ده سالگی بورسی مبارک!
 • آواتار roya123
  2020/10/26, 14:12
  دیـدی آن را کـه تـو خوانـدی به جهــان یارتــرین سینـه را ساختـی از عشـقـش سـرشارتــرین آنکـه می گفت منــم بهـر تـو غمخـوارتــرین چـه دل...
  543 پاسخها | 75827 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 14:10
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:13:00:00 ارزش معاملات:5514ميليارد تومان درصد اميد 1 :53 درصد اميد 2 :7 ريز موج1 :eslahi ريز موج2 :edame ravand...
  1374 پاسخها | 46710 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 14:02
  این عبادت است... بنده می‌شناختم افرادی را که میتوانستند پولشان را ببرند در بخشهای پردرآمدی که غیر تولیدی است صرف کنند، نکردند؛ گفتند نمیکنیم؛...
  33775 پاسخها | 3028212 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 13:31
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:12:25:00 ارزش معاملات:5288ميليارد تومان درصد اميد 1 :46 درصد اميد 2 :6 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1374 پاسخها | 46710 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 13:19
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:12:10:00 ارزش معاملات:4822ميليارد تومان درصد اميد 1 :64 درصد اميد 2 :13 ريز موج1 :eslahi ريز موج2 :edame ravand...
  1374 پاسخها | 46710 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 13:08
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:11:55:00 ارزش معاملات:4480ميليارد تومان درصد اميد 1 :78 درصد اميد 2 :19 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1374 پاسخها | 46710 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 12:52
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:11:40:00 ارزش معاملات:3673ميليارد تومان درصد اميد 1 :79 درصد اميد 2 :22 ريز موج1 :afzayeshi ريز موج2 :afzayeshi...
  1374 پاسخها | 46710 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 12:44
  نظم نوین جهانی هست :| یکی از اشناها تو کار ساخت و ساز هست ، از ونزولا ! کارگر ساختمانی میاوردن سر پروژه ، با وعده و لطایف حیل ازشون کار میکشیدن ،...
  33775 پاسخها | 3028212 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 12:30
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:11:25:00 ارزش معاملات:2918ميليارد تومان درصد اميد 1 :48 درصد اميد 2 :14 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1374 پاسخها | 46710 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 12:23
  پول ، ترسو هست :|
  33775 پاسخها | 3028212 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 12:12
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:55:00 ارزش معاملات:2559ميليارد تومان درصد اميد 1 :43 درصد اميد 2 :26 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1374 پاسخها | 46710 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 11:50
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:40:00 ارزش معاملات:2212ميليارد تومان درصد اميد 1 :35 درصد اميد 2 :12 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1374 پاسخها | 46710 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 11:38
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:25:00 ارزش معاملات:2033ميليارد تومان درصد اميد 1 :34 درصد اميد 2 :10 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1374 پاسخها | 46710 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 11:21
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:10:00 ارزش معاملات:1637ميليارد تومان درصد اميد 1 :34 درصد اميد 2 :9 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1374 پاسخها | 46710 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 11:04
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:55:01 ارزش معاملات:1405ميليارد تومان درصد اميد 1 :37 درصد اميد 2 :11 ريز موج1 :afzayeshi ريز موج2 :edame ravand...
  1374 پاسخها | 46710 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 10:49
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:40:00 ارزش معاملات:1146ميليارد تومان درصد اميد 1 :44 درصد اميد 2 :14 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1374 پاسخها | 46710 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 10:38
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:25:00 ارزش معاملات:1002ميليارد تومان درصد اميد 1 :33 درصد اميد 2 :14 ريز موج1 :afzayeshi ريز موج2 :edame ravand...
  1374 پاسخها | 46710 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 10:20
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:10:00 ارزش معاملات:591ميليارد تومان درصد اميد 1 :23 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2 :edame...
  1374 پاسخها | 46710 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 10:04
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:02:00 ارزش معاملات:3297ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1374 پاسخها | 46710 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/26, 09:46
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:8:35:04 ارزش معاملات:3297ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1374 پاسخها | 46710 مشاهدات
 • آواتار roya123
  2020/10/26, 02:00
  دلتنگـی، پیچیــده نیســت یک دل... یک آسمان... یــک بغــض... و آرزوهــای تـَـرک خـورده!
  543 پاسخها | 75827 مشاهدات
 • آواتار roya123
  2020/10/26, 00:48
  منم به نوبه خودم ده سالگی سایت بورسی رو به همه تبریک میگم البته ببخشید دیر تبریک گفتم و از جناب جمالی عزیز و تمامی مدیران زحمت کش و کاربران با...
  17 پاسخها | 1350 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 16:45
  سلام اینکه اینجور بنویسند بعدش چه می شود ؟ تا سال دیگه همین موقع ها بدون نوسان گیری و اعمال سخت ، می شود به 100 درصد سود ریالی دیگر رسید؟ ممکن...
  33775 پاسخها | 3028212 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 16:05
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع نجيمي در گفتگوهاي بورسي
  گاهی وقتا ترافیک میشه ، 5 دقه اخر مسیر 2-3 ماه دیر و زود میشه ، واقعا کسی فکر نمی کرد دلار به 30 برسه ان زمانی که نجیمی گفت ، نگار هم ی روزنامه...
  2224 پاسخها | 255705 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 12:04
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:55:00 ارزش معاملات:3296ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1374 پاسخها | 46710 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 11:49
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:40:00 ارزش معاملات:3296ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1374 پاسخها | 46710 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 11:34
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:25:00 ارزش معاملات:3296ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1374 پاسخها | 46710 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 11:19
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:10:00 ارزش معاملات:3296ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1374 پاسخها | 46710 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 11:04
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:55:00 ارزش معاملات:3296ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2 :edame...
  1374 پاسخها | 46710 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/25, 10:49
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:40:00 ارزش معاملات:3296ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :8 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2 :edame...
  1374 پاسخها | 46710 مشاهدات
بیشتر فعالیت

8 پیغام بازدید کنندگان

 1. سلام، 9 سالی میشه در این بازارم
 2. الان شما پیام خصوصی تون باز هست؟ باید چکار کنم پیام خصوصیم باز بشه
 3. رویا جونم چجوری پیام خصوص می شه فرستاد؟
 4. ببخشید چجوری میشه عکس گذاشت؟
 5. سلام رویا جون شما چطوری خرید و فروش می کنی؟
 6. خانم رویا،
  آن نام برای آن جستار درست و مناسب است؟ یا می‌خواهید تغییرش بدهید؟
  انرژی مثبت را می‌گویم.
  اگر خواستید بفرمایید.
 7. سلام و روز بخیر

  مطمن نیستم که فقط قرن باشه احتمالا قرن و کلر با هم هستن

  و نظری هم در مورد خرید و فروش ندارم (بهترین کار اینه که p/e را نسبت به پی بر ای گروهشان و چنتا از شرکت های شبیه اش بررسی کنید .... عرضه اولیه تنها اطلاعاتی که موردش هست همین پی بر ای هست )

  فراکاب ها بنظرم بهتر از شیمیایی ها هستن .... همین انرژی مثلا

  و تشکر برای پرسش ( خودم اکثرا از آقا محمد حسین یا ایلیگال .... سوال می پرسم )
 8. سلام رویا خانم
  راجب آبین اطلاعات مناسبی تو سهامیاب و تالار بورس هست
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 8 تا 8
درباره roya123

اطلاعات عمومی

تاریخ تولد
March 29
درباره roya123
محل سکونت:
shiraz
علاقه مندی ها:
بیزینس، گردشگری، مطالعه کتاب های روانشناسی و قانون جذب
حرفه:
مهندس عمران، فروشگاه سرویس خواب

امضاء


اگر اشتیاق شما برای موفق شدن بیشتر از ترس شما از شکست خوردن باشد
شما حتما موفق خواهید شد.
"آلبرت انیشتین"

آمار


مجموع پست ها
مجموع پست ها
4,645
میانگین پستها در طول روز
1.95
آخرين نوشته
دلخوشی‌ها و دلتنگی‌ها (از هر دری، سخنی) 🌷 2020/10/26 14:12
پیغام بازدید کنندگان
مجموع پیغام ها
8
جدید ترین پیام
2020/07/27 10:53
اطلاعات عمومی
تاریخ و زمان آخرین فعالیت درسایت
2020/10/26 14:20
تاریخ عضویت
2014/04/22
معارفه ها
0

10 دوستان

 1. Abad Abad آنلاین نیست.

  عضو فعال

  Abad
 2. farshid1994 farshid1994 آنلاین نیست.

  عضو عادی

  farshid1994
 3. iligal iligal آنلاین نیست.

  مدیر(ستاره دار 11)

  iligal
 4. Mahdi49 Mahdi49 آنلاین نیست.

  عضو عادی

  Mahdi49
 5. meisam317 meisam317 هم اکنون آنلاین است.

  ستاره دار(6)

  meisam317
 6. Niloofar Niloofar آنلاین نیست.

  عضو عادی

  Niloofar
 7. sooroosh1315 sooroosh1315 هم اکنون آنلاین است.

  ستاره دار (4)

  sooroosh1315
 8. نوام چامسکی نوام چامسکی آنلاین نیست.

  عضو فعال

  نوام چامسکی
 9. ایکاروس20 ایکاروس20 آنلاین نیست.

  عضو جدید

  ایکاروس20
 10. زيمنس زيمنس آنلاین نیست.

  عضو فعال

  • زيمنس به Yahoo ارسال پیام
  زيمنس
نمایش دوستان 1 به 10 از 10