کار تحلیل گران تکنیکی

  1. rahnama
    rahnama
    تحلیگران تکنیکی در بورس با دو مسئله سر و کار دارند:

    - قیمت فعلی بورس یک کالا چیست؟
    - سابقه تغییرات قیمت آن کالا چیست؟
نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1