• آواتار sooroosh1315
  2020/11/24, 13:04
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:11:55:01 ارزش معاملات:18703ميليارد تومان درصد اميد 1 :17 درصد اميد 2 :7 ريز موج1 :afzayeshi ريز موج2 :afzayeshi...
  1681 پاسخها | 61996 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/11/24, 12:48
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:11:40:00 ارزش معاملات:17633ميليارد تومان درصد اميد 1 :10 درصد اميد 2 :6 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1681 پاسخها | 61996 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/11/24, 12:35
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:11:25:00 ارزش معاملات:16228ميليارد تومان درصد اميد 1 :12 درصد اميد 2 :7 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1681 پاسخها | 61996 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/11/24, 12:17
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:11:10:00 ارزش معاملات:14928ميليارد تومان درصد اميد 1 :17 درصد اميد 2 :7 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1681 پاسخها | 61996 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/11/24, 12:02
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:55:00 ارزش معاملات:13960ميليارد تومان درصد اميد 1 :27 درصد اميد 2 :9 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1681 پاسخها | 61996 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/11/24, 11:47
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:40:00 ارزش معاملات:12918ميليارد تومان درصد اميد 1 :38 درصد اميد 2 :15 ريز موج1 :afzayeshi ريز موج2 :afzayeshi...
  1681 پاسخها | 61996 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/11/24, 11:33
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:25:00 ارزش معاملات:11296ميليارد تومان درصد اميد 1 :9 درصد اميد 2 :3 ريز موج1 :eslahi ريز موج2 :edame ravand...
  1681 پاسخها | 61996 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/11/24, 11:18
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:10:10:00 ارزش معاملات:9489ميليارد تومان درصد اميد 1 :11 درصد اميد 2 :3 ريز موج1 :eslahi ريز موج2 :edame ravand...
  1681 پاسخها | 61996 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/11/24, 11:03
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:55:00 ارزش معاملات:6531ميليارد تومان درصد اميد 1 :52 درصد اميد 2 :26 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1681 پاسخها | 61996 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/11/24, 10:48
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:40:00 ارزش معاملات:4747ميليارد تومان درصد اميد 1 :62 درصد اميد 2 :32 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1681 پاسخها | 61996 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/11/24, 10:33
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:25:00 ارزش معاملات:3427ميليارد تومان درصد اميد 1 :66 درصد اميد 2 :33 ريز موج1 :afzayeshi ريز موج2 :edame ravand...
  1681 پاسخها | 61996 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/11/24, 10:18
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:10:00 ارزش معاملات:1671ميليارد تومان درصد اميد 1 :55 درصد اميد 2 :23 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1681 پاسخها | 61996 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/11/24, 10:02
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:9:02:00 ارزش معاملات:13537ميليارد تومان درصد اميد 1 :51 درصد اميد 2 :36 ريز موج1 :afzayeshi ريز موج2 :edame ravand...
  1681 پاسخها | 61996 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/11/24, 09:57
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:8:48:05 ارزش معاملات:13537ميليارد تومان درصد اميد 1 :51 درصد اميد 2 :36 ريز موج1 :afzayeshi ريز موج2 :edame ravand...
  1681 پاسخها | 61996 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/11/24, 02:17
  نویسنده را نمی شناسم ، اما چیزی که گفته اشتباه نیست ، بنظرم ارزش یکبار امتحان کردن را دارد ، فقط یک شرط هم دارد ، چیزی را که ایثار می کنید ، باید...
  424 پاسخها | 37964 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/11/24, 00:13
  این بلاگ مال شماس؟
  433 پاسخها | 46519 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/11/23, 18:33
  امروز برنامه کتاب باز ی کتاب معرفی کرد به اسم تق تق ما!، گاو هایی که تایپ می کنند ، برای کودکان 5-10 ساله (و البته همه ) میگفت مناسب هست خلاصه اش...
  433 پاسخها | 46519 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/11/23, 17:56
  بنظرم nav صندوق باید به 13-14 تومن برسه که ملت 10-11 تومن بتونن بفروشنش حدود 30-35 درصد دیگه احتمالا پالایشی ها رشد دارن.
  206 پاسخها | 23657 مشاهدات
 • آواتار mhjboursy
  2020/11/23, 17:30
  سلام. تشکر بابت قرار دادن این مطلب. به شخصه نمی‌دانستم. آیت الله فاطمی نیا هم حدیث شناس و رجال شناس بسیار خوبی هستند. اصلا متخصص این کار (کتب...
  433 پاسخها | 46519 مشاهدات
 • آواتار mhjboursy
  2020/11/23, 14:23
  با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج میان‌دوره مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد: رتبه شرکت کننده سود نماد 1...
  4916 پاسخها | 634662 مشاهدات
 • آواتار mhjboursy
  2020/11/23, 14:22
  با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج میان‌دوره مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد: رتبه شرکت کننده سود نماد 1...
  2412 پاسخها | 248868 مشاهدات
 • آواتار mhjboursy
  2020/11/23, 14:22
  با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج میان‌دوره مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد: رتبه شرکت کننده سود نماد 1...
  18862 پاسخها | 1967527 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/11/23, 14:10
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:13:00:00 ارزش معاملات:13537ميليارد تومان درصد اميد 1 :51 درصد اميد 2 :36 ريز موج1 :afzayeshi ريز موج2 :edame...
  1681 پاسخها | 61996 مشاهدات
 • آواتار mhjboursy
  2020/11/23, 13:48
  با سلام؛ نتایج امروز مسابقه شاخص کل بورس به شرح زیر اعلام می‌گردد: رتبه شرکت کننده پیشبینی اختلاف قدر مطلق درصد...
  3790 پاسخها | 299629 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/11/23, 13:28
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:12:25:00 ارزش معاملات:13153ميليارد تومان درصد اميد 1 :50 درصد اميد 2 :35 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1681 پاسخها | 61996 مشاهدات
 • آواتار mhjboursy
  2020/11/23, 13:23
  خوب باید داشته باشد. باید یک آماری وجود داشته باشد که مثلا بگوید از ۱۰۰ نفر که کرونا گرفته بودند و ۱۰ نفرشان حالشان بد بود با این روش مداوا ۹۹...
  433 پاسخها | 46519 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/11/23, 13:17
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:12:10:00 ارزش معاملات:12136ميليارد تومان درصد اميد 1 :48 درصد اميد 2 :36 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1681 پاسخها | 61996 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/11/23, 13:04
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:11:55:00 ارزش معاملات:11415ميليارد تومان درصد اميد 1 :45 درصد اميد 2 :35 ريز موج1 :afzayeshi ريز موج2 :afzayeshi...
  1681 پاسخها | 61996 مشاهدات
 • آواتار mhjboursy
  2020/11/23, 12:58
  سلام. شما آمارتان را از کدام منبع دریافت می‌کنید؟ و این که... چند درصد از کسانی که مورد مداوا با این شیوه قرار گرفتند بهبود یافتند؟ و جمعیت آماری...
  433 پاسخها | 46519 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2020/11/23, 12:49
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم زمان:11:40:00 ارزش معاملات:10821ميليارد تومان درصد اميد 1 :37 درصد اميد 2 :33 ريز موج1 :edame ravand ghabl ريز موج2...
  1681 پاسخها | 61996 مشاهدات
بیشتر فعالیت

1 پیغام بازدید کنندگان

 1. با درود و احترام

  دوست خوبم فرمایشتون انجام شد.

  موفق باشید ..
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 1 تا 1
درباره kamran

اطلاعات عمومی

آمار


مجموع پست ها
مجموع پست ها
162
میانگین پستها در طول روز
0.05
آخرين نوشته
بورسی ده ساله شد؛ آغاز یازدهمین سال فعالیت بورسی مبارک! 2020/10/22 19:25
پیغام بازدید کنندگان
مجموع پیغام ها
1
جدید ترین پیام
2015/11/07 20:17
اطلاعات عمومی
تاریخ و زمان آخرین فعالیت درسایت
2020/11/23 18:26
تاریخ عضویت
2011/10/27
معارفه ها
0

18 دوستان

 1. (حیدری) (حیدری) آنلاین نیست.

  عضو فعال

  (حیدری)
 2. *سامان* *سامان* آنلاین نیست.

  عضو فعال

  *سامان*
 3. Alain Delon Alain Delon آنلاین نیست.

  Banned

  Alain Delon
 4. Blest Blest آنلاین نیست.

  عضو جدید

  Blest
 5. m.hossein m.hossein آنلاین نیست.

  Banned

  m.hossein
 6. mhjboursy mhjboursy آنلاین نیست.

  مدیر(ستاره دار5)

  mhjboursy
 7. mohammadhossein mohammadhossein آنلاین نیست.

  عضو فعال

  mohammadhossein
 8. peyman_zdfy peyman_zdfy آنلاین نیست.

  Banned

  • peyman_zdfy به Yahoo ارسال پیام
  peyman_zdfy
 9. sooroosh1315 sooroosh1315 هم اکنون آنلاین است.

  ستاره دار (3)

  sooroosh1315
 10. مجيد رادمنش مجيد رادمنش آنلاین نیست.

  مدیر (6)

  مجيد رادمنش
نمایش دوستان 1 به 10 از 18
صفحه 1 از 2 12 آخرین