خرید/فروش سهام

 1. rahnama
  rahnama
  کاربران محترم ریسک بازار در حال افزایش است و با توجه به موارد ذیل برای خرید/فروش سهام خود تصمیم گیری نمائید:

  1 - بحث هدفمندی یارانه ها
  2- گزارش 9 ماهه شرکتها
  3- گزارش سود سال 93 شرکتها
  4- اخبار سیاسی مثبت/منفی و لغو/عدم لغو تحریم ها
  5- اصلاح و استراحت شاخص کل
نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1