مشخصات يك سهم خوب چيست؟

 1. rahnama
  rahnama
  از صنعت سود ساز بازار بورس باشد
  شناور كمي داشته باشد
  DPS بالايي داشته باشد
  P/e پايين داشته باشد
نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1