عرضه اولیه چیست؟

  1. rahnama
    rahnama
    نخستین عرضه عمومی سهام یک شرکت در بازار اولیه که با هدف تامین سرمایه و منابع مالی صورت می‌گیرد، به عرضه اولیه معروف است.
نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1