مهم

  1. rahnama
    rahnama
    بورس جائی است که پول آدمهای عجول به جیب آدمهای صبور سرازیر می شود.
نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1