گواهی حق تقدم خرید سهام چیست؟

 1. rahnama
  rahnama

  به گزارش افکارنیوز، به عنوان مثال، فرض کنید شرکت الف قصد دارد با انتشار سهام جدید در بورس، سرمایـه خود را ۲۰ درصـد افزایش داده و از ۱۰ میلیارد تومان، به ۱۲ میلیارد تومان برساند. باتوجه به اینکه قیمت اسمی هریک از سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، ۱۰۰ تومان است، بنابراین شرکت مذکور برای آنکه سرمایه خود را ۲ میلیارد تومـان افزایش دهد، باید ۲۰ میلیون سهم ۱۰۰ تومانـی منتشر کند:

  ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰=۱۰۰×۲۰۰۰۰۰۰۰

  طبیعتا در این حالت، سهامداران فعلی شرکت الف برای خرید سهام جدید شرکت حق تقدم دارند و می‌توانند به میزان ۲۰ درصد تعداد سهام موجود خود (یعنی متناسب با درصد افزایش سرمایه شرکت) سهام جدید با قیمت ۱۰۰ تومان بخرند، بنابراین، اگر فردی مالک ۱۰۰۰ سهم شرکت الف باشد، می‌تواند یعنی ۲۰۰ سهم جدید با قیمت اسمی ۱۰۰ تومان خریـداری کند.

  ۲۰۰=۲۰%×۱۰۰۰  ادامه دارد
 2. rahnama
  rahnama
  اما این حق تقـدم، چه جذابیتی برای سهامداران فعلی شرکت دارد؟

  حتما به خاطر دارید که گفتیم قیمت سهام اغلب شرکت‌ها در بورس، بیشتر از قیمت اسمی آنهاست، به عنوان مثـال، اگرچـه قیمت اسمی سهام شرکت الف ۱۰۰ تومان است، اما ممکن است قیمت این سهم در بورس، ۱۵۰ تومان باشد. در این صورت، قیمت بازار سهام شرکت الف، ۵۰ تومان بیشتر از قیمت اسمی آن خواهد بود، بنابراین، سهامداران فعلی این شرکت با خرید سهام جدید، در واقع ۵۰ تومان به ازای هر سهم سود بدست می‌آورند، سودی که تنهـا به سهامداران فعلی شرکت تعلق دارد.

  ۵۰ =۱۰۰ – ۱۵۰
نمایش نتایج: از 1 به 2 از 2