تکرار روزانه

  1. rahnama
    rahnama
    جمله زیر را هر روز چندین بار تکرار فرمائید:

    من شروع کننده خوبی هستم و ادامه دهنده بسیار توانا
    من دست به هر کاری بزنم تا نهایت رسیدن به موفقیت ادامه خواهم داد
نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1