بسیار مهم :

 1. rahnama
  rahnama
  شایعات نمی تواند معیار تصمیم گیری باشد.
  اما می تواند معیاری برای بررسی و تحلیل سهام شرکت باشد.
  بر اساس شایعات و شنیده ها معامله نکنید.
  اما بر اساس شایعات تحلیل کنید
  .
نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1