ورود به بورس برای چه کسانی خطرناک است

 1. rahnama
  rahnama
  1- افرادی که در حال حاضر شغل ثابتی ندارند
  2- افرادی که با پول قرض و وام وارد می شوند
  3- افرادی که قدرت ریسک پذیری ندارند
  4- افرادی که تحمل ضرر را ندارند
  5- افرادی که اطلاعاتی در رابطه بورس و نحوه سرمایه گذاری ندارند
  6- افرادی که دنبال نتایج فوری هستند و می خواهند یک شبه پولدار شوند
  7- افرادی که خانه و ماشینشان را برای ورود میفروشند
نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1