مهم

  1. rahnama
    rahnama
    فراموش نکنید که یکي از بزرگترين اشتباهات بورسی آن است که در سرمايه گذاري بلند مدت و میان مدت خود، ديد کوتاه مدت ایجاد نمایید؛ زیرا عده ای فرصت طلب با سرمایه های هنگفت هستند که با روان دیگران معامله می کنند و با ایجاد ترس و استرس و احساساتی نمودن شما، سهام بنیادی تان را از چنگتان خارج می کنند.
نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1