مفهوم P/E چیست؟

 1. rahnama
  rahnama
  P/E یا نسبت قیمت به سود یکی از افزارهای قدیمی و عموماً پر استفاده به منظور ارزش گذاری سهام است. هر چند محاسبه P/E بسیار ساده است اما تفسیر آن عملاً دشوار می نماید. در شرایط معینی این نسبت بسیار گویا و در زمان های دیگر کاملاً بی معنا جلوه می کند. از این رو، غالباً سرمایه گذاران این اصطلاح را نادرست به کار می گیرند و در تصمیماتشان بیش از حد لازم به آن وزن می دهند.
  در بخش های بعدی این مقاله ابتدا به تشریح و تبیین P/E می پردازیم، سپس چگونگی استفاده از این نسبت را در تجزیه و تحلیل سهام بازگو می کنیم، و سرانجام به شرایطی می پردازیم که نباید از این نسبت استفاده شود.
 2. rahnama
  rahnama
  P/E کوتاه شده نسبت price) P یا قیمت سهم) به ESP) Earning Per Share) یا سود هر سهم است. همان گونه که از نام آن پیدا است، برای محاسبه P/E آخرین قیمت روز سهام یک شرکت به سود هر سهم (EPS) آن تقسیم می شود.غالباً P/E در تاریخ هایی محاسبه می شود که شرکت ها اطلاعات EPS (معمولاً سه ماهانه) را افشا می کنند. این P/E را که بر مبنای آخرین EPS محاسبه می شود بعضاً P/E دنباله دار نیز می گویند. اما گاهی از EPS برآوردی برای محاسبه P/E استفاده می شود، این EPS معمولاً معرف سود برآوردی سال آینده است. در این صورت به P/E محاسبه شده P/E برآوردی یا پیشتاز گفته می شود.
 3. rahnama
  rahnama
  محاسبه P/E گاهی روش سومی هم دارد که مبتنی بر میانگین دو فصل گذشته و برآورد دو فصل باقیمانده سال است. تفاوت عمده ای بین این سه نوع وجود ندارد اما باید بدانید که از محاسبات داده های تاریخی واقعی در مقایسه با برآوردهای تحلیلگران مالی استفاده کنید. مشکل بزرگ محاسبه P/E مربوط به شرکت هایی است که سود آور نیستند و از این رو EPS منفی دارند. در خصوص چگونگی رفتار با این پدیده دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برخی قائل به وجود P/E منفی هستند، گروهی در این حالت P/E را صفر می دانند و بسیاری دیگر هم معتقدند که دیگر P/E محلی از اعراب ندارد.
 4. rahnama
  rahnama
  • کاربرد P/E

  به لحاظ نظری، P/E یک سهم به ما می گوید که سرمایه گذاران چند ریال حاضرند به ازای هر ریال سود یک شرکت پرداخت نمایند. به همین جهت به آن ضریب سهام نیز می گویند. به عبارت دیگر اگر P/E یک سهم ۲۰ باشد بدین معنی است که سرمایه گذاران حاضرند ۲۰ ریال برای هر ریال از سود این سهم (که شرکت تولید می کند) بپردازند.
 5. rahnama
  rahnama
  ویژگی های‎ P/e

  ۱ – ‎نسبت‎ P/e ‎منعکس کننده‎ ‎عقیده بازار درباره یک شرکت است. معمولا نسبت‎ P/e ‎شرکت های خوب و رو به ‏رشد، بالا‎ ‎است‎. ۲ – نسبت‎ P/e ‎بزرگ، نشان دهنده خوش بینی و نسبت‎ P/e ‎کوچک، نشان دهنده‎ ‎بدبینی سرمایه گذاران درباره آینده ‏شرکت است‎.
  ۳ – ‎نسبت‎ P/e ‎تا زمانی بالا‎ ‎خواهد بود که سرمایه گذاران به توانایی رشد و تحقق سود و یا افزایش قیمت سهام یک‎ ‎شرکت اعتقاد داشته باشند. به محض اینکه این اطمینان در قابلیت سود آوری شرکت ازبین‎ ‎برود، این نسبت افت خواهد ‏کرد‎.
  ۴ – ‎نسبت‎ P/e ‎اعتبار شرکت و مدیریت آن و‎ ‎همچنین اعتمادی که سرمایه گذاران در مورد استعداد دست یابی به سود ‏شرکت دارند، را‎ ‎منعکس می کند‎.
  ۵ – ‎نسبت‎ P/e ‎همانند دماسنجی است که به صورت مداوم میزان رفتار‎ ( حرارت ) سهام را بررسی و به بازار اعلام می ‏کند‎.
 6. rahnama
  rahnama
  عوامل موثر در تعیین نسبت‎ P/e

  ۱ – ‎اندازه‎ ‎شرکت‎
  ۲ – ‎مدیریت شرکت‎
  ۳ – رشد شرکت‎
  ۴ – وجود طرح های توسعه اقتصادی در‎ ‎شرکت‎
  ۵ – ‎وجود ظرفیت بالقوه قابل بهره برداری در شرکت‎
  ۶ – ‎وجود بازار خوب و با‎ ‎کشش برای محصولات تولیدی شرکت‎
  ۷ – ‎موقعیت شرکت در صنعت مربوطه‎
  ۸ – ‎چشم اندازهای‎ ‎صنعتی که شرکت در آن فعالیت می کند‎
  ۹ – ‎تقاضا برای سهام شرکت‎
  ۱۰-‎کمیت و کیفیت‎ ‎سود یک شرکت‎
  ۱۱- ‎دوره برگشت سرمایه مورد انتظار سرمایه گذاران‎
  ۱۲- ‎نرخ بازده‎ ‎رایج بازار از سرمایه گذاری‎
  ۱۳- ‎نرخ سود در شبکه بانکی‎

  http://www.tahlilebourse.ir/wp/?p=150
نمایش نتایج: از 1 به 6 از 6