ده سالگی بورسی مبارک!
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 16:45
  سلام اینکه اینجور بنویسند بعدش چه می شود ؟ تا سال دیگه همین موقع ها بدون نوسان گیری و اعمال سخت ، می شود به 100 درصد سود ریالی دیگر رسید؟ ممکن...
  33705 پاسخها | 3024712 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 16:05
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع نجيمي در گفتگوهاي بورسي
  گاهی وقتا ترافیک میشه ، 5 دقه اخر مسیر 2-3 ماه دیر و زود میشه ، واقعا کسی فکر نمی کرد دلار به 30 برسه ان زمانی که نجیمی گفت ، نگار هم ی روزنامه...
  2216 پاسخها | 254898 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 12:04
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:55:00 ارزش معاملات:3296ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1358 پاسخها | 46502 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 11:49
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:40:00 ارزش معاملات:3296ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1358 پاسخها | 46502 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 11:34
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:25:00 ارزش معاملات:3296ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1358 پاسخها | 46502 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 11:19
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:10:00 ارزش معاملات:3296ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1358 پاسخها | 46502 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 11:04
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:55:00 ارزش معاملات:3296ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2 :edame...
  1358 پاسخها | 46502 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 10:49
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:40:00 ارزش معاملات:3296ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2 :edame...
  1358 پاسخها | 46502 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 10:35
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:25:00 ارزش معاملات:3296ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2 :edame...
  1358 پاسخها | 46502 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 10:19
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:10:00 ارزش معاملات:3296ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2 :edame...
  1358 پاسخها | 46502 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 10:04
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:02:00 ارزش معاملات:3296ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2 :edame...
  1358 پاسخها | 46502 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 09:46
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:8:35:04 ارزش معاملات:3296ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2 :edame...
  1358 پاسخها | 46502 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/24, 23:28
  صرفا بقصد ازمون و خطا و بررسی در آینده
  2289 پاسخها | 306180 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/24, 16:41
  سلام ، چند ثانیه ذهنم هنگ کرد رو بنیاد و... صدام هم حزب بعث داشت و 3 تا داماد (که هر سه هم برادر بودن ) ، بدل صدام تعریف می کرده ، زمان جنگ کویت...
  3055 پاسخها | 357399 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/24, 16:05
  خاهن احتمالا چند روز بتواند صف خرید خود را نگه دارد (هرچند که پولی که امروز وارد شد ، حکم آتش پدافندی داشت برای زمان ، جهت عقب نشینی ، اشتباهی...
  5238 پاسخها | 324932 مشاهدات
 • آواتار MORTEZA66
  2020/10/24, 14:44
  ما از شاخص دو ملیونی گفتیم قراره چی بشه..... رو 1300 هم اگه رفت تا 1500 خوشحال نشید چون ممکنه اصلاح قیمت نزولی باشه ...... مثل اصلاحی که از 1500 تا...
  33705 پاسخها | 3024712 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/24, 14:13
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:13:00:00 ارزش معاملات:3297ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1358 پاسخها | 46502 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/24, 13:34
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:12:25:00 ارزش معاملات:3190ميليارد تومان درصد اميد 1 :22 درصد اميد 2 :7 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1358 پاسخها | 46502 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/24, 13:19
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:12:10:00 ارزش معاملات:2977ميليارد تومان درصد اميد 1 :21 درصد اميد 2 :7 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1358 پاسخها | 46502 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/24, 13:04
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:11:55:00 ارزش معاملات:2897ميليارد تومان درصد اميد 1 :19 درصد اميد 2 :7 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1358 پاسخها | 46502 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/24, 12:45
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:11:40:00 ارزش معاملات:2788ميليارد تومان درصد اميد 1 :21 درصد اميد 2 :7 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1358 پاسخها | 46502 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/24, 12:38
  خوب حجم بد زده ! یعنی حداقل یکی دو سه روز اصلاح داره ، ان شا الله بعدش رشد کنه
  58050 پاسخها | 5270772 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/24, 12:34
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:11:25:00 ارزش معاملات:2615ميليارد تومان درصد اميد 1 :19 درصد اميد 2 :7 ريز موج1 :afzayeshi ريز موج2 :afzayeshi...
  1358 پاسخها | 46502 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/24, 12:23
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:11:10:00 ارزش معاملات:2525ميليارد تومان درصد اميد 1 :17 درصد اميد 2 :6 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1358 پاسخها | 46502 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/24, 12:05
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:55:00 ارزش معاملات:2461ميليارد تومان درصد اميد 1 :16 درصد اميد 2 :6 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1358 پاسخها | 46502 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/24, 12:02
  خرید نوین ، امیدوارم تو ریزش شاخص رشد کنه /.:blinksmiley.:/
  58050 پاسخها | 5270772 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/24, 11:50
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:40:00 ارزش معاملات:2370ميليارد تومان درصد اميد 1 :14 درصد اميد 2 :6 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1358 پاسخها | 46502 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/24, 11:34
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:25:00 ارزش معاملات:2281ميليارد تومان درصد اميد 1 :14 درصد اميد 2 :6 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1358 پاسخها | 46502 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/24, 11:19
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:10:00 ارزش معاملات:2178ميليارد تومان درصد اميد 1 :13 درصد اميد 2 :7 ريز موج1 :afzayeshi ريز موج2 :edame ravand...
  1358 پاسخها | 46502 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/24, 11:06
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:55:00 ارزش معاملات:2023ميليارد تومان درصد اميد 1 :11 درصد اميد 2 :7 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2 :edame...
  1358 پاسخها | 46502 مشاهدات
بیشتر فعالیت
درباره MORTEZA66

اطلاعات عمومی

آمار


مجموع پست ها
مجموع پست ها
70
میانگین پستها در طول روز
0.51
آخرين نوشته
جــــو بــــازار 2020/10/24 14:44
اطلاعات عمومی
تاریخ و زمان آخرین فعالیت درسایت
2020/10/24 14:48
تاریخ عضویت
2020/06/09
معارفه ها
0

1 دوستان

 1. sooroosh1315 sooroosh1315 هم اکنون آنلاین است.

  ستاره دار (4)

  sooroosh1315
نمایش دوستان 1 به 1 از 1