahnama
  اطلاعات با اهمیت گروه "ب":
  1- پذیرش تعهدات جدید یا اتمام تعهدات قبلی
  2- دعاوی مهم مطروحه علیه شرکت
  3- تغییرات در ترکیب تولید یا فروش محصولات
  4- تغییر وضعیت مشتریان یا عرضه‌کنندگان عمده شرکت
  5- برنامه انتشار اوراق بدهی
  6- پیشنهاد پرداخت سود یا تغییر سیاست تقسیم سود
  7- تغییر حسابرس
  8- تصمیم هیئت مدیره برای بازخرید یا فروش سهام خزانه
نمایش نتایج: از 1 به 2 از 2