سبدگردانی

  1. rahnama
    rahnama
    سبدگردانی عبارت است از تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار به نام سرمایه‌گذار معین توسط سبدگردان در قالب قراردادی
    مشخص، به منظور کسب انتفاع برای سرمایه‌گذار است.
نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1