تک سهم بودن

  1. rahnama
    rahnama
    هیچ وقت هیچ ثباتی رو به صورت مطلق نمیشه برای یک سهام از هر شرکتی با هر درجه اعتباری در نظر گرفت و همیشه احتمال تغییر و افت خیز وجود داره، بنابراین توضیه میشود که هیچ وقت تمام سرمایه ی خود را برای خرید تنها سهام یک شرکت اختصاص ندهید. سعی کنید بسته به میزان سرمایه ی نقدی خود سهام دو یا چند شرکت را به صورت همزمان خریداری کنید.

نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1