بهترین استراتژی بازار این روزها :

  1. rahnama
    rahnama
    بهترین استراتژی بازار این روزها :

    خرید در منفی کامل و صف فروش
    بعد سهامداری سهام معرفی شده پس از بررسی و مطالعه و تحقیق .


نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1