مهم :

  1. rahnama
    rahnama

    در ابتدای ورود به بازارخرید و فروش سهام ، ابتدا باید «معامله نکردن» را بیاموزی!!! یعنی قبل از اینکه بخواهی سود کنی باید بیاموزی که چطور با دوری کردن از معامله احساسی در این بازار باقی بمانی. پس از آن معامله کردنِ صحیح را نیز آرام آرام خواهی آموخت!

    هرگز به خاطر حرف این و آن، معامله نکن.

    با پولی وارد بازار شو که تحمّل از دست دادن آن را داشته باشی؛
نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1