خط روند

 1. rahnama
  rahnama
  دانلود و مطالعه فرمائید:
  حجم: 299 kb

  Trend-Line.pdf - 299 KBّ


  ّهرچقدر خط دوند کم شیب ترباشد به همان اندازه کمتر قابل اعتماد است و احتمال شکست آن بیشتر است.
نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1