چگونه می شود آینده یک سهم را از گزارشات کدال فهمید؟

 1. rahnama
  rahnama
  برای بررسی آینده ی یک نماد کافی است . نگاه ساده و مقایسه ای بین گزارشات امسال و پارسال کافی است (گزارش 3 ماهه امسال با گزارش 3 ماهه سال قبل)تا بتوان به برآوردی از سود سهم برای امسال دست یافت .

  در گزارشات به موارد ائجه فرمائید :

  1- مقایسه ی پیش بینی سود
  2- مقایسه ی میزان واردات و صادرات
  3- مقایسه نرخ ارز وارداتی و ارز صادراتی
  4-مقایسه ی مواد مصرفی
  5- مقایسه ی میزان تولید
  6- مقایسه ی سود عملیاتی و غیر عملیاتی
  7- مقایسه ی بازار مصرفی


  سراغ گزارشات کدال بروید و مدتی به تمرین این موضوع بپردازید.
نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1