سطح حمایتی و سطح مقاومتی

 1. rahnama
  rahnama
  سطح حمایتی :
  نقاطی است که از افت بیشتر قیمت جلوگیری میکند ( تقاضا بیشتر از عرضه میشود)

  سطح مقاومتی :
  نقاطی است که اجازه بالا رفتن قیمت را نمی دهد( عرضه بیشتر از تقاضا میشود)
  وقتی مقاومتی شکسته شد اگر بعد ها سهم نزولی داشته باشد آن مقاومت شکسته شده بعنوان حمایت عمل میکند.
  و حالت عکس این موضوع برای حمایت شکسته شده نیز صدق میکند.
نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1