• آواتار sooroosh1315
  2020/10/28, 14:10
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:13:00:00 ارزش معاملات:6389ميليارد تومان درصد اميد 1 :84 درصد اميد 2 :28 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1406 پاسخها | 47885 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/28, 13:34
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:12:25:00 ارزش معاملات:6181ميليارد تومان درصد اميد 1 :76 درصد اميد 2 :29 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1406 پاسخها | 47885 مشاهدات
 • آواتار mhjboursy
  2020/10/28, 13:33
  با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج میان‌دوره مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد: رتبه شرکت کننده سود نماد 1...
  4870 پاسخها | 617639 مشاهدات
 • آواتار mhjboursy
  2020/10/28, 13:32
  با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم و با عرض تبریک خدمت شرکت کنندگان برتر مسابقه (جناب aa82lireza و جناب وحید 20 و جناب ali_nostro) نتایج...
  2336 پاسخها | 234782 مشاهدات
 • آواتار mhjboursy
  2020/10/28, 13:32
  با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم و با عرض تبریک خدمت شرکت کنندگان برتر مسابقه (جناب farhad1353 و جناب وحید خزایی و جناب mbh686) نتایج...
  18742 پاسخها | 1926398 مشاهدات
 • آواتار mhjboursy
  2020/10/28, 13:31
  با سلام و با تبریک به شرکت کننده برتر (جناب وحید خزایی)؛ نتایج امروز مسابقه شاخص کل بورس به شرح زیر اعلام می‌گردد: رتبه شرکت کننده...
  3664 پاسخها | 279918 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/28, 13:19
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:12:10:00 ارزش معاملات:5744ميليارد تومان درصد اميد 1 :74 درصد اميد 2 :23 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1406 پاسخها | 47885 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/28, 13:04
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:11:55:00 ارزش معاملات:5449ميليارد تومان درصد اميد 1 :64 درصد اميد 2 :23 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1406 پاسخها | 47885 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/28, 12:49
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:11:40:00 ارزش معاملات:5213ميليارد تومان درصد اميد 1 :51 درصد اميد 2 :21 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1406 پاسخها | 47885 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/28, 12:34
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:11:25:00 ارزش معاملات:4855ميليارد تومان درصد اميد 1 :53 درصد اميد 2 :22 ريز موج1 :eslahi ريز موج2 :edame ravand...
  1406 پاسخها | 47885 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/28, 12:25
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:11:10:00 ارزش معاملات:4480ميليارد تومان درصد اميد 1 :53 درصد اميد 2 :21 ريز موج1 :eslahi ريز موج2 :edame ravand...
  1406 پاسخها | 47885 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/28, 12:07
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:55:00 ارزش معاملات:4024ميليارد تومان درصد اميد 1 :79 درصد اميد 2 :22 ريز موج1 :eslahi ريز موج2 :edame ravand...
  1406 پاسخها | 47885 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/28, 11:56
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:40:00 ارزش معاملات:3784ميليارد تومان درصد اميد 1 :76 درصد اميد 2 :24 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1406 پاسخها | 47885 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/28, 11:33
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:25:00 ارزش معاملات:3416ميليارد تومان درصد اميد 1 :82 درصد اميد 2 :23 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1406 پاسخها | 47885 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/28, 11:19
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:10:00 ارزش معاملات:2784ميليارد تومان درصد اميد 1 :80 درصد اميد 2 :49 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1406 پاسخها | 47885 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/28, 11:04
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:55:00 ارزش معاملات:2188ميليارد تومان درصد اميد 1 :66 درصد اميد 2 :20 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1406 پاسخها | 47885 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/28, 10:49
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:40:00 ارزش معاملات:1704ميليارد تومان درصد اميد 1 :53 درصد اميد 2 :11 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1406 پاسخها | 47885 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/28, 10:34
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:25:00 ارزش معاملات:1395ميليارد تومان درصد اميد 1 :27 درصد اميد 2 :6 ريز موج1 :afzayeshi ريز موج2 :edame ravand...
  1406 پاسخها | 47885 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/28, 10:18
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:10:00 ارزش معاملات:925ميليارد تومان درصد اميد 1 :9 درصد اميد 2 :4 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2 :eslahi...
  1406 پاسخها | 47885 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/28, 10:04
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:02:00 ارزش معاملات:4360ميليارد تومان درصد اميد 1 :26 درصد اميد 2 :7 ريز موج1 :afzayeshi ريز موج2 :afzayeshi...
  1406 پاسخها | 47885 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/28, 09:45
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:8:35:16 ارزش معاملات:4360ميليارد تومان درصد اميد 1 :26 درصد اميد 2 :7 ريز موج1 :afzayeshi ريز موج2 :afzayeshi...
  1406 پاسخها | 47885 مشاهدات
 • آواتار mhjboursy
  2020/10/28, 09:39
  دریافت گواهی سهام ----------------------- سلام برای گرفتن گواهی سهام باید از وارد درگاه یکپارچه ذینفعان شد (نشانی زیر). درگاه یکپارچه ذینفعان...
  18 پاسخها | 2228 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/27, 19:35
  برج 5 خط کشیدیم برج 6 خط کشیدیم برج 7 خط کشیدیم برج 8 هم همچنان مشغول خط خط بازی هسیم :| و هیچی به هیچی ================= راه نجات بازار...
  1922 پاسخها | 107408 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/27, 18:09
  دلیلش داغی کرونا نیست ! کرونا ممکنه برای خودشونم اتفاق بیوفته ! (هرچند احتمالش در حد صفر هست ) ولی مرگ در اثر تصادف برا بقیه اس که خودرو...
  12 پاسخها | 777 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/27, 16:23
  خرید اعتباری سنگین کردن بردن بالا و چند برابر حالت بی اعتبار سود کردن و بعدم اعتبارات را کاهش دادن و رفتن هر وقت خرید اعتباری رو بالا ببرن میشه...
  58146 پاسخها | 5282756 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/27, 16:07
  سلام این متن های بلند چطور حوصلتون میشه تو این اوضاع بخونید /:.negaran.:/ الان فقط روضه جواب میده /:.negaran.:/
  1922 پاسخها | 107408 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/27, 14:36
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:13:27:37 ارزش معاملات:4360ميليارد تومان درصد اميد 1 :26 درصد اميد 2 :7 ريز موج1 :afzayeshi ريز موج2 :afzayeshi...
  1406 پاسخها | 47885 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/10/27, 13:39
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:12:25:00 ارزش معاملات:4193ميليارد تومان درصد اميد 1 :25 درصد اميد 2 :7 ريز موج1 :afzayeshi ريز موج2 :afzayeshi...
  1406 پاسخها | 47885 مشاهدات
 • آواتار mhjboursy
  2020/10/27, 13:39
  با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج میان‌دوره مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد: رتبه شرکت کننده سود نماد 1...
  4870 پاسخها | 617639 مشاهدات
 • آواتار mhjboursy
  2020/10/27, 13:38
  با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج میان‌دوره مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد: رتبه شرکت کننده سود نماد 1...
  18742 پاسخها | 1926398 مشاهدات
بیشتر فعالیت

1 پیغام بازدید کنندگان

 1. با درود و احترام

  دوست خوبم فرمایشتون انجام شد.

  موفق باشید ..
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 1 تا 1
درباره kamran

اطلاعات عمومی

آمار


مجموع پست ها
مجموع پست ها
162
میانگین پستها در طول روز
0.05
آخرين نوشته
بورسی ده ساله شد؛ آغاز یازدهمین سال فعالیت بورسی مبارک! 2020/10/22 19:25
پیغام بازدید کنندگان
مجموع پیغام ها
1
جدید ترین پیام
2015/11/07 20:17
اطلاعات عمومی
تاریخ و زمان آخرین فعالیت درسایت
2020/10/28 17:57
تاریخ عضویت
2011/10/27
معارفه ها
0

18 دوستان

 1. (حیدری) (حیدری) آنلاین نیست.

  عضو فعال

  (حیدری)
 2. *سامان* *سامان* آنلاین نیست.

  عضو فعال

  *سامان*
 3. Alain Delon Alain Delon آنلاین نیست.

  Banned

  Alain Delon
 4. Blest Blest آنلاین نیست.

  عضو جدید

  Blest
 5. m.hossein m.hossein آنلاین نیست.

  Banned

  m.hossein
 6. mhjboursy mhjboursy آنلاین نیست.

  مدیر(ستاره دار6)

  mhjboursy
 7. mohammadhossein mohammadhossein آنلاین نیست.

  عضو فعال

  mohammadhossein
 8. peyman_zdfy peyman_zdfy آنلاین نیست.

  Banned

  • peyman_zdfy به Yahoo ارسال پیام
  peyman_zdfy
 9. sooroosh1315 sooroosh1315 آنلاین نیست.

  ستاره دار (4)

  sooroosh1315
 10. مجيد رادمنش مجيد رادمنش آنلاین نیست.

  مدیر (6)

  مجيد رادمنش
نمایش دوستان 1 به 10 از 18
صفحه 1 از 2 12 آخرین