کدامیک زرنگ ترند؟

  1. rahnama
    rahnama
    در بورس در هر لحظه شخصی سهمی را میفروشد و شخصی دیگر سهم را میخرد و هر دو نفر خود را زیرک میپندارند!!!
نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1