• آواتار سرمایه گذار
  2020/10/28, 17:18
  از پست های شما معلومه اصلا ایران تشریف نداری فقط برای برهم زدن اعصاب دیگران مطلب می زنی
  3128 پاسخها | 364687 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/28, 14:10
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:13:00:00 ارزش معاملات:6389ميليارد تومان درصد اميد 1 :84 درصد اميد 2 :28 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1406 پاسخها | 48155 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/28, 13:34
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:12:25:00 ارزش معاملات:6181ميليارد تومان درصد اميد 1 :76 درصد اميد 2 :29 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1406 پاسخها | 48155 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/28, 13:19
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:12:10:00 ارزش معاملات:5744ميليارد تومان درصد اميد 1 :74 درصد اميد 2 :23 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1406 پاسخها | 48155 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/28, 13:04
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:11:55:00 ارزش معاملات:5449ميليارد تومان درصد اميد 1 :64 درصد اميد 2 :23 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1406 پاسخها | 48155 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/28, 12:49
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:11:40:00 ارزش معاملات:5213ميليارد تومان درصد اميد 1 :51 درصد اميد 2 :21 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1406 پاسخها | 48155 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/28, 12:34
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:11:25:00 ارزش معاملات:4855ميليارد تومان درصد اميد 1 :53 درصد اميد 2 :22 ريز موج1 :eslahi ريز موج2 :edame ravand...
  1406 پاسخها | 48155 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/28, 12:25
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:11:10:00 ارزش معاملات:4480ميليارد تومان درصد اميد 1 :53 درصد اميد 2 :21 ريز موج1 :eslahi ريز موج2 :edame ravand...
  1406 پاسخها | 48155 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/28, 12:07
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:55:00 ارزش معاملات:4024ميليارد تومان درصد اميد 1 :79 درصد اميد 2 :22 ريز موج1 :eslahi ريز موج2 :edame ravand...
  1406 پاسخها | 48155 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/28, 11:56
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:40:00 ارزش معاملات:3784ميليارد تومان درصد اميد 1 :76 درصد اميد 2 :24 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1406 پاسخها | 48155 مشاهدات
 • آواتار سرمایه گذار
  2020/10/28, 11:47
  بازار خودش باید مثبت بشه نه این بخواهند مثبت یا منفی بشه.پس اتفاق خوبی نیست تا وقتی حقیقی ها با پول درشت وارد نشوند یه روز مثبت دو روز منفی خواهد بود...
  3128 پاسخها | 364687 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/28, 11:33
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:25:00 ارزش معاملات:3416ميليارد تومان درصد اميد 1 :82 درصد اميد 2 :23 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1406 پاسخها | 48155 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/28, 11:19
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:10:00 ارزش معاملات:2784ميليارد تومان درصد اميد 1 :80 درصد اميد 2 :49 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1406 پاسخها | 48155 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/28, 11:04
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:55:00 ارزش معاملات:2188ميليارد تومان درصد اميد 1 :66 درصد اميد 2 :20 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1406 پاسخها | 48155 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/28, 10:49
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:40:00 ارزش معاملات:1704ميليارد تومان درصد اميد 1 :53 درصد اميد 2 :11 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1406 پاسخها | 48155 مشاهدات
 • آواتار سرمایه گذار
  2020/10/28, 10:34
  کلا این سهم بر اساس روش سفته بازی در حال رشد هست .این همه شرکت با گزارش های عالی هر روز منفی غدام که پارکینگ یکی از این شرکت ها نیست هر روز مثبت تعجب...
  106 پاسخها | 20865 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/28, 10:34
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:25:00 ارزش معاملات:1395ميليارد تومان درصد اميد 1 :27 درصد اميد 2 :6 ريز موج1 :afzayeshi ريز موج2 :edame ravand...
  1406 پاسخها | 48155 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/28, 10:18
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:10:00 ارزش معاملات:925ميليارد تومان درصد اميد 1 :9 درصد اميد 2 :4 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2 :eslahi...
  1406 پاسخها | 48155 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/28, 10:04
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:02:00 ارزش معاملات:4360ميليارد تومان درصد اميد 1 :26 درصد اميد 2 :7 ريز موج1 :afzayeshi ريز موج2 :afzayeshi...
  1406 پاسخها | 48155 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/28, 09:45
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:8:35:16 ارزش معاملات:4360ميليارد تومان درصد اميد 1 :26 درصد اميد 2 :7 ريز موج1 :afzayeshi ريز موج2 :afzayeshi...
  1406 پاسخها | 48155 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/27, 19:35
  برج 5 خط کشیدیم برج 6 خط کشیدیم برج 7 خط کشیدیم برج 8 هم همچنان مشغول خط خط بازی هسیم :| و هیچی به هیچی ================= راه نجات بازار...
  1929 پاسخها | 108746 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/27, 18:09
  دلیلش داغی کرونا نیست ! کرونا ممکنه برای خودشونم اتفاق بیوفته ! (هرچند احتمالش در حد صفر هست ) ولی مرگ در اثر تصادف برا بقیه اس که خودرو...
  12 پاسخها | 831 مشاهدات
 • آواتار matin
  2020/10/27, 17:32
  خرید آبادا از صف فروش
  58147 پاسخها | 5285058 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/27, 16:23
  خرید اعتباری سنگین کردن بردن بالا و چند برابر حالت بی اعتبار سود کردن و بعدم اعتبارات را کاهش دادن و رفتن هر وقت خرید اعتباری رو بالا ببرن میشه...
  58147 پاسخها | 5285058 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/27, 16:07
  سلام این متن های بلند چطور حوصلتون میشه تو این اوضاع بخونید /:.negaran.:/ الان فقط روضه جواب میده /:.negaran.:/
  1929 پاسخها | 108746 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/27, 14:36
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:13:27:37 ارزش معاملات:4360ميليارد تومان درصد اميد 1 :26 درصد اميد 2 :7 ريز موج1 :afzayeshi ريز موج2 :afzayeshi...
  1406 پاسخها | 48155 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/27, 13:39
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:12:25:00 ارزش معاملات:4193ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :7 ريز موج1 :afzayeshi ريز موج2 :afzayeshi...
  1406 پاسخها | 48155 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/27, 13:19
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:12:10:00 ارزش معاملات:3573ميليارد تومان درصد اميد 1 :34 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :afzayeshi ريز موج2 :afzayeshi...
  1406 پاسخها | 48155 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/27, 13:05
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:11:55:00 ارزش معاملات:3239ميليارد تومان درصد اميد 1 :16 درصد اميد 2 :7 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1406 پاسخها | 48155 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/27, 12:50
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:11:40:00 ارزش معاملات:3097ميليارد تومان درصد اميد 1 :10 درصد اميد 2 :6 ريز موج1 :afzayeshi ريز موج2 :afzayeshi...
  1406 پاسخها | 48155 مشاهدات
بیشتر فعالیت

2 پیغام بازدید کنندگان

 1. مشاهده مکالمات
  سلام
  شما نمودارها ی فلزات را از کدام متاتریدر میگیرید
  مرسی
 2. سلام /نخواستم تو تاپیک بنویسم این ادم یعنی کاملی دستش تو دست حقوقی

  چطور میشه یکی به کل افرادی که یک سهم رو میخره اشراف داره و اسم همشون رو داره چطور میشه یکی بچه هاش بگه ببینید نیم ساعت دیگه حقوقی با 100000 هزار تا اردر خرید میاد تو صف /متاسفانه داره اینجور چیزا باب میشه و کسی هم جلودارش نیست
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 2 تا 2
درباره safaklar

اطلاعات عمومی

سن
35
درباره safaklar
محل سکونت:
ارومیه

آمار


مجموع پست ها
مجموع پست ها
588
میانگین پستها در طول روز
0.18
آخرين نوشته
توليدمواداوليه داروپخش ( دتماد ) 2020/08/01 15:42
پیغام بازدید کنندگان
مجموع پیغام ها
2
جدید ترین پیام
2015/09/27 14:08
اطلاعات عمومی
تاریخ و زمان آخرین فعالیت درسایت
2020/10/28 20:16
تاریخ عضویت
2011/09/29
معارفه ها
0

10 دوستان

 1. *سامان* *سامان* آنلاین نیست.

  عضو فعال

  *سامان*
 2. kianoshparsa kianoshparsa آنلاین نیست.

  عضو فعال

  kianoshparsa
 3. m.hossein m.hossein آنلاین نیست.

  Banned

  m.hossein
 4. matin matin آنلاین نیست.

  ستاره دار(11)

  matin
 5. milad97 milad97 آنلاین نیست.

  عضو فعال

  • milad97 به ICQ ارسال پیام
  milad97
 6. mohammadhossein mohammadhossein آنلاین نیست.

  عضو فعال

  mohammadhossein
 7. sooroosh1315 sooroosh1315 آنلاین نیست.

  ستاره دار (4)

  sooroosh1315
 8. اسطوره اسطوره آنلاین نیست.

  کاربر فعال

  اسطوره
 9. بابک 52 بابک 52 آنلاین نیست.

  ستاره دار(11)

  بابک 52
 10. سرمایه گذار سرمایه گذار آنلاین نیست.

  عضو فعال

  سرمایه گذار
نمایش دوستان 1 به 10 از 10