افزایش سرمایه از محل صرف سهام با سلب حق تقدم چیست؟

  1. rahnama
    rahnama
    افزایش سرمایه از محل صرف سهام با سلب حق تقدم چیست؟

    در افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم یا صرف سهام، شرکت تصمیم میگیرد سهام خود را به قیمتی بیش از قیمت اسمی و به واسطه پذیره نویسی بفروشد و تفاوت حاصل از قیمت فروش و قیمت اسمی را به حسابی تحت عنوان حساب انباشته شرکت انتقال دهد یا در ازای آن سهام جدید به سهامداران قبلی بدهد.

    در افزایش سرمایه به روش صرف سهام پذیره نویسی سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه به قیمت بازاری سهم انجام خواهد شد
نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1